SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


2014.gads

Iepirkums  Aktuālā dokumentācija
 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
Radioloģisko izmeklējumu attēlu aprakstīšana
ID Nr.2014/31/VM/CK/8.2.
 Nolikums Lēmums https://pvs.iub.gov.lv/show/390354
līgums
„Medicīnisko iekārtu apkopes pakalpojumi”
ID Nr.2014/30/VM/CK/SP
Nolikums
 Lēmums 
https://pvs.iub.gov.lv/show/387064 Līgums; līgums
 „Traumatoloģijas-ortopēdijas implantu piegāde”
ID Nr.2014/18/VM/CK/8.2.
 Nolikums, 1. pielikums piedāvājumu atvēršanas protokols
Lēmums  https://pvs.iub.gov.lv/show/390347
Līgums; līgums; līgums
SIA ,,CĒSU KLĪNIKA’’ dzīvokļa renovācijas darbi
ID nr. 2014/15/VM/CK/8.2.
Nolikums, tehniskā specifikācija ; atbildes un skaidrojumi 24.09.2014. Piedāvājumu atvēršanas protokols
Lēmums
Līgums https://pvs.iub.gov.lv/show/378438
Medicīnisko iekārtu apkopes, drošības , funkcionālās pārbaudes, mērierīču kalibrēšanas, verificēšanas, metroloģiskās kontroles un darba zonas monitoringa pakalpojumi
 ID Nr. 2014/10/VM/CK/AK
Nolikums ; atbildes un skaidrojumi 24.09.2014.; Piedāvājumu atvēršanas protokols
http://pvs.iub.gov.lv/show/378412 lēmums http://pvs.iub.gov.lv/show/379277
 Ultrasonogrāfijas iekārtas PHILIPS HD15 pilnveidošana
ID Nr. 2014/29/VM/CK/SP
 Nolikums, sarunu procedūras izvēles pamatojums Lēmums https://pvs.iub.gov.lv/show/372322
Ķirurģiskā šujamā materiāla piegāde
ID Nr.2014/23/VM/CK/8.2.
Nolikums, 1.pielikums atbildes un skaidrojumi 30.07.2014. Piedāvājumu atvēršanas protokols
Lēmums ;https://pvs.iub.gov.lv/show/378416
Līgums
 Medicīnas preču piegāde
ID nr. 2014/16/VM/CK/AK
 Nolikums, 1. pielikums atbildes un skaidrojumi 10.06.2014. Piedāvājumu atveršanas protokols finanšu piedāvājumu apkopojums
finanšu piedāvājumu izvērtējums
https://pvs.iub.gov.lv/show/384211
http://pvs.iub.gov.lv/show/384734
 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā

ID nr. 2014/27/VM/CK/AK)
Nolikumsveidlapas, pielikumi 
atbildes un skaidrojumi
9.pielikums 
atbildes un skaidrojumi 03.07.2014  
Piedāvājumu atvēršanas protokols
Lēmums  http://pvs.iub.gov.lv/show/369215
Veļas mazgāšanas pakalpojumi
 ID nr. 2014/28/VM/CK/AK)
 Nolikums Lēmums  http://pvs.iub.gov.lv/show/370687
 Endoskopijas automātiskās dezinfekcijas iekārtas noma
ID Nr. 2014/24/VM/CK/8.2.
Nolikums 
atbildes un skaidrojumi (28.05.2014.)
Lēmums https://pvs.iub.gov.lv/show/371107 līgums
 Medikamentu piegāde
 ID Nr. 2014/26/VM/CK/AK
Nolikums,  1. pielikums  Piedāvājumu atvēršanas protokols Finanšu piedāvājumu apkopojums
https://pvs.iub.gov.lv/show/371765
Autotransporta
degvielas iegāde

ID nr. 2014/14/VM/CK/8.2.
Nolikums  Piedāvājumu atvēršanas protokols Lēmums https://pvs.iub.gov.lv/show/364474, līgums
 Renovācijas darbi
SIA ,,CĒSU KLĪNIKA’’

ID NR.2014/25/VM/CK/8.2.
Nolikums; 3.piel.; 4.piel.; 11.piel.; 12.piel.; 13.piel.; 14.piel.; 15.piel.; 16.piel.; 17.piel.; 18.piel.; 19.piel.; Piedāvājumu atvēršanas protokols
Lēmums
Līgums
Līgums2 https://pvs.iub.gov.lv/show/360563
„Elektrokoagulācijas iekārtas iegāde”
ID Nr.2014/11/VM/CK/8.2.
Nolikums
Lēmums
Līgums https://pvs.iub.gov.lv/show/360412
Endoskopiju materiālu piegāde    ID nr. 2014/22/VM/CK/SP
Nolikums
Lēmums https://pvs.iub.gov.lv/show/357935 Līgums1; līgums2
 Renovācijas darbi
SIA ,,CĒSU KLĪNIKA’’

ID NR.2014/21/VM/CK/8.2.
Nolikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 11.pielikums; 12.pielikums; 13.pielikums; 14.pielikums; 15.pielikums; 16.pielikums; 17.pielikums;   18.pielikums;
rasējums1, rasējums 2, rasējums3 atbildes un skaidrojumi(04.04.2014.)

Lēmums
https://pvs.iub.gov.lv/show/354138 Iepirkuma procedūra 14.04.2014. ir pārtraukta
 Pārtikas produktu piegāde
 ID nr. 2014/9/VM/CK/AK
 Nolikums, 1.pielikums
Atvēršanas protokols
Iepirkumu procedūras ziņojums
 Endoskopiju materiālu piegāde
ID Nr. 2014/5/VM/CK/8.2.
 Nolikums Lēmums ; Līgums1 https://pvs.iub.gov.lv/show/355372; līgums4, līgums2 , līgums3,
 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums
ID Nr. 2014/17/VM/CK/8.2.
Nolikums, 1.pielikums
Lēmums
Līgums https://pvs.iub.gov.lv/show/357299
Medikamentu piegāde
 ID Nr. 2014/6/VM/CK/AK
Nolikums, 1. pielikums  Atvēršanas protokols
Iepirkuma procedūra 28.04.2014. ir pārtraukta https://pvs.iub.gov.lv/show/358745
Titāna metāla konstrukciju piegāde traumatoloģijas-ortopēdijas operācijām
ID nr. 2014/4/VM/CK/8.2.
Nolikums, 1.pielikums
Iepirkuma procedūra 11.03.2014. ir pārtraukta https://pvs.iub.gov.lv/show/349099
Pārtikas produktu piegāde
 ID nr. 2014/7/VM/CK/AK
 Nolikums, 1.pielikums Iepirkuma procedūra 27.02.2014. ir pārtraukta https://pvs.iub.gov.lv/show/350309
https://pvs.iub.gov.lv/show/349575
Liftu tehniskā apkopes, remonta un avārijas  izsaukuma pakalpojumi
ID Nr. 2014/2/VM/CK/8.2.
Nolikums
 Lēmums
Līgums
HD Digitālās medicīnas Endoskopijas kameras sistēmas piegāde ID Nr.2014/8/VM/CK/SP
 
Sarunu procedūras pamatojums
Nolikums
Lēmums
Līgums
 Mehānisko ķirurģisko šuvēju piegāde
 ID Nr. 2014/1/VM/CK/SP
Nolikums
1.pielikums
https://pvs.iub.gov.lv/show/348942 Līgums