SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


ZIŅU ARHĪVS23.07.2017.
Jau vairākus gadus Cēsu pilsētas svētkos ir atjaunota tradīcija - svētku lukturu gājiens. 
Arī šogad Cēsu klīnikas darbinieki kopā ar saviem ģimenes locekļiem piedalījās svētku gājienā lukturu gaismās par godu Cēsu 811. gada  jubilejai.

 


19.07.2017.

                                                                                      Svarīgi !!!

 Sakarā ar ikgadējiem plānotajiem ārstniecības personu atvaļinājumiem laikā no 2017.gada 7. augusta līdz 21. augustam  plkst. 8.00, tiek slēgta Dzemdību un grūtnieču patoloģijas nodaļa. No 3. augusta plkst 8.00  pārtraucam pacientu uzņemšanu.

Dzemdību palīdzību šajā laika periodā nodrošinās SIA Vidzemes slimnīca un SIA Siguldas slimnīca.

Ambulatorā ginekolōģiskā palīdzība tiek sniegta iepriekšējā apjomā . Pieteikšanās pa tālruni 64125634 vai rakstot e -  pierakstā : www.cesuklinika.lv

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 Administrācija.


13.07.2017.

Jūnijs ar izlaidumu satraukumu un prieku ir jau aiz muguras, un tāpēc noslēdzot mācību gadu, mēs Cēsu klīnikā, lepojamies un sveicam savus kolēģus ar diplomiem, kas apstiprina jaunus zināšanu un prasmju pakāpienus. Mūsu lielajam ārstniecības personu kolektīvam pievienojas divi māsu palīgi un divas medicīnas māsas. Iekšķīgo slimību nodaļas sanitāre Laura un Vidzemes Mazinvazīvā ķirurģijas dienas centra sanitāre Ludmila Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā ieguva arodizglītību – māsu palīgs, savukārt Garīgā veselības centra dienas stacionāra medicīnas asistente  Sanita saņēma LU Rīgas Medicīnas koledžas diplomu ar kvalifikāciju – māsa un NMP un uzņemšanas nodaļas māsa Madara LU ieguva diplomu par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību bakalaura programmā – anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa.

Lai tiek nosprausti un piepildās jaunie mērķi!Attēlā no kreisās puses: Taiga Galeja – Gruntmane galvenā medicīnas māsa, Madara Šauro NMP un uzņemšanas nodaļas māsa, Sanita Jansone Garīgā veselības centra dienas stacionāra māsa, Ludmila Ņikitina Vidzemes Mazinvazīvās ķirurģijas dienas centra māsu palīgs, Ingūna Liepa valdes priekšsēdētāja.03.07.2017.

                                                                Informācija!!! 
Vingrošana grūtniecēm  pie Māras Krūzes 03.07.2017 un 05.07.2017 nenotiek, sakarā ar atvaļinājumu.
                                                                              ***********

Jauns pakalpojums CĒSU KLĪNIKĀ - tehnisko palīglīdzekļu noma.

 ·        Inventāra iznomāšanas un nodošanas kārtība:

Inventārs tiek saņemts Iznomātāja telpās, 242. kabinetā, Slimnīcas iela 9, Cēsis,Cēsu novads, LV-4101, darba dienās no plkst. 8.00 - 16.00, Inventārs uzskatāms par nodotu ar brīdi, kad puses ir parakstījušas Līgumu.

·        Nomnieks var pagarināt līguma termiņu, informējot par to Iznomātāju 3 dienas iepriekš, telefoniski +37125761158 vai elektroniskā veidā uz e-pastu: maris.kuplis@cesuklinika.lv un samasājot nomas maksu par turpmāko inventāra nomas periodu.

 

 Tehnisko palīglīdzekļu saraksts - skatīt šeit

 Tehnisko palīglīdzekļu nomas cenrādis - skatīt šeit


 


                                                           *******                                      Tiks uzsākta informatīvā kampaņa (11.08.2016)

                                  "Rūpes par veselību ir ģimenes laime !"

Nacionālais veselības dienests vēlas informēt nozares profesionāļus un pacientu organizācijas, ka Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests uzsāk informatīvo kampaņu "Rūpes par veselību ir ģimenes laime!",lai informētu iedzīvotājus par vēža profilaktisko pārbaužu veikšanas nozīmīgumu un aicinātu iedzīvotājus veikt profilaktiskās pārbaudes.

Kāds ir kampaņas mērķis? 

