SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


Aktualitātes

16.10.2018.

Tikšanās ar Vidzemes reģiona ārstniecības iestādēm


Piektdien, 12. oktobrī, Vidzemes slimnīcā norisinājās vairāku Vidzemes reģiona ārstniecības iestāžu pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu un konkretizētu turpmākās sadarbības iespējas. Tikšanās laikā tika apspriesti vairāki dalībniekiem svarīgi jautājumi.

Pirmkārt, tika runāts par kopīgi realizējamiem ERAF līdzfinansētiem projektiem. Otrkārt, tika akcentēts jautājums par ārstniecības iestāžu pakalpojumu attīstību, ar mērķi visiem reģiona iedzīvotājiem nodrošināt vienlīdz pieejamus, savlaicīgus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, paturot prātā, katras slimnīcas rīcībā esošos personāla un finanšu resursus un tehnoloģisko nodrošinājumu. Treškārt, tikšanās laikā tika spriests par personāla nodrošinājumu un speciālistu pieejamību. Sanāksmes dalībnieki vienojās piedāvāt vakances no pārējām sadarbības slimnīcām savas slimnīcas personālam, kurš meklē papildu darba iespējas. Visbeidzot, sanāksmē tika aktualizēts jautājums par reģiona slimnīcu sadarbības saimniecisko procesu optimālu risināšanu, izstrādājot kopīgu kārtību par pacientu pārvadāšanu starp sadarbības partneriem. 


Attēlā (no kreisās): Alūksnes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa un projektu vadītāja Anita Žukova, Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa, Limbažu slimnīcas veselības aprūpes vadītāja Liene Česle, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs un Attīstības un mārketinga nodaļas vadītāja Jolanta Vaido.

 

(Informāciju sagatavoja: Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila)

__________________________________________________

15.10.2018.

Vidzemes TV raidījuma “Konkurents” sižets par Cēsu klīnikas infrastruktūras uzlabojumiem


__________________________________________________

12.10.2018.

Atzinīgs novērtējums no Cēsu klīnikas pacientiem


Cēsu klīnikas pacientiem, izrakstoties no Vidzemes mazinvazīvās ķirurģijas dienas stacionāra un ķirurģijas nodaļas, ir iespēja aizpildīt pacientu aptauju, sniedzot savu viedokli par veselības aprūpes kvalitāti klīnikā. Apkopotie anketu rezultāti liecina, ka klienti atzinīgi vērtē veselības aprūpes kvalitāti Cēsu klīnikā.

Kopumā, laika posmā no šī gada augusta līdz oktobrim tika saņemtas 60 aptaujas no klientiem, kas ir uzturējušies Vidzemes mazinvazīvās ķirurģijas dienas stacionārā un ķirurģijas nodaļā. Pacienti 5 baļļu skalā (5-labi) ir atzinīgi novērtējuši informācijas apmaiņu, aprūpes kvalitāti, kā arī komfortu klīnikas telpās – vizuālo izskatu, tīrību un temperatūru. Tāpat pacientus ir apmierinājusi arī ēdināšanas pakalpojuma kvalitāte. 

Aptaujās pacienti uzsver, ka Cēsu klīnikas aprūpes personāls ir atsaucīgs, laipns un zinošs. Īpaši paldies vārdi no pacientiem par aprūpi, uzturoties klīnikā, tiek veltīti ārstējošām personām – ginekoloģei Dagnijai Ķirsonei, ķirurgiem Erlendam Geruļskim un Gundaram Forstmanim. 

Cēsu klīnika lepojas ar savu augsti kvalificēto, zinošo un iejūtīgo medicīnas personālu, kas rūpējas par pacientu aprūpi un komfortu! 

__________________________________________________

10.10.2018.

Aktualizēts pārskats par rindas garumu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai. Skatīt šeit.

__________________________________________________

07.10.2018.

