SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


ESF

2017. gada 31.oktobris

Savas prasmes klīnikā pilnveido un attīsta ne tikai ārstniecības personas, bet arī citu jomu pārstāvji!

Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas ESF projektu - "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos", klīnikā mēnesi darbojās praktikanti no PIKC Priekuļu tehnikuma, kurā apgūst profesiju “Datorsistēmu tehniķis”. Viens no praktikantu uzdevumiem bija saistīts ar datortīkla paplašināšanas un pārbūves darbiem.

 

Savukārt, sadarbībā ar mācību centru “BUTS”, ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros, klīnika nodrošina praktikantes praksi lietvedībā. Prakses laikā tiek nodrošināta prakses programmai un profesijas standartam atbilstoša prakse, kā arī tiek iecelts prakses vadītājs, kurš koordinē un kontrolē prakses norisi.

  

2015. gada 1. oktobris

Apmācību projekts „Partnerība biznesa konkurētspējai”

SIA  „CĒSU KLĪNIKA” 18.09.2015. noslēdza līgumu Nr. Nr.­­­ LIAA/2015/F/3 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par dalību projektā „Partnerība biznesa konkurētspējai” (projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017), kas tiek īstenots saskaņā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2011.gada 26.janvārī noslēgto līgumu Nr.L-APA-10-0030.

Projekta ietvaros SIA „CĒSU KLĪNIKAS” darbinieki no 06.10.2015. līdz 17.10.2015. apgūst  mācību kursus “Vadītāju komunikāciju efektivitātes paaugstināšana” un “Klientu apkalpošanas kultūras paaugstināšana”.

Projektu  līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.