SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


IEPIRKUMI

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu - iepirkumi, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri - visa iepirkuma dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai pircēja profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv

Iepirkums Aktuālā dokumentācija
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem/izpildītājs
Ēdināšanas nodrošināšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2018/28/10
Nolikums Lēmums 
Līgums
Medicīnas ierīču un inventāra piegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2018/22/9 
Nolikums
Pielikums Nr.1
Lēmums 
Līgumi
Medicīnas ierīču un inventāra piegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2018/27/9
Nolikums
Pielikums Nr.1
Lēmums
Līgums
"Ķirurģisko šujamo materiālu iegāde"
ID Nr. CK 2018/24/9
Nolikums
Pielikums Nr.1
Lēmums
Līgums
"Medicīnas ierīču pārbaudes - elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes veikšana"
Iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2018/26/9
Nolikums
Pielikums Nr.1
Lēmums
Līgums
"Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkope"
ID Nr. CK 2018/25/9
 Nolikums Lēmums
Līgums
"Vienreizlietojamo, sterilo, mehānisko ķirurģisko šuvēju iegāde un piegāde"
ID Nr. CK 2018/23/9  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgumi
"Medicīnas mēbeļu iegāde un piegāde"
ID Nr. CK 2018/21/9  
Nolikums
Pielikums Nr. 1 
Lēmums
Līgums
Līguma grozījumi
"Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"
ID Nr. CK 2018/20/AK/ERAF 
Pielikumi
 
"Endoskopisko manipulāciju aprīkojuma iegāde un piegāde"
ID Nr. CK 2018/19/9 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgumi
"Sterilizācijas medicīnisko materiālu iegāde un piegāde"
ID Nr. CK 2018/18/9 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Atbildes un skaidrojumi - 22.08.2018.
Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
Līgums - 3
"Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkope"
ID Nr. CK 2018/16/9
Nolikums
Lēmums
"Automātiskās ugunsgrēka atkāšanas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošana"
ID Nr. CK 2018/13/9  
Nolikums
Pielikums Nr. 7
Pielikums Nr. 8-1
Pielikums Nr. 8-2
Lēmums
Līgums
"Sterilo un  nesterilo cimdu iegāde un piegāde"
ID Nr. CK 2018/12/9 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
 Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
"Fibrokolonoskopa iegāde un piegāde"
ID Nr. CK 2018/11/9.21
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Endoskopisko manipulāciju aprīkojuma iegāde un piegāde"
ID Nr. CK 2018/10/9 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
 Lēmums
"Vienreizlietojamo, sterilo, mehānisko ķirurģisko šuvēju iegāde un piegāde"
ID Nr. CK 2018/9/9 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Atbildes un skaidrojumi - 05.07.2018.
Lēmums
"Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde"
ID Nr. CK 2018/8/9
Nolikums
Atbildes un skaidrojumi - 25.06.2018.
Lēmums
Līgums
"Fibrokolonoskopa iegāde un piegāde"
ID Nr. CK 2018/6/9.21
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
"Pārsienamo materiālu iegāde un piegāde"
ID Nr. CK 2018/5/9 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgumi
"Endoskopiju kabineta aprīkojums - guļrati endoskopiju kabinetam, dezinficēto endoskopu uzglabāšanas skapis"
ID Nr. CK 2018/4/9
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
“Datu glabātuves paplašināšana”
ID Nr. CK 2018/3/9
Nolikums
Lēmums
Līgums 
“Medicīnas preču iegāde un piegāde”
ID Nr. Cēsu klīnika 2018/2/VM/CK/AK 
Nolikums
Pielikums Nr. 1

Atbildes un skaidrojumi - 01.03.2018.

Atbildes un skaidrojumi - 05.03.2018.

Nolikums ar grozījumiem - 01.03.2018.

