SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


2012. un 2013. gads

 Iepirkums  Aktuālā dokumentācija
 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem
Mehānisko ķirurģisko šuvēju piegāde
 ID Nr. 2013/20/VM/CK/AK

Nolikums
1.pielikums
19.11.2013. paziņojums par grozījumiem: https://pvs.iub.gov.lv/show/340249
Precizēts 1.pielikums (precizēta3.,4.,5. un 6. lote)

https://pvs.iub.gov.lv/show/345339
paziņojums par lotēm, kuras tiek izbeigtas bez rezultāta: https://pvs.iub.gov.lv/show/345360
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
 Vienreizējās sterilās un vienreizējās nesterilās veļas piegāde
ID Nr. 2013/18/VM/CK/AK
Nolikums
1.pielikums
Atbildes un skaidrojumi (20.11.2013.)
https://pvs.iub.gov.lv/show/342837
Līgums
Medicīnisko kontrastvielu piegāde 
ID Nr.2013/23VM/CK/8.1.
Nolikums
https://pvs.iub.gov.lv/show/341404
Līgums
Medicīniskās laboratorijas sniegto pakalpojuma iepirkums
 ID NR. 2013/19/VM/CK/AK
Nolikums
Finanšu piedāvājums
08.10.2013. Paziņojums par grozījumiem:
https://pvs.iub.gov.lv/show/335870
Precizēts 2.pielikums
Atbildes un skaidrojumi
https://pvs.iub.gov.lv/show/340108
Līgums
 Sterilo un nesterilo cimdu piegāde
ID NR. 2013/22/VM/CK/8.1.
Nolikums
1.pielikums
precizēts tehniskās specifikācijas 6. un 7. pozīcijas apraksts.
Piedāvājumu atvēršanas protokols
https://pvs.iub.gov.lv/show/336888
 Līgums
„Titāna metāla konstrukciju piegāde traumatoloģijas-ortopēdijas operācijām” ID  Nr. 2013/16/VM/CK/8.1.
Nolikums
1. pielikums
Piedāvājumu atvēršanas sēdēs protokols
Iepirkums pārtrauksts https://pvs.iub.gov.lv/show/331246 
Sterilo un nesterilo cimdu piegāde
ID NR. 2013/21/VM/CK/8.1.
Nolikums
1.pielikums
Iepirkums ir pārtraukst 26.08.2013.
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/331160 
 "Digitālās radioloģijas iekārtas uz kasešu bāzes ar attēlu iegūšanas platēm pilnam radiogrāfijas izmeklējumu apjomam iegāde ar piegādi" ID Nr.2013/17/VM/CK/8.1.
Nolikums
Atbildes un skaidrojumi (04.06.2013.)

Piedāvājumu atvēršanas protokols
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/323684
  „Traumatoloģijas un ortopēdijas spēka instrumentu komplekta piegāde
ID Nr.2013/15/VM/CK/8.1.
  Nolikums, 1. pielikums  http://www.iub.gov.lv/pvs/show/318181
 "Traumatoloģijas-ortopēdijas implantu piegāde" ID Nr. 2013/11/VM/CK/AK  Nolikums, 1. pielikums
atbildes un skaidrojumi (24.04.2013.)
labots nolikuma 1. pielikums
paziņojums par grozījumiem: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/316770
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols. Iepirkumam piedāvātās cenas.
 http://www.iub.gov.lv/pvs/show/323369

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/323586
 "Medicīnas preču piegāde"
ID NR. 2013/13/VM/CK/AK
 Nolikums 1. pielikums
Atbildes un skaidrojumi (15.05.2013.)
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols.    Iepirkumam piedāvātās cenas.  
 http://www.iub.gov.lv/pvs/show/323041

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/323340
 "Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde"
ID NR. 2013/14/VM/CK/AK
 Nolikums 1.pielikums  http://www.iub.gov.lv/pvs/show/321099
 "Datortehnikas profilaktiskā uzraudzība, apkalpošana un konsultāciju sniegšana SIA „CĒSU KLĪNIKA”"
 ID Nr. 2013/12/VM/CK/8.1.
 Nolikums  http://www.iub.gov.lv/pvs/show/317393
 "Veļas mazgāšanas pakalpojumi"
ID Nr.2013/10/VM/CK/AK
 Nolikums  http://www.iub.gov.lv/pvs/show/317158
 

8. "Medicīnas preču piegāde" ID Nr. 2013/8/VM/CK/AK Nolikums
1. pielikums-tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums

Atbildes un skaidrojumi 14.02.2013.
Atbildes un skaidrojumi 22.02.2013.

