SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


PASĀKUMI

                                                                  26.10.2017.

Klīnikas personāls turpina attīstīt savas profesionālās iemaņas!

Trešdien, 25.oktobrī, Cēsu klīnikas auditorijā norisinājās ārstniecības personu profesionālās pilnveides izglītības kursi par tēmu “Pacientu ar pamatvajadzību traucējumiem aprūpe”.

Semināru vadīja biedrības INKOCENTRS pārstāvis Raimonds Rutkis. SCA Hygiene Products SIA pārstāve Kristīne Čakstiņa informēja par TENA zīmola produktiem, pasniedzot to atraktīvi un izmantojot dažādas kursu apguves metodes, piemēram, prezentācija, demonstrējumi, kopīgas diskusijas, grupu un individuālie darbi u.c.

     

__________________________________________________

12.01.2017.

      

Šī gada janvārī Cēsu klīnikas zālē plaši apmeklētas  Valsts asinsdonoru centra rīkotās ārstniecības personu kvalifikācijas mācības klīniskajā transfuzioloģijā un imunohematoloģijā.