SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

Lietvede, tālr. 64125730

 fakss 64125785

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


2015.gada ziņu arhīvs

SIA "CĒSU KLĪNIKA" ārstniecības personāls regulāri papildina profesionālās prasmes un zināšanas.

 RAKUS nodaļas vadītāja Dr. Alda Strēlnieka  10.03.2015.lekcijā "Klīniskā pieredze strādājot ar augsti sensitīviem  troponīniem". Jaunā laboratorijas metode palīdz klīnicistiem diagnosticēt un precizēt  akūtu koronāru sindromu- stenokardiju un miokarda infarktu veidus.
   RAKUS virsārsts Dr. Pētera Tomiņa 24.03.2015.lekcijā "Par  transfuzioloģijas praksi un konsikvencēm" kolēģi iepazinās ar Eiropas un pasaules pēdējās desmitgades atziņām par vienu no transplantāciju veidiem -asiņu  un to sastāvdaļu pārliešanu.

Jaunākās tendences vakcinācijā

2014. gada 3.augustā SIA”CĒSU KLĪNIKA” Konferenču zālē noritēja Bezmaksas tālākizglītības programma ārstiem, ārstu palīgiem, māsām „Jaunākās tendences vakcinācijā” Kopumā programma ilga 3 dienas ar kopējo apjomu 24 stundas.
   Programmas mērķis:
Studiju kursā „Jaunākās tendences vakcinācijā” tiek aktualizētas uz pierādījumiem balstītas nostādnes cilvēku imunizācijā, kuras galvenais mērķis ir samazināt iedzīvotāju saslimstību ar vakcīnregulējamām infekcijas slimībām, vairot ārstniecības personu atbalstu imunizācijas nozīmībai, attīstīt diskusiju par infekcijas slimību izskaušanas iespējamību, realizējot imunizācijas programmu.
  Programmas saturs:
Ievads imunizācijā (imunizācijas principi; vakcīnas; vakcinācijas kalendārs; vakcīnregulējamo slimību epidemioloģija; vakcinācijas efektivitāte)
Imunizācijas politika (imunizācijas sistēma; normatīvo aktu prasības)
Vakcinācijas process (vispārējas kontrindikācijas vakcinācijai; vakcīnu un imūnglobulīnu salīdzinājums)
Vakcinācija īpašās klīniskās situācijās (vakcinācija bērniem ar sarežģītu anamnēzi
alerģisku pacientu vakcinācija)
Jaundzimušo, zīdaiņu un citu bērnu imunizācija vakcinācijas kalendāra ietvaros
Vakcinācija ārpus vakcinācijas kalendāra (rotavīrusu vakcīna „Rotarix”; „Engerix B20”, „Imovax dT Adult”, ar ceļošanu saistītā vakcīnprofilakse, vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu infekcijām)
Nevēlamo notikumu pēc vakcinācijas uzraudzība: ziņošanas kārtība un monitoringa rezultāti
Nevēlamo notikumu pēc vakcinācijas profilakse un ārstēšana
Droša vakcīnu uzglabāšana („aukstuma ķēde”) un vakcinācijas prakse
Vakcinācijas veikšana, ievades veids, vieta un režīms
Par ESF līdzekļiem programmu realizēja LĀB un Nacionālais sabiedrības veselības institūts.


MULTIREZISTENTO MIKROORGANISMU PROBLĒMAS SLIMNĪCĀ

  SIA CĒSU KLĪNIKA konferenču zālē 2014. gada 17.aprīlī viesojās Profesors  Uga Dumpis  (LU P.Stradiņa KUS) ar lekciju MULTIREZISTENTO MIKROORGANISMU PROBLĒMAS SLIMNĪCĀ. Profesors aktualizēja brūču infekcijas profilakses būtību, tās ietekmi uz pacienta ārstēšanās ilgumu, izmaksu efektivitāti, rezultātiem. Būtiski ir piemērota antibiotiķa izvēle un to ievadīšanas laika precīza ievērošana pirms operācijas grieziena veikšanas.
Profesors  Uga Dumpis  uzsvēra, ka tikai epidemioloģiskā un higiēnas plāna precīza izpilde veido drošu vidi, kurā pacientu neapdraud  ar veselības parūpi saistītas infekcijas (VASI). 
  