Pielikums Nr. 1 ar grozījumiem - 01.03.2018.
Ziņojums
Ziņojuma pielikums
“Vienreizējās sterilās un nesterilās operāciju veļas, darba apģērbu, materiālu un komplektu iegāde un piegāde”
ID Nr. Cēsu klīnika 2018/1/VM/CK/AK
Nolikums
Pielikums Nr. 1

Atbildes un skaidrojumi - 22.02.2018.

Nolikums ar grozījumiem -  21.02.2018.

Pielikums Nr. 1 ar grozījumiem - 21.02.2018.

Ziņojums
 “Medicīnas preču iegāde un piegāde”
ID Nr. 2017/32/VM/CK/9 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Atbildes un skaidrojumi - 21.12.2017.
 Lēmums
“Cēsu klīnikas telpu remonts, pandusa izbūve un kanalizācijas stāvvada vienkāršotā atjaunošana”
ID Nr. 2017/31/VM/CK/AK  
Nolikums
Pielikumi
Ziņojums
Līguma papildvienošanās
 “Ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju implantu un aprīkojuma iegāde un piegāde”
ID Nr. 2017/30/VM/CK/9 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
 “Gāzu piegāde SIA “CĒSU KLĪNIKA” vajadzībām”
ID Nr. 2017/29/VM/CK/9
Nolikums
Pielikums Nr. 4
Lēmums
Līgums
“SIA “Cēsu klīnika” ārstniecības korpusa 2.stāva  Dienas stacionāra divu trīsvietīgu un četru vienvietīgu pacientu izmitināšanas telpu ar WC un dušas telpu, 3.stāva endoskopiju kabineta ar palīgtelpām un diagnostikas korpusa 1. stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu  un atpūtas telpu vienkāršotā atjaunošana”
ID Nr. 2017/28/VM/CK/9  
Nolikums
Pielikumi
 Lēmums
“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un balss izziņošanas sistēmas uzstādīšana un esošās sistēmas daļēja nomaiņa”
ID Nr. 2017/27/VM/CK/9   
Nolikums
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5
Lēmums
Līgums
“Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde”
ID Nr. 2017/26/VM/CK/9  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
“Medicīnas ierīču, inventāra un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. 2017/25/VM/CK/9  
Nolikums
Pielikums Nr. 1

Atbildes un skaidrojumi - 09.10.2017.
Lēmums
Līgumi
“Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde”
ID Nr. 2017/24/VM/CK/9 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
“Liftu tehniskās apkopes, remonta un avārijas izsaukumu pakalpojumu sniegšana”
ID Nr. 2017/23/VM/CK/9  
Nolikums Lēmums
Līgums
“Elektroenerģijas iegāde SIA “CĒSU KLĪNIKA” vajadzībām”
ID Nr. 2017/22/VM/CK/AK 
Nolikums
Nolikums ar grozījumiem - 16.10.2017.
Lēmums
Ziņojums
Līgums
“Artroskopisko implantu un operāciju nodrošinājuma palīgierīču iegāde un  piegāde”
ID Nr. 2017/21/VM/CK/AK
Nolikums
Pielikums Nr. 1
 Lēmums
Ziņojums
Līgumi
“Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu atjaunošana”
ID Nr. 2017/20/VM/CK/9
Nolikums
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Lēmums
Līgums
“Sterilizācijas nodaļas iekārtu apkopju un remonta veikšana”
ID Nr. 2017/19/VM/CK/9.21    
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
“SIA “CĒSU KLĪNIKA” diagnostikas korpusa 1.stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība”
ID Nr. 2017/18/VM/CK/9   
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 7.2 - 7.6
Lēmums
Līgums
“Sterilizācijas nodaļas iekārtu apkopju veikšana”
ID Nr. 2017/17/VM/CK/9.21  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
“SIA “CĒSU KLĪNIKA” izmantoto CareStream, OR Technology radioloģijas tehnoloģiju un sistēmu apkopes, uzturēšanas un remonta pakalpojuma sniegšana”
ID Nr. 2017/16/VM/CK/9.21   
Nolikums
Pielikums Nr. 3
Lēmums
Līgums
“SIA „CĒSU KLĪNIKA” darbinieku veselības apdrošināšana”
ID Nr. 2017/15/VM/CK/9  
Nolikums
Lēmums
Līgums
"Datortomogrāfijas kontrastvielas injektora un ultraskaņas, advancētās bipolārās tehnoloģijas vienreizlietojamo instrumentu piegāde”
ID Nr. 2017/14/VM/CK/9   
Nolikums
Pielikums Nr. 1
 Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
"Degvielas iegāde SIA ,,CĒSU KLĪNIKA” īpašumā un valdījumā esošajam autotransportam”
ID Nr. 2017/13/VM/CK/9   
Nolikums
Lēmums
Līgums
"Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa divdurvju kravas lifta nomaiņa”
ID Nr. 2017/12/VM/CK/AK
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 7


