SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


IEPIRKUMIIepirkums Aktuālā dokumentācija
Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem/izpildītājs
“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un balss izziņošanas sistēmas uzstādīšana un esošās sistēmas daļēja nomaiņa”
ID Nr. 2017/27/VM/CK/9   
Nolikums
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5
 
“Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde”
ID Nr. 2017/26/VM/CK/9  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
 
“Medicīnas ierīču, inventāra un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. 2017/25/VM/CK/9  
Nolikums
Pielikums Nr. 1

Atbildes un skaidrojumi - 09.10.2017.
 
“Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde”
ID Nr. 2017/24/VM/CK/9 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
“Liftu tehniskās apkopes, remonta un avārijas izsaukumu pakalpojumu sniegšana”
ID Nr. 2017/23/VM/CK/9  
Nolikums Lēmums
“Elektroenerģijas iegāde SIA “CĒSU KLĪNIKA” vajadzībām”
ID Nr. 2017/22/VM/CK/AK 
Nolikums
Nolikums ar grozījumiem - 16.10.2017.
 
“Artroskopisko implantu un operāciju nodrošinājuma palīgierīču iegāde un  piegāde”
ID Nr. 2017/21/VM/CK/AK
Nolikums
Pielikums Nr. 1
 
“Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu atjaunošana”
ID Nr. 2017/20/VM/CK/9
Nolikums
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Lēmums
Līgums
“Sterilizācijas nodaļas iekārtu apkopju un remonta veikšana”
ID Nr. 2017/19/VM/CK/9.21    
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
“SIA “CĒSU KLĪNIKA” diagnostikas korpusa 1.stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība”
ID Nr. 2017/18/VM/CK/9   
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 7.2 - 7.6
Lēmums
Līgums
“Sterilizācijas nodaļas iekārtu apkopju veikšana”
ID Nr. 2017/17/VM/CK/9.21  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
“SIA “CĒSU KLĪNIKA” izmantoto CareStream, OR Technology radioloģijas tehnoloģiju un sistēmu apkopes, uzturēšanas un remonta pakalpojuma sniegšana”
ID Nr. 2017/16/VM/CK/9.21   
Nolikums
Pielikums Nr. 3
Lēmums
Līgums
“SIA „CĒSU KLĪNIKA” darbinieku veselības apdrošināšana”
ID Nr. 2017/15/VM/CK/9  
Nolikums
Lēmums
Līgums
"Datortomogrāfijas kontrastvielas injektora un ultraskaņas, advancētās bipolārās tehnoloģijas vienreizlietojamo instrumentu piegāde”
ID Nr. 2017/14/VM/CK/9   
Nolikums
Pielikums Nr. 1
 Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
"Degvielas iegāde SIA ,,CĒSU KLĪNIKA” īpašumā un valdījumā esošajam autotransportam”
ID Nr. 2017/13/VM/CK/9   
Nolikums
Lēmums
Līgums
"Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa divdurvju kravas lifta nomaiņa”
ID Nr. 2017/12/VM/CK/AK
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 7


Atbildes un skaidrojumi - 08.06.2017.

Atbildes un skaidrojumi - 12.06.2017.

Atbildes un skaidrojumi - 13.06.2017.

Atbildes un skaidrojumi - 15.06.2017.

Nolikums ar grozījumiem - 08.06.2017.