Infrastruktūras uzlabojumi Cēsu klīnikā


Cēsu klīnikā ir noslēgušies visi šajā gadā plānotie remontdarbi, kas tika veikti par klīnikas finanšu līdzekļiem. Šogad infrastruktūras uzlabojumi tika realizēti trīs Cēsu klīnikas telpu grupās – endoskopisko izmeklējumu kabinetā, kafejnīcā, kā arī sešās pacientu palātās ķirurģijas nodaļā. Pateicoties šim projektam, ir nodrošināta laba izmeklējumu pieejamība un pakalpojuma kvalitāte, kā arī uzlabojusies ārstniecības vide Cēsu klīnikā pacientiem un darbiniekiem.

Medicīnas nozarei un tehnoloģijām strauji attīstoties, endoskopiskās izmeklēšanas metodes arvien tiek pilnveidotas, tādēļ viena no Cēsu klīnikas aktivitātēm ir realizējusies jaunā, mūsdienīgā un plašā endoskopisko izmeklējumu kabinetā. Jaunais kabinets nodrošina kvalitatīvas diagnostiskās un terapeitiskās endoskopisko izmeklējumu iespējas, kā arī uzlabo darba apstākļus klīnikas personālam. Tas ir kļuvis daudz komfortablāks gan pacientiem, gan darbiniekiem. Reizē ar būvniecību ir iegādātas jaunas iekārtas - fibrogastroskops un fibrokolonoskops, kā rezultātā ir iespējams veikt vairāk izmeklējumus ar mazākiem gaidīšanas intervāliem. Jāuzsver, ka kabineta pārbūves procesā, liela uzmanība tika pievērsta pacientu drošībai, lai nodrošinātu un organizētu pacientu plūsmu un uzturēšanos pēcizmeklējuma periodā.

Šī gada augustā Cēsu klīnikā tika atvērta atjaunotā kafejnīca, ko ilgi bija gaidījuši, gan apmeklētāji, gan klīnikas darbinieki. Klīnikas pacientiem kafejnīca kalpo kā mājīga vieta, kur pēc nodotajām analīzēm un veiktajiem izmeklējumiem ir iespēja ieturēt brokastis vai pusdienas. Arī slimnīcas darbiniekiem tiek nodrošinātas siltas pusdienas, ar iespēju iegādāties ēdienu līdzi ņemšanai. Kafejnīcas interjerā ir integrēta fotogrāfiju siena ar Cēsu klīnikas vēsturi, kas klientiem ļauj iepazīt klīnikas vēsturi, savukārt klīnikas darbiniekiem paraudzīties uz saviem kolēģiem no iepriekšējā gadsimta. Ļoti interesants kafejnīcas objekts, ko apmeklētāji jau atzinīgi novērtējuši, ir vertikālais dārzs. Šobrīd attīstības procesā ir norobežota atpūtas stūra vietas izveide, kas kalpos par klusāku un privātāku vietu sarunām klīnikas pacientiem un viņu viesiem.

Realizējot būvprojektu, tika izbūvētas jaunas, labiekārtotas sešas palātas ķirurģijas nodaļā – divas trīsvietīgās palātas un četras vienvietīgās palātas. Katrā palātā ir pieejama tualete un duša, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vienvietīgajās palātās ir īstenojusies Cēsu klīnikas galvenās medicīnas māsas Taigas Galejas Gruntmanes ideja “Četri gadalaiki Cēsīs”, kas bija labs kopdarbs kopā ar cēsiniekiem – fotogrāfu Kasparu Kurcenu un reklāmdruku PRINTMii. Šajās palātās ir izveidotas foto sienas ar dažādiem Cēsu skatiem četros gadalaikos un fotomirkļu stāsts ir Cēsu klīnikas dāvana saviem pacientiem Latvijas simtgades svētkos.