ROKU HIGIĒNA UN INFEKCIJU KONTROLE


Laba roku higiēna ir svarīgs priekšnoteikums, kas ļauj gan saglabāt veselību, gan novērst infekciju izplatību.

 Pat tad, ja ikviens to zina, ir vērts atkal un atkal atgādināt un arī sniegt pilnīgus risinājumus. 2014. gada 11.aprīlī SIA “ Cēsu klīnika” konferenču zālē noritēja informatīvs seminārs “ROKU HIGIĒNA UN INFEKCIJU KONTROLE”. Tā laikā lektore Agita Melbārde-Kelmere, Ķirurģijas māsa, Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpe, māsa Infekciju uzraudzības dienestā informēja klātesošos par šādām tēmām:
  •    Infekciju kontroles nozīme un realizācija slimnīcā
•    Higiēnas un pretepidēmiskā režīma plāns, MK noteikumi Nr. 574 (11.05.2006)
•    Roku higiēna.

 

 Pamatspecialitātes izglītības iegūšana LU Rīgas medicīnas koledžā

Rīgas Medicīnas koledža piedāvā iespēju personām ar profesionālo vidējo izglītību un MĀSAS kvalifikāciju par personiskiem vai trešo personu līdzekļiem apgūt anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas, ambulatorās aprūpes māsas, bērnu aprūpes māsas, internās aprūpes māsas vai ķirurģiskās aprūpes māsas pamatspecialitāti (studiju ilgums 2 gadi). Papildus informāciju var iegūt http://www.rmkoledza.lu.lv/lv/uznemsanas-komisija vai tel. 67840743 (uzņemšanas komisija). Informācijas avots:http://www.rmkoledza.lu.lv/

Sertifikācija

   

Iespēja apgūt māsu pamatspecialitāšu izglītības programmas ESF projekta ietvaros 2013. – 2014. gadā

Jūnija beigās Veselības ministrija ir izsludinājusi iepirkumu konkursu projekta „„Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”´ ietvaros par atkārtotu mācību procesa realizāciju māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā.

Iepirkuma nolikums paredz, ka 400 māsas , kuras ir ieguvušas 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību varēs apgūt kādu no akreditētajām profesionālā bakalaura programmām sekojošās specialitātēs:

anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa,  ambulatorās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, internās aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa un operāciju māsa.

Aicinām kolēģus sekot informācijai vietnēs www.talakizglitiba.lv un www.masuasociacija.lv,  lai gūtu informāciju par augstskolām, kuras būs ieguvušas tiesības realizēt māsu pamatspecialitāšu izglītības programmas.

www.talakizglitiba.lv atradīsiet visu aktuālo informāciju par jaunāko mācību programmu īstenošanu.
     
      
   
 
 
SIA „Cēsu klīnika” divas reizes gadā organizē konferences saviem speciālistiem, lai informētu par aktuālo nozarē.         
Sīkāka informācija  par nākamo konferenci -  pie galvenās ārstes Dr.Skrastiņas, telefons 64126458,anda.skrastina@cesuklinika.lv

       Piedāvājam mūsdienīgi aprīkotu konferenču zāli dažādām vietēja un starptautiska mēroga konferencēm, forumiem un semināriem: līdz 100 cilvēkiem. Ir iespēja izvietot konferenču galdus līdz 40 personām. Nodrošinam nepieciešamo aparatūru: projektoru, ekrānu un portatīvo datoru.
Lektoriem vai sadarbības partneriem – piedāvājumi par semināru organizēšanu nosūtāmi uz e-pastu:
anda.skrastina@cesuklinika.lv 