Atbildes un skaidrojumi - 08.06.2017.

Atbildes un skaidrojumi - 12.06.2017.

Atbildes un skaidrojumi - 13.06.2017.

Atbildes un skaidrojumi - 15.06.2017.

Nolikums ar grozījumiem - 08.06.2017.

Pielikums Nr. 1 ar grozījumiem - 08.06.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 26.06.2016., plkst. 10:00
Lēmums
Ziņojums
Līgums
"Fibrogastroskopa iegāde, piegāde, uzstādīšana un apkalpošana”
ID Nr. 2017/11/VM/CK/9.21 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojums SIA “CĒSU KLĪNIKAI”
ID Nr. 2017/10/VM/CK/9  
Nolikums
Lēmums
Līgums
 "Veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojums SIA “CĒSU KLĪNIKAI”
ID Nr. 2017/9/VM/CK/9  
Nolikums
Lēmums
"Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums"
ID Nr. 2017/8/VM/CK/9  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
 Lēmums
Līgums
"Diagnostikas korpusa un  stacionāra korpusa aukstā maģistrālā ūdensvada pagraba stāvā daļēja nomaiņa, diagnostikas korpusa kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu, kanalizācijas guļvadu nomaiņa"
ID Nr. 2017/7/VM/CK/8.2   
Nolikums
Pielikums Nr. 2
Pielikuma Nr. 1 - pielikumi
Lēmums
Līgums
"SIA “CĒSU KLĪNIKA” telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība"
ID Nr. 2017/6/VM/CK/8.2    
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Pielikuma Nr. 1 - pielikumi
 Lēmums
"Saimniecības preču iegāde un piegāde"
ID Nr. 2017/5/VM/CK/8.2  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
„Siemens vizuālās diagnostikas iekārtu apkalpošanas līgums”
ID Nr. 2017/3/VM/CK/SP
Sarunu procedūras pamatojums
Uzaicinājums piedalīties sarunu procedūrā
Lēmums
Līgums
"SIA “CĒSU KLĪNIKA” telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība"
ID Nr. 2017/4/VM/CK/8.2   
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Pielikuma Nr. 1 - pielikumi
Lēmums
"Uzkopšanas līdzekļu un aprīkojuma iegāde klīnikas Apkopes un veļas dienesta vajadzībām"
ID Nr. 2017/2/VM/CK/8.2  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
"Traumatoloģijas - ortopēdijas titāna un tērauda implantu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2017/1/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Radioloģisko izmeklējumu aprakstīšanas pakalpojuma sniegšana"
ID Nr. 2016/32/VM/CK/8.2
 Nolikums Lēmums
Līgums
"Laboratorijas pakalpojumu sniegšana"
ID Nr. 2016/31/VM/CK/8.7
Nolikums
Pielikums Nr. 1
18.01.2017.  SIA “Nacionālais Medicīnas Serviss – Laboratorija”
"Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
SIA “CĒSU KLĪNIKA” pacientiem"
ID Nr. 2016/30/VM/CK/8.7  
Nolikums
Pielikums Nr. 7-1
Pielikums Nr. 7-2
Pielikums Nr. 8
Pielikums Nr. 9
 Lēmums
"Medrad Mark V Provis kontrastvielas injektora remonta veikšana"
ID Nr. 2016/29/VM/CK/SP  
Sarunu procedūras pamatojums
Nolikums
 Lēmums
"Traumatoloģijas - ortopēdijas titāna un tērauda implantu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/28/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
"Serveru iegāde, piegāde un uzstādīšana"
ID Nr. 2016/27/VM/CK/8.2    
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Pacientu galdiņu ar funkcionālu ēdināšanas virsmu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/26/VM/CK/8.2     
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Medicīniskā personāla izsaukuma sistēmas iegāde un uzstādīšana"
ID Nr. 2016/25/VM/CK/8.2    
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5