-informēt iedzīvotājus par iespējām veikt valsts apmaksātas dzemdes kakla vēža, krūts vēža un zarnu (kolorektālā) vēža profilaktiskās pārbaudes*, uzsverot pārbaužu veikšanas nozīmīgumu gan paša cilvēka,gan viņa tuvinieku skatījumā.
Kampaņas sauklis ir "Rūpes par veselību ir ģimenes laime!". Šis vēstījums tiks ietverts ikvienā informatīvās kampaņas aktivitātē.Kampaņā tiks īpaši uzsvērts, ka profilaktisko pārbaužu veikšana ir svarīga ne vien pašam cilvēkam, bet arī viņa ģimenes locekļiem un arī citiem tuviniekiem,kuriem rūp viņa veselība, jo slimības gadījumā tā emocionāli un tieši ietekmē ikvienu ģimenes locekli.

Kapēc šāda kampaņa tiek veidota?

Latvijā valsts apmaksāta vēža savlaicīgas atklāšanas programma tiek īstenota ko[š 2009. gada.Programmas ietvaros sievietēm un vīriešiem noteiktos vecumos tiek nodrošināta iespēja bez maksas veikt profilaktiskās pārbaudes dzemdes kakla vēža, krūts vēža un zarnu (kolorektālā) vēža noteikšanai. Neskatoties uz to, joprojām tikai neliela daļa iedzīvotāju atsaucas pārbaužu veikšanai.

Ar informatīvās kampaņas palīdzību iedzīvotāji tiks informēti par pārbaužu veikšanas nozīmīgumu un pārbaužu veikšanas kārtību, kā arī to, ka , regulāri pārbaudot veselību, iespējams noteikt slimību agrīni un uzsākt savlaicīgu ārstēšanu.

Kādi komunikācijas kanāli un rīki tiks izmantoti kampaņā?

kampaņas laikā tiks pārraidīts videoklips televīzijā,norisināsies informatīvi raidījumi par katru profilaktiskās pārbaudes veidu, tiks izvietota vides reklāma,bukleti,plakāti u.c. Kampaņas ietvaros tiks īstenotas informatīvās aktivitātes arī Nacionālā veselības dienesta profilos sociālajos tīklos un mājaslapā. Informāciju par profilaktisko pārbaužu programmu iedzīvotāji varēs saņemt arī zvanot uz NVD informatīvo tālruni 80001234.

dzemdes kala vēža pārbaudes tiek nodrošinātas sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem (reizi trijos gados),savukārt krūts vēža pārbaudes sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem ( reizi divos gados).Šo pārbaužu veikšanai Nacionālais veselības dienests nosūta uzaicinājuma vēstules uz deklarēto dzīves adresi. Zarnu (kolorektālā) vēža profilaktisko pārbaudi reizi gadā var veikt sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem, vēršoties sava ģimenes ārsta praksē.

Saziņai par informatīvo kampaņu-

Evija Štālberga, Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

E- pasts:evija stalberga@vmnvd.gov.lv,tālrunis: 67045007, 28383970


CĒSU KLĪNIKAS  mediķi prot svinēt svētkus.

 

Cēsu klīnikas darbinieki kopā ar saviem ģimenes locekļiem piedalījās Cēsu 810 gades svētkos. Zem klīnikas karoga bija ap 100 darbinieku. Gatavojoties gājienam, īpaši tika piedomāts pie noformējuma. Mediķiem klīnikā ir ne tikai balta , bet arī karaliski violetas krāsas forma. Šādos ģērbos gājienā medicīnas darbinieki bija redzami pilsētas ielās un saņēma sveicienus , ienākot skatītāju pārpildītajā Pils parka estrādē.

                                                          **************


Jauns pakalpojums CĒSU KLĪNIKĀ  - Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums.

 

Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums ir aprūpes pakalpojums, kuru var saņemt Klienti:

·        kuriem nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas  centra un naktspatversmē noteikto pakalpojumu apjomu,

·        pēcoperācijas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 

Lai saņemtu Pakalpojumu, nepieciešams:

·        klienta iesniegums,

·        ne agrāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš izsniegts ģimenes ārsta nosūtījums – veidlapa Nr. 027/u “Izraksts no stacionārā pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” ar informāciju par klienta saslimšanām, norādot diagnozes,medikamentiem un to devām un nepieciešamo aprūpi.

 

 Klients Pakalpojumu saņem sekojošā apjomā:

·        aprūpes komandas (virsmāsa, medicīnas māsa, sociālais darbinieks, māsu  palīgs/sanitārs) vizīte pie Klienta ne retāk kā vienu reizi nedēļā,

·        medicīnas māsas novērtēta un plānota, Klienta stāvoklim atbilstoša ikdienas aprūpe   kopā ar māsu palīgu/ sanitāru,

·        klienta veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana trīs reizes dienā,

·        ģimenes ārsta nozīmēto medikamentu ievade,

·        sociālā darbinieka pirmreizēja vizīte/ konsultācijas,

·        klienta un tuvinieku izglītošana par Klienta pašaprūpes spējām.