        Pasniegti Latvijas Ārstu biedrības apbalvojumi (27.02.2015.)
   SIA „CĒSU KLĪNIKA” kolektīvs lepojas ar kolēģiem, kuri godināti Cēsīs, 2015. gada 21. februārī Latvijas Ārstu biedrības (turpmāk tekstā LĀB) starpdisciplinārās konferences NEATLIEKAMIE STĀVOKĻI MEDICĪNĀ laikā. LĀB goda biedra diplomu latīņu valodā saņēma Valdis Apinis, kurš no 1976. gada līdz 2008. gadam vadīja SIA „CĒSU KLĪNIKA” (iepriekš sauktu pašvaldības aģentūra „Cēsu rajona slimnīca”). Goda zīmes nodibinātas kā oficiāls atzinības un pateicības izteikums par sasniegumiem pasaules vai Latvijas medicīnas attīstībā, kā arī par izcilu ieguldījumu Latvijas medicīnā un tās attīstībā. LĀB goda biedra nosaukuma piešķiršana ir cieņas un atzinības apliecinājums izcilākiem kolēģiem, kas krietni sekmējuši medicīnas un veselības aprūpes virzību.
 Pasākuma laikā LĀB II pakāpes goda zīmi Tempus Hominis „Cilvēka laiks” par izciliem sasniegumiem medicīnā izsakot atzinību par ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpē un veselības aprūpes organizācijā saņēma SIA „CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa. LĀB II pakāpes Goda zīme tiek piešķirta Latvijas un ārvalstu ārstiem, kā arī citu medicīnas nozaru speciālistiem par nopelniem Latvijas un pasaules medicīnas attīstībā, par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medicīnas attīstībā, par ievērojamu atbalstu Latvijas Ārstu biedrībai un tās attīstībai, par lielu atbalstu Latvijas medicīnas zinātnei, izglītībai, klīniskai praksei. 
   Par godu šiem nozīmīgajiem notikumiem 2015. gada 24. februārī SIA „CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa tikās ar bijušo Cēsu veselības aprūpes iestādes vadītāju Valdi Apini, lai dalītos iespaidos par medicīnā aizvadīto darba ikdienu un pārrunātu turpmāko veselības aprūpes pakalpojumu attīstību Cēsīs. Pēc tikšanās lūdzu V. Apinim dalīties savās domās un atbildēt uz dažiem jautājumiem:
-Vai arī pēc amata atstāšanas aizvien interesējaties par veselības aprūpes politiku valstī un sekojat līdzi notikumiem SIA „CĒSU KLĪNIKA”? 
Jā, aktīvi interesējos par visām aktualitātēm veselības aprūpes nozarē, jo arī pēc amata pienākumu pildīšanas beigām piekritu piedalīties SIA „CĒSU KLĪNIKA” attīstības projekta komandas darbā, lai izstrādātu pilnvērtīgu attīstības, paplašināšanas un rekonstrukcijas projektu. 
-Kāda ir galvenā atziņa atskatoties uz nostrādātajiem darba gadiem Pašvaldības aģentūrā „Cēsu rajona slimnīca”?
-Darba sākuma stadija bija diezgan bēdīga, jo uzsākām darbu tikko nodotā ēkā, kurai bija nekvalitatīvi veikta kanalizācijas sistēmas ierīkošana un daudz tehniska rakstura problēmu, kuras kopā ar tagadējo saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītāju Vilni Briedi risinājām. Bija prieks strādāt veselības aprūpē un redzēt, kā slimnīca kļuva par vienu no vadošajām. Attīstīties palīdzēja sadarbība ar Cēsu novada pašvaldību un nojauta kopā ar stratēģiju, kad jau iepriekš ir novērtēts slimnīcas potenciāls un tiklīdz rodas iespēja, veikli realizēts iecerētais. Šādā veidā izdevās ieviest dienas stacionāru. Manuprāt, vadītājam ir jābūt padomā vairākiem attīstības variantiem un vīzijai 3 gadus uz priekšu. Saviem vietniekiem liku apgūt šaha spēli - tas palīdz attīstīt domāšanu 3 gājienus uz priekšu, jo krīzes veselības aprūpē, liek daudz domāt, lai izdzīvotu un attīstītos.
  -Kāda ir Jūsu vīzija labākai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ikdienai?
-Esmu par izstrādātā slimnīcas attīstības, paplašināšanas un rekonstrukcijas projekta īstenošanas turpināšanu, pārejot pie nākamās kārtas, kuras ietvaros bija paredzēts celt jaunu ambulatorās daļas korpusu, lai vienuviet būtu gan ambulatorie speciālisti, gan ģimenes ārsti.  
-Kādas ir Jūsu domas par esošo  veselības aprūpes sistēmu Latvijā?
-Pēc manām domām ir jāpārskata valsts finanšu līdzekļu daudzums un sadalījums slimnīcām, tiem jābūt sabalansētiem ar sniegto pakalpojumu izmaksām, atstājot iespēju slimnīcu pilnveidei. Kā arī jāpārskata līdzmaksājumu apjomi par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas šobrīd ir pārāk augsti, ņemot vērā iedzīvotāju maksātspējas ierobežojumus. Runājot par obligāto veselības apdrošināšanas ieviešanu Latvijā, jāņem vērā, ka ikviens apdrošinātājs darbojas tirgū ar mērķi gūt peļņu, tāpēc tās gribēs nopelnīt uz šo polišu rēķina.
-Ko Jūs gribētu novēlēt SIA „CĒSU KLĪNIKA” darbiniekiem un tās vadībai?
SIA „CĒSU KLĪNIKA” darbiniekiem novēlu veiksmi un galvenais saliedētību, savukārt vadībai tik jāturpina iesāktais, virziens ir īstais.

