SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


ESF

2015. gada 1. oktobris

Apmācību projekts „Partnerība biznesa konkurētspējai”

SIA  „CĒSU KLĪNIKA” 18.09.2015. noslēdza līgumu Nr. Nr.­­­ LIAA/2015/F/3 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par dalību projektā „Partnerība biznesa konkurētspējai” (projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017), kas tiek īstenots saskaņā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2011.gada 26.janvārī noslēgto līgumu Nr.L-APA-10-0030.

Projekta ietvaros SIA „CĒSU KLĪNIKAS” darbinieki no 06.10.2015. līdz 17.10.2015. apgūst  mācību kursus “Vadītāju komunikāciju efektivitātes paaugstināšana” un “Klientu apkalpošanas kultūras paaugstināšana”.

Projektu  līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.