Klientam, ja nepieciešams, tiek nodrošināti:

·        tehniskie pārvietošanās palīglīdzekļi,

·        ģimenes ārsta un speciālistu konstultācijas,

·        neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Par Pakalpojuma saņemšanas laiku vienojas ar Neiroloģijas – terapijas virsmāsu darba dienās no plkst. 9.00 – 16.00 vai zvanot pa tālr. 64125368, vai elektroniski isap@cesuklinika.lv

Pakalpojuma cena par vienu dienu 26,50 EUR

 


                                              **************


CĒSU KLĪNIKĀ  ievieš pacientu identifikācijas aproces. Sākot ar šī gada 1. maiju, Cēsu klīnikā ir uzsākta pacientu identifikācija, lietojot baltas apdrukātas plastikāta aproces. Identifikācijas aproces mērķis ir paaugstināt pacienta drošu un kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi klīnikā. Aproce ir plāna balta plastikāta lenta, uz kuras tiek uzdrukāta informācija par pacientu – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, medicīnas kartes numurs. Aproce nesatur iebūvētas mikroierīces vai biometriskos datus un to apliek pacientam ap roku. Cēsu klīnikā identifikācijas aproces tiek lietotas Vidzemes mazinvazīvās ķirurģijas dienas centra pacientiem, pacientiem, kuri tiek stacionēti un jaundzimušajiem. Lai ikdienā ikviens pacients varētu iepazīties ar identifikācijas aproci, ir izgatavota informācijas lapa, skatīt zemāk, kā arī tā ir pieejama katrā klīnikas nodaļā.  Informāciju skatīt šeit 
2016.gada 10. februārī „Cēsu klīnikā” notika Ēnu diena.

 Ēnu diena ir izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, ko Latvijā jau desmito gadu rīko Junior Achievement - Latvija (JAL). Ēnu dienas mērķis ir veicināt un pilnveidot skolēnos radošo potenciālu un uzņēmējspējas jau no pirmajiem skolas gadiem, bet Ēnu dienas galvenie uzdevumi ir paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kas jāapgūst, lai varētu sevi pilnvērtīgi realizēt iecerētajā nākotnes darbības jomā.

Viena no Ēnotāju pieprasītākajām nozarēm ir slimnīcu darbība un no profesijām - ārsts.

Esam pagodināti, ka skolēni  pieteicās arī šogad „ēnot"  „Cēsu klīnikas” ārstus.

Skolēni vairāku stundu garumā kļuva par  Bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru virsārstes  Dr.  S.Kides, Ķirurģijas nodaļas virsārsta Dr. V.Vaivoda, Uzņemšanas nodaļas vadītājas Dr.  I.Zandes, Radioloģijas un diagnostikas nodaļas visārstes Dr. S Kiršteines un  Dr. Klauna „ēnām”.

Ārsta profesija ir īpaša. Paldies visiem kolēģiem, kuri iesaistījās Ēnu dienās un dalījās ar savu pieredzi savā profesijā.

Lai kolēģu ikdienas gaitas un profesionalitāte iedvesmo skolēnus nākamās profesijas izvēlē! 

Kā galvenos iemeslus piedalīties Ēnu dienā un iepazīt ārsta profesiju skolēni min interesi par medicīnu, vēlmi izzināt ārstu ikdienu, kā arī pilnveidot savas prasmes un zināšanas. Šāda veida pieredze ir solis tuvāk skolēnu sapņa īstenošanai - nākotnē kļūt par mediķiem, skaidro Ēnu dienas dalībnieki.

Ēnotāju atsauksmes:

Sandis – mērķis bija iepazīties tuvāk ar ārsta profesiju. Tas īstenojās par 100 %. Klīnikas kolektīvs ir ļoti draudzīgs un laipns.

Ance Elīna – mans mērķis bija pavērot cik saspringts, grūts un neparedzams darbs ir uzņemšanas nodaļas mediķiem, jo nevar zināt  kas atgadīsies. Šos darbiniekus man patika ēnot,tie bija atsaucīgi.Bet par ārsti nekad nekļūšu.

Veronika- mans apmeklējuma mērķis bija ēnot bērnu nodaļas māsiņas. Mērķis neīstenojās,jo esmu pārāk emocionāla, bailes no asinīm.Atsauksmes labas,darbinieki  runīgi un atsaucīgi.

Madara – Ēnu dienas mērķis redzēt kā strādā māsiņas un dakteres. Labprāt uzzinātu vairāk par saslimšanām un slimībām.

Anete Līga - mans mērķis bija iepazīties ar Dr. Klauna darbību. Diena bija jauka kopā ar Dr. Tūtu.

Ilze - mērķis bija saprast kā strādā Dr. Klauns. Tas īstenojās. Bija viss ļoti labi.Esmu apmierināta, gribētu garāku ēnošanas laiku.

Roberta – redzēju cik daudz pienākumu ķirurgam. Bija ļoti interesanti operāciju zālē.

Marta – man mērķis bija noskaidrot , cik grūti būt ārstam.