Īsumā par projektu: Tā realizācija tika uzsākta jau 2017. gada pavasarī ar būvprojekta izstrādi un būvniecību 2018. gadā, kas tika realizēta par Cēsu klīnikas līdzekļiem. Projekts iekļauj 4 aktivitātes:

  1. Endoskopisko izmeklējumu kabineta modernizācija un daļēju aprīkojuma iegādi;
  2. Sešu labiekārtotu palātu izveidi ķirurģiskajā nodaļā;
  3. Plaušu slimību kabineta ar atsevišķu ieeju izveidi, lai pārceltu modernās telpās līdz šim Palasta ielā 15 izvietoto tuberkulozes un plaušu slimību kabinetu;
  4. Telpu remontu kafejnīcas vajadzībām, par kuras trūkumu slimnīcas vadībai atkārtoti norādījuši gan slimnīcas darbinieki, gan pacienti, aizpildot Klīnikas darbības novērtējuma anketas. 

Būvniecības darbi plaušu slimību kabineta pārcelšanai no Palasta ielas 15 uz Slimnīcas ielu 9 plānoti 2019. gadā.

Fotogalerija:

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________

05.10.2018.

Brūču aprūpes kabinets Cēsu klīnikā


Brūču aprūpes kabinets ir vieta, kur sertificēta ķirurģijas aprūpes māsa Margarita Kapusta, novērtēs un aprūpēs Jūsu brūci, pielietojot atbilstošu pārsienamo materiālu un aprūpes līdzekļus. Medicīnas māsa Jums vai piederīgajiem pastāstīs un parādīs kā brūci novērtēt un aprūpēt mājās, kā un cik bieži lietot pārsienamos materiālus. Ja, izvērtējot brūci, būs nepieciešama brūces ārstēšana, saņemsiet rekomendāciju pieteikties konsultācijai pie ķirurga.

Brūču aprūpes kabinetā aprūpēs:

  • Operāciju brūces, izņems diegus vai skavas;
  • Hroniskas vai ilgstoši nedzīstošas brūces (arteriālās vai venozas čūlas, onkoloģiskas brūces, diabētiskās pēdas čūlas, izgulējumus, inficētas brūces).

Brūču aprūpes pakalpojumu var saņemt jebkurš pacients bez ārsta nosūtījuma, tas ir maksas pakalpojums. Pacienti tiek pieņemti trīs reizes nedēļā – otrdienās, trešdienās un piektdienās, iepriekš piesakoties klīnikas reģistratūrā vai klīnikas mājaslapā www.cesuklinika.lv e-pierakstā. 

Reģistratūras pierakstu tālrunis: 64125634

__________________________________________________

02.10.2018.

!!

Informējam, ka Cēsu klīnikā pagarināts akcijas periods īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumam.

Akcija spēkā līdz 2019.gada 1.janvārim.

Akcijas cena – 22,40 EUR/par vienu dienu


Vairāk par pakalpojumu lasi: http://www.cesuklinika.lv/lv/arstnieciba/islaicigas-socialas-aprupes-pakalpojums

__________________________________________________

01.10.2018.

Māmiņu skolas nodarbību grafiks oktobrim ir klāt!


Iespēja pieteikties KTG jeb bērna sirdstonīšu pierakstam, iepriekš saskaņojot laiku ar vecmāti.

Tāpat iesakām pieteikties individuālajām nodarbībām pie vecmātes Ivetas Reķes, lai dzemdību dienu sagaidītu ar mierīgu prātu un sirdi!

  • Koferīša kārtošana un kad jābrauc uz dzemdībām
  • Dzemdību nodarbība

Piesakies pa tālr.:64125743 vai raksti uz maminuskola@cesuklinika.lv!


__________________________________________________

19.09.2018.

Cēsu klīnikas ķirurgi devās pieredzes apmaiņā uz Spāniju


Cēsu klīnikas ķirurgi – Voldemārs Vaivods un Gundars Forstmanis septembra sākumā devās pieredzes apmaiņā uz Spānijas pilsētu Barselonu, kur iepazinās ar operāciju materiālu-diegu un operāciju tīkliņu ražotni. 