Informējam, ka LĀB izdevusi informatīvu materiālu KUSTIES, DOMĀ, DZĪVO! Ar 12 LĀB ieteikumiem veselībai veselīgai un kvalitatīvai dzīvei. Lasīt vairāk šeitĪsi un kodolīgi par aktuālo veselības parūpē (23.02.2015.)
Infografikas par veselības aprūpi:
"Sezonālā gripa"
"Alokohola ietekme uz organismu"
"Profilaktiskā apskate pie ģimenes ārsta"
"Valsts apmaksāta dzemdību palīdzība"
"Atkarība? Kā saņemt medicīnisko palīdzību?"
"Manai sirdij garšos"
"Par bērnu veselības aprūpi!
"Kā saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu?"
"Zini savas tiesības sadarbībai ar ārstu!"
"Kā saņemt valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus?"
"Tavs ģimenes ārsts"

 SIA „CĒSU KLĪNIKA” Ēnu dienā uzņem Latvijas skolu jauniešus! (12.02.2015.)
Viena no ēnotāju pieprasītākajām nozarēm ir slimnīcu darbība un no profesijām - ārsts.  SIA „CĒSU KLĪNIKA” 2015. gada 11. februārī klātienē uzņēma Latvijas skolu jauniešus, lai iepazīstinātu ar klīnikas darbību un mediķu profesijām.
Atskatoties uz aizvadīto dienu, jaunieši pozitīvi vērtēja iespēju apmeklēt klīniku un gūt ieskatu mediķu ikdienas darbā, gan plānojot savu karjeru un izvēloties studijas, gan tādēļ, ka paši apsver iespēju iesaistīties medicīnā izmantojot brīvprātīgā darba iespējas.
Šogad jaunieši ēnoja bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru ārsti, pediatri-neonatoloģi, NMP un uzņemšanas nodaļas ārsti un māsu, dzemdību - ginekoloģijas nodaļas vecmātes, pavāru, valdes priekšsēdētāju, ķirurgus, traumatologus-ortopēdus, Dr. Klaunu un fizioterapeiti. Paldies visiem kolēģiem, kuri aktīvi iesaistījās Ēnu dienās un dalījās ar savu profesijas ikdienu.
Ieskats Ēnu dienas norisē SIA „CĒSU KLĪNIKA”:
     
     
     