Pielikums Nr. 1 ar grozījumiem - 08.06.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 26.06.2016., plkst. 10:00
Lēmums
Ziņojums
Līgums
"Fibrogastroskopa iegāde, piegāde, uzstādīšana un apkalpošana”
ID Nr. 2017/11/VM/CK/9.21 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojums SIA “CĒSU KLĪNIKAI”
ID Nr. 2017/10/VM/CK/9  
Nolikums
Lēmums
Līgums
 "Veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojums SIA “CĒSU KLĪNIKAI”
ID Nr. 2017/9/VM/CK/9  
Nolikums
Lēmums
"Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums"
ID Nr. 2017/8/VM/CK/9  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
 Lēmums
Līgums
"Diagnostikas korpusa un  stacionāra korpusa aukstā maģistrālā ūdensvada pagraba stāvā daļēja nomaiņa, diagnostikas korpusa kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu, kanalizācijas guļvadu nomaiņa"
ID Nr. 2017/7/VM/CK/8.2   
Nolikums
Pielikums Nr. 2
Pielikuma Nr. 1 - pielikumi
Lēmums
Līgums
"SIA “CĒSU KLĪNIKA” telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība"
ID Nr. 2017/6/VM/CK/8.2    
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Pielikuma Nr. 1 - pielikumi
 Lēmums
"Saimniecības preču iegāde un piegāde"
ID Nr. 2017/5/VM/CK/8.2  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
„Siemens vizuālās diagnostikas iekārtu apkalpošanas līgums”
ID Nr. 2017/3/VM/CK/SP
Sarunu procedūras pamatojums
Uzaicinājums piedalīties sarunu procedūrā
Lēmums
Līgums
"SIA “CĒSU KLĪNIKA” telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība"
ID Nr. 2017/4/VM/CK/8.2   
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Pielikuma Nr. 1 - pielikumi
Lēmums
"Uzkopšanas līdzekļu un aprīkojuma iegāde klīnikas Apkopes un veļas dienesta vajadzībām"
ID Nr. 2017/2/VM/CK/8.2  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
"Traumatoloģijas - ortopēdijas titāna un tērauda implantu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2017/1/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Radioloģisko izmeklējumu aprakstīšanas pakalpojuma sniegšana"
ID Nr. 2016/32/VM/CK/8.2
 Nolikums Lēmums
Līgums
"Laboratorijas pakalpojumu sniegšana"
ID Nr. 2016/31/VM/CK/8.7
Nolikums
Pielikums Nr. 1
18.01.2017.  SIA “Nacionālais Medicīnas Serviss – Laboratorija”
"Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana
SIA “CĒSU KLĪNIKA” pacientiem"
ID Nr. 2016/30/VM/CK/8.7  
Nolikums
Pielikums Nr. 7-1
Pielikums Nr. 7-2
Pielikums Nr. 8
Pielikums Nr. 9
 Lēmums
"Medrad Mark V Provis kontrastvielas injektora remonta veikšana"
ID Nr. 2016/29/VM/CK/SP  
Sarunu procedūras pamatojums
Nolikums
 Lēmums
"Traumatoloģijas - ortopēdijas titāna un tērauda implantu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/28/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums - 1
Līgums - 2
"Serveru iegāde, piegāde un uzstādīšana"
ID Nr. 2016/27/VM/CK/8.2    
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Pacientu galdiņu ar funkcionālu ēdināšanas virsmu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/26/VM/CK/8.2     
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Medicīniskā personāla izsaukuma sistēmas iegāde un uzstādīšana"
ID Nr. 2016/25/VM/CK/8.2    
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5

Lēmums
Līgums
Informācija par līguma grozījumiem
"Medicīnas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana"
ID Nr. 2016/24/VM/CK/8.2   
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
"Ķirurģisko šujamo materiālu iegāde"
ID Nr. 2016/23/VM/CK/8.2  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums-atcelts
Lēmums - koriģēts
Līgums
"Medicīnisko pakalpojumu sniegšana patomorfoloģiskajā diagnostikā"
ID Nr. 2016/22/VM/CK/8.2  
 Nolikums Lēmums
Līgums
"Sterilizācijas medicīnisko materiālu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/21/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 1

Atbildes un skaidrojumi - 06.09.2016.
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
Līgums-4
"Medikamentu piegāde"
ID Nr. 2016/20/VM/CK/AK  
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Lēmuma pielikums Nr. 1
"Ķirurģisko operāciju implantu un aprīkojuma iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/19/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkope"
ID Nr. 2016/18/VM/CK/8.2 
Nolikums
Lēmums
Līgums
"Ķirurģisko operāciju implantu un endoskopisko manipulāciju aprīkojuma iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/17/VM/CK/8.2
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
Līgums-4
"Medikamentu piegāde"
ID Nr. 2016/16/VM/CK/AK 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Atbildes un skaidrojumi - 20.07.2016.
Nolikums ar grozījumiem - 20.07.2016.
Pielikums Nr. 1 ar grozījumiem - 20.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 10.08.2016., plkst. 10:00

 Lēmums
Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā"
ID Nr. 2016/15/VM/CK/8.2
Nolikums
Lēmums
Līgums
"Slēgta tipa aptiekas un divu sanitāro telpu vienkāršotā atjaunošana"
ID Nr. 2016/14/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5
Pielikums Nr. 6
Pielikums Nr. 10
Lēmums
Līgums

"Ekstemporāli pagatavojamo zāļu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/13/VM/CK/8.2
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā"
ID Nr. 2016/12/VM/CK/8.2
Nolikums
Lēmums
"Slēgta tipa aptiekas un divu sanitāro telpu vienkāršotā atjaunošana"
ID Nr. 2016/11/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Pielikums Nr. 5
Pielikums Nr. 6
Pielikums Nr. 10
Atbildes un skaidrojumi - 08.06.2016.
Lēmums
"Medicīnisko veidlapu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/10/VM/CK/8.2 
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Paraugi
Lēmums
Līgums
"Transportlīdzekļa iegāde finanšu līzingā"
ID Nr. 2016/9/VM/CK/8.2
Nolikums
Lēmums
"Grīdu uzkopšanas iekārtas ar aprīkojumu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/8/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums
"Artroskopisko implantu un operāciju nodrošinājuma palīgierīču iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/7/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1

Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
„Darbinieku veselības apdrošināšana”
ID Nr. 2016/6/VM/CK/8.2.
Nolikums
Lēmums
Lēmums - Atcelts
Līgums
"Medicīnisko kontrastvielu piegāde"
ID Nr. 2016/5/VM/CK/8.2.
Nolikums
Lēmums
Līgums
"Videoendoskopijas sistēmas ar aprīkojumu iegāde ar piegādi un uzstādīšanu"
ID Nr. 2016/4/VM/CK/AK
Nolikums
Pielikums Nr. 1
09.05.2016. SIA "Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā"
"Sterilo un nesterilo cimdu iegāde un piegāde"
 ID Nr. 2016/3/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
"Vienreizlietojamo, sterilo, mehānisko
ķirurģisko šuvēju iegāde un piegāde"

ID Nr. 2016/2/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
Līgums-4
Līgums-5
"Pārsienamo materiālu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2016/1/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Lēmums
Līgums-1
Līgums-2
Līgums-3
Līgums-4 
Līgums-5
Līgums-6
Līgums-7
"Vienreizējās sterilās un nesterilās operāciju veļas, darba apģērbu, materiālu un komplektu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2015/15/VM/CK/AK
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Atbildes un skaidrojumi - 26.11.2015.
29.01.2016. Mölnlycke Health Care OÜ
„Labiekārtošanas darbi SIA „CĒSU KLĪNIKA” teritorijā”
ID Nr. 2015/11/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 7
Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/419325
Līgums
Vienošanās par līguma grozījumiem
"Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde"
ID Nr. 2015/14/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 1
Atbildes un skaidrojumi - 20.08.2015.
 Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/429577
Līgums - 1
Līgums - 2
„Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. 2015/12/VM/CK/8.2.
Nolikums
Pielikums Nr. 6
Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/421468
Līgums
Vienošanās par līguma grozījumiem
„Dzemdību gultas/krēsla piegāde un uzstādīšana”
ID Nr. 2015/13/VM/CK/8.2.
Nolikums
Atbildes un skaidrojumi
Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/421472
Līgums
 SIA"CĒSU KLĪNIKA" vestibila un lietvedes telpu vienkāršotā atjaunošana diagnostikas korpusa 1.stāvā ID Nr.2015/9/VM/CK/8.2.
Nolikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums, 6.pielikums, 8.pielikums Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/409856
Līgums
Vienošanās par līguma grozījumiem
 Biroja preču iegāde ar piegādi
ID Nr.2015/8/VM/CK/8.2.
Nolikums, paraugi
Atbildes un skaidrojumi (22.04.2015.)
 Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/422147
Līgums - 1
Līgums - 2
Saimniecības materiālu iegāde ar piegādi
ID Nr.2015/7/VM/CK/8.2.
 Nolikums,
1. pielikums
 Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/439786
Līgums
Avārijas stāvoklī esošā aukstā maģistrālā ūdensvada pagraba stāvā daļējas nomaiņas projektēšana  un izbūve Slimnīcas ielā 9, Cēsis ID Nr.2015/3/VM/CK/8.2. 
Nolikums, plāns
Atbildes un skaidrojumi (15.04.2015.)
https://pvs.iub.gov.lv/show/404542
Līgums
Vienošanās par līguma grozījumiem
Skaitļošanas virtualizācijas platformas, medicīnisko DICOM attēlu disku ierakstīšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana, automātiskā elektropadeves pārslēdzēja piegāde ID Nr.2015/6/VM/CK/8.2. 
 Nolikums
Atbildes un skaidrojumi (15.04.2015.)
https://pvs.iub.gov.lv/show/406276
Līgums-1
Līgums-2
Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde ID Nr.2015/4/VM/CK/8.2. 
Nolikums, 1. pielikums
https://pvs.iub.gov.lv/show/398587
Lēmums
 Grīdas segumu nomaiņas pakalpojumi ID Nr. 2015/2/VM/CK/8.2. 

 Nolikums https://pvs.iub.gov.lv/show/402623, līgums
Magnētiskās rezonanses izmeklējumu attēlu aprakstīšana
ID Nr. 2015/1/VM/CK/8.2.
 
Nolikums
Piedāvājumu atvēršanas protokols
 Lēmums
Artroskopisko implantu un operāciju nodrošinājuma palīgierīču
 iegāde ar piegādi

ID Nr. 2014/33/VM/CK/8.2.

 Nolikums,
1. pielikums

paziņojums par rezultātiem,
līgums