Ražotnē viesiem bija iespēja sekot līdzi tam, kā izgatavo šujamos materiālus un tīklus, kurus speciālisti izmanto trūču operācijās. Pārsteidzoši bija vērot, ka Spānijā, šūšanas materiālu ražošanas procesā joprojām tiek ieguldīts cilvēku roku darbs. 

Dr. Vaivods uzvēra, ka šī pieredzes apmaiņa ir bijusi abpusēji lietderīga gan materiālu ražotājiem, gan speciālistiem, kas ar izgatavotajiem materiāliem ikdienā strādā, tādējādi nodrošinot pēc iespējas labāku šūšanas materiālu kvalitāti un operāciju rezultātus, izmantojot šos materiālus. 

Cēsu klīnikas ārsti minēja, ka sadarbība ir jāturpina, un noteikti sekos nākamās tikšanās reizes, kurās varēs dalīties ar savu pieredzi un iegūt jaunas zināšanas un prasmes. 


Attēlā no labās puses: Dr. Voldemārs Vaivods, Dr. Gundars Forstmanis

 __________________________________________________

Aizvadīta labdarības akcija “Pīļu skrējiens 2018”


Trešdien, 12.septembrī, Cēsu klīnikā sadarbībā ar Latvijas Urologu asociāciju norisinājās bezmaksas vīriešu urologa konsultācijas. Šogad konsultāciju izmeklējumus veica Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas urologs Kārlis Pētersons.

Kopumā bezmaksas akcijai bija reģistrējušies 17 cilvēki, ierodoties uz konsultācijām pat no patāliem Latgales rajoniem, piemēram, Rēzeknes.

Cēsu klīnikas speciālisti uzsver, ka bezmaksas “Pīļu skrējiena” urologa konsultācijas slimnīcā notiek jau otro gadu un pieredze ar pacientu atsaucību ir lieliska, līdz ar to šī varētu kļūt par Cēsu klīnikas un Latvijas Urologu asociācijas kopīgu tradīciju.  

Pasākums “Pīļu skrējiens” tiek rīkots ar mērķi pievērst uzmanību vīriešu veselības nozīmīgumam un aktualitātei, īpaši uz konsultācijām aicinot vīriešus, kuri urologu līdz šim nav apmeklējuši. 

 __________________________________________________

17.09.2018.


No piektdienas, 21. septembra, Cēsu klīnikā darbu uzsāks sertificēta ārstniecības persona – audiologopēds Tince Strazdiņa.

Tince Rīgas Stradiņa universitātē ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Audiologopēdija”. Papildus apgūta arī kinezioloģiskās teipošanas metode, kā arī dažādas masāžu un elpošanas tehnikas runas un balss traucējumu mazināšanai. Lai papildinātu savas zināšanas rīšanas un balss traucējumu gadījumos, Tince ir ieguvusi veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē.

Tince ir savas jomas profesionāle, jo iepriekš ir strādājusi Vidzemes slimnīcā un SIA Betas nams kā audiologopēde. Šobrīd turpina strādāt Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā, GK neiroklīnikā, SIA Runātprieks un Bērnu veselības centrā kā audiologopēde.

Par sevi Tince saka: “Audiologopēdija ir aizraujoša un vispusīga zinātne, kas piemērota tiem, kas vēlas palīdzēt visu vecumu cilvēkiem ar dažādiem balss, rīšanas, valodas un runas traucējumiem. Tādēļ lielāko gandarījumu sniedz pozitīvs rezultāts, apziņa, ka ieguldītais darbs ir devis augļus! Audiologopēdija man ir aicinājums, aizraušanās un dzīves veids, ne tikai profesija.”


Cēsu klīnikā Tince Strazdiņa pieņems katru trešo piektdienu, 251.kabinetā, valsts apmaksātās konsultācijas no plkst. 15:00 līdz 16:00, bet maksas konsultācijas no plkst. 16:00 līdz 17:00.