Jauniešu atsauksmes:
  • „Ar pozitīvām emocijām. Gribēju pateikt milzīgu paldies par iespēju ēnot savu nākotnes profesiju! :) vecmātes Veronika un Iveta bija super fantastiskas! :) Viennozīmīgi tikai labākie vardi par ēnu dienu Cēsu Klīnikā! :) ”
  • „Paldies, man ļoti patika šī gada ēnu diena klīnikā. Tagad esmu iepazinies ar slimnīcas personālu un, protams, iepazinos ar slimnīcas vadītāja amatu. Vēl reiz paldies par doto iespēju ēnot pie jums. ”
  • "Gribētu pateikt lielu paldies Cēsu slimnīcai par "Ēnu dienu", īpašs paldies jau par to, ka ļāvāt skatīt klātienē vairākas operācijas. Manā gadijumā bija 2 lieliskas dienas, kuru laikā es sapratu, ka medicīna tik tiešām ir tā lieta, uz ko man ir jāiet. Paldies, ka devāt man iespēju to saprast. Domāju, ka "Ēnu dienas" noteikti ir jāturpina organizēt. Domāju, ka ir jādod iespēja vairāk skolēniem izmantot šo lielisko iespēju, jo cik zinu, tad gribētāju ir ļoti daudz. Tiešām paldies. Man tās bija lieliskas un emocionālas 2 dienas."
  • "Šī gada Ēnu diena man sniedza lielisku iespēju redzēt dažādu ārstu ikdienu. Tā kā Cēsu klīnikā strādā atsaucīgi un laipni darbinieki, man bija iespējams redzēt ne tikai traumatologa ikdienu, bet arī ķirurgu, virsmāsu, anesteziologu un citu darbinieku ikdienu, kas ļāva man pārliecināties, ka es tiešām vēlētos strādāt slimnīcā, nu atliek tikai noskaidrot, konkrēto apakšnozari kuru es izvēlēšos. Tā pat arī, var pateikties atsaucīgajiem ārstiem, kas ar lielāko prieku atbildēja uz mūsu interesējošajiem jautājumiem, pastāstīja par savu darba pieredzi un parādīja ar ko viņi dien dienā nodarbojas."
  • "Vēlos pateikties par šo lielisko iespēju ēnot. Šī diena man palīdzēja izprast ārsta - pediatra ikdienu. Bija ļoti interesanti un noderīgi. Ieguvu ļoti labu ēnotājas pieredzi un šajā dienā guvu daudz pozitīvu emociju. Paldies!"
SIA „CĒSU KLĪNIKA” pacientiem dubults prieks (09.02.2015.)


 
 2015. gada 4. februārī  SIA „CĒSU KLĪNIKA” pacientus priecēja un uzmundrināja 2 Dr. Kauni- Dr. Tūta (Ivita Goldberga-Miljone) un Dr. Guga (Guna Eglīte). Dr Guga  ikdienā praktizē Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā un šoreiz bija atbraukusi iepazīt ārpus galvaspilsētas strādājošo Dr. Klaunu darbu.
Jautājot Dr. Gugai par spilgtākajiem iespaidiem aizvadītajā darba dienā SIA „CĒSU KLĪNIKA” nodaļās, saņemam atbildi, ka ir jauki strādāt mīlīgās telpās, Bērnu slimību nodaļā ar dienas stacionāru izvietotajā spēļu istabā pazūd sajūta, ka esi slimnīcā. Spēļu istabā ierīkotā spēļu māja ir vienkārši fantastika, tā palīdz viegli uzburt nepiespiestu gaisotni, kurā bērni var iejusties smieklu pasaulē.
   Uzteicama ir  klīnikas personāla atsaucība un ieinteresētība sadarboties ar Dr. Klaunu strādājot tandēmā. Ir ļoti patīkami, kas māsiņas pieaicina sniegt tām atbalstu pacienta uzmudināšanā, lai novērtu domas no gaidāma vai jau paveiktās nepatīkamās procedūras.  Dr. guga atzīst, ka ir jauki slimnīcā sastapt bērnu, kuram līdzi nav mūsdienu elektronikas-klēpjdatoru un „aifonu”, kas kavē laiku, tad Dr. Klaunam ir vieglāk nodibināt kontaktu ar bērnu. Tā kā ne vienmēr mazajiem pacientiem ir līdzi piederīgie, tad Dr. Guga novēl kolēģei jau tuvākajā laikā tikt pie tandēma klauna, kas ļautu iepriecināt vel vairāk bērnu. Novēlējuma pievienojas arī sertificēta pediatre Sandra Kide, jo daudzi pacienti pozitīvi novērtē Dr. Klauna klātesamību un ir ļoti priecīgi atkal to sastapt ierodoties klīnikā atkārtoti.
  Rotaļājoties un sarunājoties ar Dr. Klaunu bērni un pieaugušie atraisās, pasmaida un viņu diena kļūst gaišāka. Kā akcentē Bērnu slimību nodaļā ar dienas stacionāru virsmāsa Anita Rožkalna bērni atkārtoti atgriežoties klīnikā bieži jautā māsiņām „Kur ir klauniņš?” Nodaļas darbinieki ir lepni, ka viņu kolektīvam ir pievienojusies Dr. Tūta. Dr. Tūtu varam sastapt Cēsīs, Slimnīcas ielā 9, katru trešdienu  no pl. 10.00 līdz 13.00, kad viņa sniedza atbalstu lieliem un maziem pacientiem kā arī viņi piederīgajiem.