Lēmums
Līgums
Informācija par līguma grozījumiem
"Medicīnas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana"
ID Nr. 2016/24/VM/CK/8.2   
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
"Ķirurģisko šujamo materiālu iegāde"
ID Nr. 2016/23/VM/CK/8.2  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums-atcelts
Lēmums - koriģēts
Līgums
"Medicīnisko pakalpojumu sniegšana patomorfoloģiskajā diagnostikā"
ID Nr. 2016/22/VM/CK/8.2  
 Nolikums Lēmums
Līgums
"Sterilizācijas medicīnisko materiālu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/21/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 1

Atbildes un skaidrojumi - 06.09.2016.
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
Līgums-4
"Medikamentu piegāde"
ID Nr. 2016/20/VM/CK/AK  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Lēmuma pielikums Nr. 1
"Ķirurģisko operāciju implantu un aprīkojuma iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/19/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkope"
ID Nr. 2016/18/VM/CK/8.2 
Nolikums
Lēmums
Līgums
"Ķirurģisko operāciju implantu un endoskopisko manipulāciju aprīkojuma iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/17/VM/CK/8.2
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
Līgums-4
"Medikamentu piegāde"
ID Nr. 2016/16/VM/CK/AK 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Atbildes un skaidrojumi - 20.07.2016.
Nolikums ar grozījumiem - 20.07.2016.
Pielikums Nr. 1 ar grozījumiem - 20.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 10.08.2016., plkst. 10:00

 Lēmums
Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā"
ID Nr. 2016/15/VM/CK/8.2
Nolikums
Lēmums
Līgums
"Slēgta tipa aptiekas un divu sanitāro telpu vienkāršotā atjaunošana"
ID Nr. 2016/14/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5
Pielikums Nr. 6
Pielikums Nr. 10
Lēmums
Līgums

"Ekstemporāli pagatavojamo zāļu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/13/VM/CK/8.2
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā"
ID Nr. 2016/12/VM/CK/8.2
Nolikums
Lēmums
"Slēgta tipa aptiekas un divu sanitāro telpu vienkāršotā atjaunošana"
ID Nr. 2016/11/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5
Pielikums Nr. 6
Pielikums Nr. 10
Atbildes un skaidrojumi - 08.06.2016.
Lēmums
"Medicīnisko veidlapu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/10/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Paraugi
Lēmums
Līgums
"Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā"
ID Nr. 2016/9/VM/CK/8.2
Nolikums
Lēmums
"Grīdu uzkopšanas iekārtas ar aprīkojumu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/8/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Artroskopisko implantu un operāciju nodrošinājuma palīgierīču iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/7/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1

Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
„Darbinieku veselības apdrošināšana”
ID Nr. 2016/6/VM/CK/8.2.
Nolikums
Lēmums
Lēmums - Atcelts
Līgums
"Medicīnisko kontrastvielu piegāde"
ID Nr. 2016/5/VM/CK/8.2.
Nolikums
Lēmums
Līgums
"Videoendoskopijas sistēmas ar aprīkojumu iegāde ar piegādi un uzstādīšanu"
ID Nr. 2016/4/VM/CK/AK
Nolikums
Pielikums Nr. 1
09.05.2016. SIA "Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā"
"Sterilo un nesterilo cimdu iegāde un piegāde"
 ID Nr. 2016/3/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
"Vienreizlietojamo, sterilo, mehānisko
ķirurģisko šuvēju iegāde un piegāde"

ID Nr. 2016/2/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
Līgums-4
Līgums-5
"Pārsienamo materiālu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/1/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
Līgums-4 
Līgums-5
Līgums-6
Līgums-7
"Vienreizējās sterilās un nesterilās operāciju veļas, darba apģērbu, materiālu un komplektu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2015/15/VM/CK/AK
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Atbildes un skaidrojumi - 26.11.2015.
29.01.2016. Mölnlycke Health Care OÜ
„Labiekārtošanas darbi SIA „CĒSU KLĪNIKA” teritorijā”
ID Nr. 2015/11/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 7
Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/419325
Līgums
Vienošanās par līguma grozījumiem
"Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2015/14/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Atbildes un skaidrojumi - 20.08.2015.
 Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/429577
Līgums - 1
Līgums - 2
„Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. 2015/12/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 6
Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/421468
Līgums
Vienošanās par līguma grozījumiem
„Dzemdību gultas/krēsla piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. 2015/13/VM/CK/8.2.
Nolikums
Atbildes un skaidrojumi
Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/421472
Līgums
 SIA"CĒSU KLĪNIKA" vestibila un lietvedes telpu vienkāršotā atjaunošana diagnostikas korpusa 1.stāvā ID Nr.2015/9/VM/CK/8.2.
Nolikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums, 6.pielikums, 8.pielikums Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/409856
Līgums
Vienošanās par līguma grozījumiem
 Biroja preču iegāde ar piegādi
ID Nr.2015/8/VM/CK/8.2.
Nolikums, paraugi
Atbildes un skaidrojumi (22.04.2015.)
 Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/422147
Līgums - 1
Līgums - 2
Saimniecības materiālu iegāde ar piegādi
ID Nr.2015/7/VM/CK/8.2.
 Nolikums,
1. pielikums
 Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/439786
Līgums
Avārijas stāvoklī esošā aukstā maģistrālā ūdensvada pagraba stāvā daļējas nomaiņas projektēšana  un izbūve Slimnīcas ielā 9, Cēsis ID Nr.2015/3/VM/CK/8.2. 
Nolikums, plāns
Atbildes un skaidrojumi (15.04.2015.)
https://pvs.iub.gov.lv/show/404542
Līgums
Vienošanās par līguma grozījumiem
Skaitļošanas virtualizācijas platformas, medicīnisko DICOM attēlu disku ierakstīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana, automātiskā elektropadeves pārslēdzēja piegāde ID Nr.2015/6/VM/CK/8.2. 
 Nolikums
Atbildes un skaidrojumi (15.04.2015.)
https://pvs.iub.gov.lv/show/406276
Līgums-1
Līgums-2
Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde ID Nr.2015/4/VM/CK/8.2. 
Nolikums, 1. pielikums
https://pvs.iub.gov.lv/show/398587
Lēmums
 Grīdas segumu nomaiņas pakalpojumi ID Nr. 2015/2/VM/CK/8.2. 

 Nolikums https://pvs.iub.gov.lv/show/402623, līgums
Magnētiskās rezonanses izmeklējumu attēlu aprakstīšana
ID Nr. 2015/1/VM/CK/8.2.
 
Nolikums
Piedāvājumu atvēršanas protokols
 Lēmums
Artroskopisko implantu un operāciju nodrošinājuma palīgierīču
 iegāde ar piegādi

ID Nr. 2014/33/VM/CK/8.2.

 Nolikums,
1. pielikums

paziņojums par rezultātiem,
līgums