Pieteikšanās vizītei, zvanot uz reģistratūru pa tālr. 64125634 vai elektroniski:  epieraksts@cesuklinika.lv


Vairāk par audiologopēdu:

Audiologopēds ir sertificēta ārstniecības persona, kas veic komunikācijas spēju, runas un valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju jebkura vecuma cilvēkiem.

Visbiežāk audiologopēda palīdzība ir nepieciešama, ja novēro:

• ekspresīvās valodas grūtības;

• valodas/runas sapratnes traucējumus;

• valodas attīstības aizturi (bērniem);

• dažādas mācīšanās grūtības (disleksija - nespēja lasīt, saprast izlasīto; disgrafija-traucēta pareiza rakstīšana);

• fonācijas jeb balss kvalitātes traucējumus – disfonija (balss saišu vājums), afonija (balss zudums) u.c.;

• runas tempa un ritma traucējumus, stostīšanās izpausmes (bērniem, pieaugušajiem);

• rīšanas traucējumus;

• dzirdes traucējumus;

• CNS slimību izraisītus runas, sejas muskulatūras traucējumus.

 __________________________________________________

13.09.2018.

Noslēdzies mācību projekts “Pacientu drošība un kvalitātes vadība”


Cēsu klīnikas komanda – pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja Olga Rudzīte un galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane ar rosinošām atziņām un labiem panākumiem pārstāvējušas savu klīniku profesionālās pilnveides programmā un mācību projektā “Pacientu drošība un kvalitātes vadība”.

Mācību process viena gada garumā un trīspadsmit nodarbībās tika realizēts grupu darbos, pieredzes apmaiņā, analizējot gadījumus, kā arī, uzkrājot teorētiskās un uz pētījumiem balstītās atziņas. Noslēguma tikšanās reizē 19 slimnīcu komandas un 37 dalībnieki demonstrēja savus sasniegumus: realizētos mērķus pacientu drošības uzlabošanā. Visu veselības aprūpes iestāžu paveikto vērtēja  pasniedzēji un kolēģi paši. Cēsu klīnikas realizētie mērķi no kolēģiem un pasniedzējiem tika novērtēti kā trešie labākie ārstniecības iestāžu vidū.

Mācību programmu īstenoja Rīgas Stradiņa universitāte, Nacionālā attīstības plāna ietvaros un ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, apmācot veselības aprūpes iestāžu vadītājus un kvalitātes sistēmas speciālistus pacientu drošības un kvalitātes vadības jautājumos. 

Apsveicam Cēsu klīnikas kolēģus ar sasniegtajiem rezultātiem!


Attēlā no labās puses: pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja Olga Rudzīte, pasniedzēji Dina Lazdiņa, Evija Palčeja, Reinis Upenieks, galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane

 __________________________________________________

12.09.2018.

Cēsu klīnikā mediķi un pacienti apguva skābekļa terapijas ābeci


Ceturtdien, 6.septembrī, Cēsu klīnikā norisinājās divu stundu apmācību seminārs “Skābekļa terapijas ABC”, ko apmeklēja 20 dalībnieki, tostarp mediķi un pulmonālās hipertensijas pacienti.

Pneimonoloģes Andas Nodievas vadībā tika aplūkoti jautājumi par elpošanas sistēmu, par indikācijām un kontrindikācijām ilgstošai skābekļa terapijai, kādos gadījumos skābekļa piegāde organismam ir apgrūtināta, kas ir izplatītākās diagnozes, kad vajadzīga papildu skābekļa terapija, kas tā ir un ko sniedz, kāds ir skābekļa terapijas monitorings un titrēšana. Kā uzsvēra RSU docente Anda Nodieva: “Jāatceras, ka skābeklis ir arī zāles un tāpēc pret to jāizturas tikpat nopietni un atbildīgi kā pret zālēm.” 