Acu veselībai! 
(04.02.2015.)
  Aizvien vairāk cilvēku atceras par profilaktiskajām redzes pārbaudēm novēloti. SIA „CĒSU KLĪNIKA” oftalmoloģe Sandra Ausekle skaidro „profilaktiskās acu pārbaudes ir neatsveramas ikvienam, kurš rūpējas par savu acu veselību, īpaši pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas, kad palielinās risks saslimt ar glaukomu.” 

SIA „CĒSU KLĪNIKA” oftalmoloģe Katrīne Morkāne aicina ikvienu iedzīvotāju parūpēties par savu un ģimenes acu veselību, regulāri veicot apskati pie acu ārsta ar jaunām un mūsdienīgām izmeklēšanas metodēm. 
   SIA „CĒSU KLĪNIKA” oftalmoloģe Ieva Ķire uzsver, ka īpaša uzmanība acu veselībai jāpievērš cukura diabēta pacientiem. Cukura diabēta izraisītās acu komplikācijas izpaužas ar stipru redzes asuma pazemināšanos un aklumu. Šiem pacientiem acu ārsts jāapmeklē vismaz reizi gadā, lai laicīgi atklātu un samazinātu komplikāciju attīstīšanos.
SIA „CĒSU KLĪNIKA” sniedz pilna spektra vispārējo profilaktisko acu izmeklēšanu gan pieaugušajiem, gan bērniem Cēsīs, Slimnīcas ielā 9, 3. stāva 313. kabinetā pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās. Acu pārbaudes laikā, lai iegūtu pilnīgu informāciju par acu veselības stāvokli, var tikt lietoti dažādi medikamenti. Padziļinātai acs apskatei tiek lietoti medikamenti, kas paplašina acu zīlīti. Pēc tam tuvāko 3-4 h laikā apgrūtināta ir redze tuvumā  - grūtāk  lasīt, strādāt ar datoru, kā arī var būt izteikta jutība pret spilgtu gaismu un neliels diskomforts skatoties tālumā. Tāpēc pēc vizītes nav vēlams ieplānot svarīgus rakstu darbus vai tālus braucienus ar mašīnu. Ja jums ir tāluma brilles vai saulesbrilles, noteikti paņemiet līdzi, jo tās mazinās redzes diskomfortu. Tāpat var tikt lietoti anestezējoši pilieni, lai veiktu dažādus testus, piemēram, acs sausuma pārbaudei. Šie pilieni var radīt īslaicīgu diskomfortu (apmēram 20-30 min).
Vizīšu ilgums: Ir jārēķinās, ka pirmreizējā vizīte ilgst vidēji vienu stundu, bet dažreiz arī ilgāk. Acu profilaktiskās apskates  ilgst apmēram 40 minūtes. Uz ārsta vizīti pie oftalmologa līdzi jāņem pēdējā briļļu recepte, brilles, izziņa no medicīnas iestādes, ja ir bijusi operācija, ja ir bijusi acu trauma un ir izrakstīti kādi medikamenti, piemēram, acu pilieni, jāfiksē medikamenta nosaukums, kas tiek lietots. Lūdzam pirms vizītes pie ārsta konkretizēt sūdzības, piemēram, acis grauž, niez vai ir kairinoša sajūta. Ja ir, tad cik ilgi, cik bieži? Lai apmeklētu acu ārstu nav nepieciešams nosūtījums. Pacientiem vizīti pieteikt klīnikas reģistratūrā vai pa tālruni 64125634. Neierašanās gadījumā lūdzam paziņot laicīgi, lai dotu iespēju ārstu apmeklēt citam pacientam. 
Bērnu vecuma grupas, kam paredzēts acu ārsta apmeklējums valsts apmaksātas programmas ietvaros: no 1 līdz 2 gadiem, no 3 līdz 4 gadiem, no 6 līdz 7 gadiem. Vai zināji, ka redzes problēmas visveiksmīgāk iespējams novērst līdz 10 gadu vecumam? Ja vecāki laikus nenovērtē bērna acu veselības stāvokli un nedodas pie acu ārsta, redze šajā laika posmā var neatgriezeniski sabojāties. Vizītes laikā ir ļoti svarīgi, lai vecāki izstāstītu, kā ir noritējusi grūtniecība un dzemdības, vai nav bijuši kādi sarežģījumi. Speciālistam jāzina, ar kādām slimībām bērns ir slimojis. Pēc tam ārsts vērtē, kā bērniņš fiksē skatienu, vai acis kustina vienmērīgi, vai, raugoties uz tuvu priekšmetu, actiņas savirzās. Ārsts arī izvērtē, vai mazajam nav kāda no staru laušanas īpatnībām – tuvredzība, tālredzība vai astigmātisms, kā arī nosaka, vai acs dziļākajos slāņos nav kāda iedzimta īpatnība vai nepilnība, kas var negatīvi ietekmēt redzes attīstību. 
Biežākās redzes patoloģijas bērna vecumā ir šķielēšana, ambliopija un refrakcijas problēmas, kuru ārstēšanas rezultāti ir vislabākie tieši agrīnā bērna vecumā. Ja pārbaudē tiek konstatētas nelielas atkāpes no normas, uz atkārtotu pārbaudi nepieciešams ierasties pēc gada. Savukārt, ja atklājas būtiskas redzes attīstības nepilnības, ārsts nozīmē redzes korekciju.