Atklātais konkurss tiek pārtraukts. (05.04.2013.)
Pamatojoties uz IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas 26.03.2013. lēmumu nr. 4-1.2/13-109 iepirkumu komisija ir nolēmusi pārtraukt atklātu konkursu „Medicīnas preču piegāde” (id. Nr.  2013/8/VM/CK/AK), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrās daļas nosacījumiem.
PAZIŅOJUMS PAR  PĀRTRAUKŠANU http://www.iub.gov.lv/pvs/show/314417

Par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu 27.02.2013.
Atklāta konkursa " Medicīnas preču piegāde ", iepirkuma identifikācijas Nr. 2013/8/VM/CK/AK, iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta 5. daļu, informē, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme 2013.gada 8. martā, plkst. 09:00, SIA „ Cēsu klīnikā” 1. stāvā, kabinetā Nr.6,  IR ATCELTA un iepirkuma komisija neatvērs iesniegtos piedāvājumus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 55.panta 4.1daļā noteikto. Pamats: IUB iesniegtā sūdzība. Pretendentus lūdzam turpināt sekot līdzi aktuālajai informācijai par piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

7. "Medicīnas preču piegāde" ID Nr.2013/2/VM/CK/AK Nolikums
 1.Pielikums-Tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums

 Iepirkuma procedūra "Medicīnas preču piegāde" ID Nr.2013/2/VM/CK/AK tiek pārtraukta. Iemesls: pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta 2.punktu „Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums”, jo ir jāveic būtiskas izmaiņas tehniskajā specifikācijā.
 

6. "Endoskopiju materiālu piegāde" ID Nr. 2013/7/VM/CK/8.1. Nolikums 

Atbildes un skaidrojumi 31.01.2013.

Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem skatīt šeit: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/311063

5. "Datortehnikas piegāde" ID Nr. 2013/3/VM/CK/8.1. Nolikums

Atbildes un skaidrojumi 30.01.2013.

Atbildes un skaidrojumi 31.01.2013.

Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem skatīt šeit: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/309354

4. „Pacientu pārvietojamo ratu piegāde” ID Nr.2013/6/VM/CK/8.1. Nolikums 

Atbildes un skaidrojumi 31.01.2013.

Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem skatīt šeit: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/309359

3. „Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoru piegāde”, ID 2013/5/VM/CK/8.1. Nolikums

Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem skatīt šeit: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/309364

2. "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde", ID 2013/4/VM/CK/8.1. Nolikums

Atbildes un skaidrojumi 01.02.2013.

Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem skatīt šeit: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/308996

1. "Medikamentu piegāde", ID 2012/15/VM/CK/AK  Nolikums; 1. pielikums

Atbildes un skaidrojumi 01.11.2012.

Atbildes un skaidrojumi 21.11.2012.

Atbildes un skaidrojumi 17.01.2013.

 

 Ievietošanas datums
 Informācija pretendentiem
 04.12.2012.  Par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu (2012/15/VM/CK/AK)
Atklāta konkursa " Medikamentu piegāde ", iepirkuma identifikācijas Nr. 2012/15/VM/CK/AK, iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta 5. daļu, informē, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme 2012.gada 14.decembrī, plkst. 09:00, SIA „ Cēsu klīnikā” 1. stāvā, kabinetā Nr.6,  IR ATCELTA un iepirkuma komisija neatvērs iesniegtos piedāvājumus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 55.panta 4.1daļā noteikto.
 13.12.2012.  

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 18.01.2013. pamatojoties uz13.12.2012. paziņojumu par grozījumiem http://www.iub.gov.lv/pvs/show/301869 

 

17.01.2013.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 13.02.2013. pamatojoties uz 17.01.2013. paziņojumu par grozījumiem:

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/305495

 01.03.2013.  Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokols
Pretendentu cenu piedāvājums
 22.03.2013.  Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem skatīt šeit: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/311363