Praktiskajā semināra daļā tika demonstrēti portatīvie un stacionārie skābekļa koncentratori, stāstīts par praktiskiem jautājumiem, tādiem  kā – lidošana ar skābekļa aparātu, tā uzturēšana un apkope.

Lai padziļinātu izpratni par skābekļa terapiju, bezmaksas semināru rīkoja pacientu organizācija Pulmonālās hipertensijas biedrība projekta “Atbalsts  cilvēkiem ar pulmonālo arteriālo hipertensiju” ietvaros. Ārstniecības personas par semināra noklausīšanos saņēma 2.7. tālākizglītības punktus. Projektu finansē A/S “Latvijas valsts meži” sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē fonds “Ziedot.lv”. 

(Informāciju sagatavoja: Ieva Plūme, Pulmonālās hipertensijas biedrības valdes priekšsēdētāja)

 __________________________________________________

09.09.2018.

Aktualizēts pārskats par rindas garumu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai. Skatīt šeit.

 __________________________________________________

04.09.2018.

Septembris atnācis ātriem soļiem!🍁🍂
Māmiņas, aicinām pieteikties sev interesējošām nodarbībām jau laicīgi!

Tāpat arī atgādinām, ka visas nodarbības bezmaksas var apmeklēt arī vecvecāki. 

Lai pieteiktos zvani pa tālr.:64125743 vai raksti uz maminuskola@cesuklinika.lv!


 __________________________________________________

03.09.2018.

Cēsu klīnikā jauns pakalpojums - Veselības pārbaudes programma!


Ikvienam nepieciešams rūpēties par savu veselību, tāpēc piedāvājam vispārējās veselības pārbaudes un agrīnu sirds asinsvadu, kuņģa zarnu trakta, elpošanas sistēmas, neiroloģisku, ķirurģisku, endokrinoloģisku saslimšanu diagnostiku un risku izvērtējumu.

Veselības pārbaudes programmas ietvaros katra pacienta plāns tiek individualizēts, nepieciešamības gadījumā piesaistot papildus speciālistus, piemēram, kardiologu, flebologu, acu ārstu u.c. Programmas priekšrocība ir iespēja veikt visas veselības pārbaudes procedūras 1-2 dienu laikā!

Izvēloties veikt veselības pārbaudi Cēsu klīnikā, nepieciešama savlaicīga pieteikšanās pie māsas Baibas Lubiņas (20238111). Ja ir kādi neskaidri jautājumi, Baiba sniegs atbildes arī uz tiem 

Neesi vienaldzīgs, pārbaudies sirdsmieram!  __________________________________________________

27.08.2018.


  __________________________________________________

23.08.2018.

 __________________________________________________

13.08.2019.


No trešdienas, 8.augusta, Cēsu klīnikā darbu sākusi ergoterapeite Baiba Gorovenko, kuras galvenais uzdevums būs palīdzēt apgūt/atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs. Jāatzīst, ka šīs ir pozitīvas pārmaiņas, jo līdz šim klīnikā netika pārstāvēta ergoterapija kā veselības aprūpes nozare. 

Ergoterapeite Gorovenko par sevi saka: “Jūtu, ka esmu īstajā profesijā. Man patīk palīdzēt cilvēkiem un redzēt, ka viņiem paliek labāk un uzlabojas viņu dzīves kvalitāte. Ar mērķtiecīgām aktivitātēm spēju pacientiem dot zināšanas, kas viņiem nepieciešamas, lai viņi kļūtu neatkarīgi sev svarīgās ikdienas aktivitātēs.”

Baiba Cēsu klīnikā būs sastopama no pirmdienas līdz ceturtdienai, ambulatorās konsultācijas pieņemot šādos laikos: pirmdien no 15:00 līdz 17:00, otrdien no 9:30 līdz 11:30. Pārējo laiku Baiba darbosies ar stacionārajiem pacientiem, lai palīdzētu ātrāk pilnvērtīgi iekļauties ikdienas aktivitātēs.