Norit skolnieku pieteikšanās karjeras izglītības akcijai Ēnu diena! (20.01.2014.)

      SIA ‘’CĒSU KLĪNIKA” jau otro gadu pēc kārtas ir ņēmusi aktīvu līdzdalību ikgadējā karjeras izglītības akcija Ēnu diena, kura šogad notiks 11.februārī, lai stiprinātu Latvijas jauniešu uzņēmību un iedvesmotu darbam medicīnas nozarē. Skolēnu pieteikšanās Ēnu dienas vakancēm būs iespējama līdz 8. februārim. Ēnu dienā var piedalīties ikviens 1. – 12.klašu skolēns. Īpaši iesakām šo iespēju izmantot vidusskolēniem, kuriem drīzumā jāizdara izvēle par nākotnes profesiju!
   Šogad ēnas var pieteikties uz ķirurģijas-traumatoloģijas, uzņemšanas nodaļas, dzemdību-ginekoloģijas nodaļas un bērnu nodaļas ārstu un virsmāsu ēnu vakancēm, kā arī  fizioterapeites, vecmātes, galvenās ārstes un valdes priekšsēdētājas ēnas  vakance ir pieejama. Šogad tiek piedāvāta vel nebījusi iespēja Cēsu klīnikā ēnot Dr. Klaunu.
  Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Karjeras izglītības akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum nākotnē, kā arī demonstrētu saikni starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus jēgpilni pievērsties mācībām. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, akcija sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
  Citāts no 2014. gada ēnu atsauksmēm par Ēnu dienu Cēsu klīnikā:
„Ēnu diena Cēsu klīnikas dzemdību - ginekoloģijas nodaļā bija ļoti interesanta. Liels prieks par iespēju redzēt dzemdības. Patika, ka varējām apskatīt arī citas slimnīcas telpas - dienas stacionāru un ginekoloģijas kabinetu -, kā arī tas, ka varējām uzzināt arī nedaudz par šo nodaļu darbinieku ikdienu. Viss slimnīcas personāls bija ļoti laipns. Paldies par lielisko iespēju "ēnot" Cēsu klīnikā. Liels jums paldies par brīnišķīgo pieredzi. Cēsu klīnikā, ir pašas labākās ārstes. Es tiešām esmu sajūsmā par šīm ēnu dienām. Jūs tiešām parādījāt, ka ārsti Cēsu klīnikā ir paši labākie.” 
  „Vakardienas ēnu diena bija ļoti interesanta. Bija vēl labāk nekā gaidīju. Ļoti patika ka varējām vērot ķirurgu operācijas laikā, uzvilkt kostīmus un justies kā īsti ārsti. Noteikti jāturpina organizēt ēnu dienu, jo tā ir ļoti laba iespēja redzēt sev vēlamo profesiju ikdienas darbā. Ēnu dienā ieguvu pārliecību, ka vēlos apgūt profesiju saistībā ar medicīnu. Patika arī, ka ķirurģijas nodaļā ir labi iekārtotas operāciju telpas, gaiteņi.” 
  Pieteikšanās http://enudiena.lv/vakancu-saraksts Ja ir kāda īpašs amats ko vēlētos ēnot Cēsu klīnikā, bet tas nav pieejams publicēto vakanču sarakstā, rakstiet agnese.gaidelione@cesuklinika.lv un mēs izskatīsim iespēju paplašināt pieejamo speciālistu klāstu ēnošanas priekam.