Pieteikties iespējams zvanot uz reģistratūru - 64125634

Vairāk par ergoterapiju:

Ergoterapija ir veselības aprūpes nozare, kuras galvenais uzdevums ir ar mērķtiecīgām darbībām veicināt cilvēka spējas pašam par sevi parūpēties, tikt galā ar ikdienas pienākumiem un iekļauties darba tirgū pēc pārciestas smagas slimības vai traumas, kā arī kavēt dažādu slimību progresēšanu un invaliditātes veidošanos. 

Ergoterapeits savā darbā izmanto nodarbes, kuras ir nozīmīgas un svarīgas pacientam – to mērķis ir kavēt slimības progresēšanu, invaliditātes attīstīšanos un veicināt indivīda neatkarību ikdienas darbībās. Speciālists palīdz cilvēkam adaptēties jauniem apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus, tāpat arī apmāca pacientus lietot tehniskos palīglīdzekļus ikdienas aktivitātēs, pielāgo tos.

 Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, garīgās saslimšanām, vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā.

                   __________________________________________________

09.08.2018.

Jau 11. augustā savu pirmo darba dienu Cēsu klīnikā aizvadīs bērnu alergoloģe Kristina Amosova.

Dr. Amosova palīdzēs tikt skaidrībā, ja Jūsu bērnam ir aizdomas par pārtikas alerģiju, neskaidri izsitumi uz ādas, gremošanas trakta problēmas, ilgstošas iesnas vai aizlikts deguns, apgrūtināta elpošana vai ilgstošs klepus, aizdomas par astmu vai atkārtoti bronhīti.

Kristina pacientus uz ambulatorām konsultācijām pieņems katra mēneša otrajā sestdienā! Pati speciāliste stāsta: “Konsultācijas laikā noskaidrosim cēloni un piemeklēsim atbilstošu terapiju, jo mūsu rīcībā ir draudzīga problēmas analīze, nepieciešamie izmeklējumi, silta atmosfēra, empātiska un rūpīga speciālista attieksme pret katru pacientu. Ar vislielāko rūpību un uzmanību izdarīsim visu nepieciešamo Jūsu bērna veselības labā. Ar vērību uzklausīšu Jūs un kopā palīdzēsim Jūsu bērnam dzīvot savu bērnību priecīgāku un laimīgāku.”

Tuvākie datumi konsultācijām:

11. augusts, 8. septembris no plkst. 10:00 – 15:00 valsts apmaksāta konsultācija, bet no plkst. 15:00 – 16:00 maksas konsultācija.

Iepriekšēja pieteikšanās zvanot uz reģistratūru pa tālr. 64125634

__________________________________________________

08.08.2018.


__________________________________________________

07.08.2018.

Pacientu drošība ir kopīgs mērķis visiem – gan veselības aprūpes profesionāļiem, gan pacientiem, gan sabiedrībai kopumā, tāpēc ar jūlija mēnesi Cēsu klīnikā darbu sākusi Infekciju kontroles ārste Areta Vītola.

Dr.Vītola ir savas jomas profesionāle, jo iepriekš 12 gadus strādājusi pediatrijā, vērā ņemamu pieredzi ieguvusi arī strādājot Veselības inspekcijā, 7 gadus strādājusi Pārtikas un veterinārā dienesta inspektores amatā, un nu jau vairāk kā 10 gadi epidemologa darba pieredzē.

Par galvenajiem mērķiem un uzdevumiem Cēsu klīnikā Arita stāsta: Veiksim darbinieku apmācību un izglītošanu slimnīcas higiēniskā un pretepidemiskā režīma jautājumos un sniegsim atbalstu infekciju novēršanā. 50-80 % gadījumu ir novēršami, veicot gadījuma analīzi un atrodot kļūdu problēmcēloni, bet tas panākams vien ar darbinieku uzticēšanos un aktīvu līdzdalību.”

Infekciju kontrole ir pacientu aprūpes kvalitātes standarts un tās pamats ir pacientu veselība, kā arī pacientu (viņu tuvinieku, apmeklētāju utt.) un personāla drošība.

 

Infekciju kontroles pieprasa pastāvīgu infekciju riska izvērtējumu visos aprūpes līmeņos un praksēs. Galvenais uzdevums ir epidemoloģiski drošas vides uzturēšana gan pacientiem, gan personālam, nepieļaut vai maksimāli samazināt ar veselības aprūpi saistīto infekciju izplatību Cēsu klīnikā.


__________________________________________________

01.08.2018.

No 1.augusta Cēsu klīnikā fizioterapeitēm Mārai Krūzei, Ludmilai Dubinskai un Lailai Grīnbergai pievienojas kolēģe Alise Buceniece!

Alisei ir profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, ar kvalifikāciju - fizioterapeits. Papildus apguvusi arī masāžas un teipošanas kursus.

Cēsu klīnikā Alise Buceniece pieņems katru dienu no plkst. 8:00 - 15:00 gan dienas stacionāra pacientus, gan stacionāra, gan ambulatoros, piedāvājot ārstniecisko vingrošanu, masāžu, teipošanu.

 

Par sevi Alise saka : "Fizioterapija ir kustību terapija, un kustība ir dzīvības pamats. Kopš izvēlējos šo profesiju ir mainījusies mana dzīves kvalitāte, vēlos ar to dalīties un dot pacientiem. Apzinos, ka esmu ceļa sākumā ar vēlmi nepārtraukti pilnveidoties, un apgūt jaunākās tendences."

Pieteikties iespējams zvanot pa tālruni: 29166845 (Alise Buceniece)


__________________________________________________

25.07.2018.

Nu jau par tradīciju kļuvis lukturīšu gājiens ne tikai pašām Cēsīm, savus svētkus svinot, bet arī mums, Cēsu klīnikai!

   
     

__________________________________________________

18.07.2018.

Aktualizēts pārskats par rindas garumu plānveida ambulatoro pakalpojumu saņemšanai. Skatīt šeit.

__________________________________________________

17.07.2018.


Bērnu aprūpe Cēsu klīnikā

Bērni ir svarīgākais, kas mums šajā dzīvē dots, tāpēc to veselības aprūpei pievēršam īpaši lielu uzmanību. Pie mums, Cēsu klīnikā, Bērnu slimību nodaļā tiek pieņemti pacienti no dzimšanas brīža līdz pat pilngadības sasniegšanai..

Par veselības aprūpi gādā klīnikas pediatri – pieņem katru darba dienu ambulatori no plkst. 8.00 līdz 16.00 Bērnu nodaļā, un no plkst. 16.00 līdz 8.00 dežūrās Uzņemšanas nodaļā. Savukārt, nedēļas nogalē bērnu ārsti pieejami visu diennakti Uzņemšanas nodaļā. Šāds darba grafiks garantē, ka bērnam tiks sniegta medicīniskā palīdzība 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā.

Klīnikā strādājošie pediatri ir specializējušies visa vecuma bērnu slimībās, tāpēc ārstēšana notiek tepat Cēsīs. Jāatzīst, ka ir specifiski un komplicēti gadījumi, kad pacienti tiek pārvesti uz citām ārstniecības iestādēm. Piemēram, bērni līdz 3 gadu vecumam ar nopietnām vēdera dobuma orgānu ķirurģiskām slimībām, vai bērns līdz 8 gadu vecumam ar nopietnām kaulu locītavu sistēmas traumām tiek nosūtīts uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu.

Cēsu klīnikā pacienti tiek apskatīti visos gadījumos un izvērtēts tālākais ārstēšanās process.

__________________________________________________

11.07.2018.

Mūsu Māmiņu skolas grūtniecēm ir iespēja iegūt šos abus žurnālus - "Mammām un Tētiem. Zīdainis" un "Mammām un Tētiem.Bērnudārznieks". Jautā vecmātei Ivetai Reķei.