Pieaug gripas izplatības intensitāte
 (14.01.2015.)
Jaunākie Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) gripas un akūtu augšējo elpceļu infekcijas (AAEI) monitoringa dati liecina, ka aizvadītajā nedēļā pacientu skaits, kuri vērsās ambulatorajās iestādēs gripas gadījumos bija vidēji 32 pacienti uz 100 000 iedzīvotāju. Salīdzinot šo rādītāju ar iepriekšējās nedēļas datiem (6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju) var secināt, ka ir sākusies intensīva gripas izplatība un tuvākajā laikā saslimstība ar gripu turpinās pieaugt, skaidro SPKC epidemiologi.
Par gripas gadījumiem aizvadītajā nedēļā ziņojuši gan ģimenes ārsti, gan slimnīcas – pie ģimenes ārstiem reģistrēti 35* klīniski apstiprināti gripas gadījumi, slimnīcās ar diagnozi gripa ievietoti 32* pacienti, savukārt ar diagnozi gripas izraisīta pneimonija slimnīcā ievietoti 5 pacienti*. Gripas gadījumi reģistrēti vairākās Latvijas pilsētās - Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī. Saņemts paziņojums par vienu nāves gadījumu slimniekam ar laboratoriski apstiprinātu gripu. Slimnieks nebija vakcinējies pret gripu. Epidemiologi atgādina, ka gripa ir nopietna elpceļu infekcija, kas var izraisīt smagas komplikācijas un pat nāves gadījumus.
SPKC epidemioloģe Raina Nikiforova skaidro, ka šobrīd vairāki rādītāji liecina par gripas intensitātes pieaugumu un plašāku izplatību. Tādēļ šobrīd gripas profilakses pasākumu ievērošana ir īpaši svarīga.
Lai novērstu citu cilvēku inficēšanos vai izvairītos no smagas gripas norises, epidemiologi iesaka sekot līdzi savam veselības stāvoklim, un parādoties pirmajām gripas pazīmēm, doties vai palikt mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu pa telefonu. Svarīgi būtu sekot arī savu bērnu veselības stāvoklim un neļaut saslimušiem bērniem apmeklēt izglītības iestādes.
Gripai, atšķirībā no citām elpceļu infekcijām, raksturīgs straujš sākums – stipras galvassāpes, drudzis, paaugstināta temperatūra, nespēks, kaulu „laušanas sajūta”, aizlikts deguns bez iesnām un sauss klepus.
Informācija par gripas vakcināciju un citiem, nespecifiskajiem gripas profilakses līdzekļiem pieejama SPKC mājas lapā: http://www.spkc.gov.lv/gripa/
*Ģimenes ārstu un slimnīcās reģistrētais gripas pacientu skaits nav summējams
Infografiks PDF formātā