SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


FUNKCIONĀLĀ DIAGNOSTIKAPēdējo 10 gadu laikā ir paplašināts izmeklējumu klāsts un to pielietojums pateicoties modernajām tehnoloģijām. Funkcionālās diagnostikas kabinetā pacienti tiek izmeklēti ar mūsdienu prasībām atbilstošu aparatūru.

Elektrokardiogrāfija (EKG) 
  
EKG ir sirds elektrisko impulsu pieraksts miera stāvoklī. Ar šo metodi iegūst informāciju par sirds ritmu, impulsu vadīšanu, sirds daļas lielumu un funkciju, sirds muskuļu stāvokli, kā arī visu šo funkciju iespējamiem traucējumiem. Iegūtie rezultāti tiek arhivēti, saglabāti un izmantoti salīdzināšanai atkārtotos izmeklēšanas gadījumā. Pirms izmeklējuma pacientiem reģistrēties klīnikas reģistratūrā ierodoties personīgi.
   Klīnikas stacionāra netransportējamiem pacientiem un apkalpojot pacientus mājas vizītēs ir iespēja veikt elektrokardiogrammu izmantojot EKG aparātu ar plaukstas datoru, tādējādi medicīnas personāls var pierakstīt iegūtos rezultātus, ievietot tos datu bāzē un precīzi salīdzināt iepriekš iegūtos ar esošajiem izmeklējuma rezultātiem. Pakalpojumu ir iespējams saņemt  kā maksas pakalpojumu. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 64125441.

Veloergometrija –EKG ar fizisko slodzi
 Tas ir provokācijas tests, kuru veic, ja ir aizdomas par koronārās asinsrites traucējumiem, ko nereģistrē miera EKG. Ar šo metodi novērtē fiziskās slodzes izturību, kā arī medikamentozās ārstēšanas efektivitāti. Slodzi veic ar speciālu velosipēdu-veloergometru, slodzi palielinot pakāpienveidā. Slodzes laikā nepārtraukti reģistrē EKG, arteriālo asinsspiedienu, novērtē sirds ritmu.
Ierodoties uz izmeklēšanu, pacientam jāzina pielietojamie medikamenti, vēlams ņemt līdzi iepriekšējos sirds un asinsvadu izmeklējumus, stacionāra izrakstus. Izmeklējumu vēlams veikt 2-3 stundas pēc vieglām brokastīm  vai pusdienām, kā arī atbilstošā – vēlams sportiskā apģērbā un apavos. Pakalpojumu ir iespējams saņemt gan kā valsts apmaksātu gan kā maksas pakalpojumu. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 64125441.
 

SPIROGRĀFIJA
  Spirogrāfija ir plaušu ārējās elpošanas jeb ventilācijas funkcijas pārbaude. To veic ar speciālu aparātu – spirogrāfu – pacientiem, kuri slimo ar bronhiālo astmu, ieilgušu vai hronisku bronhītu un citām hroniskām plaušu slimībām. Elpošanas rādītāju kontrole dinamikā astmas pacientiem ir tikpat nozīmīga, kā, piemēram, glikēmijas rādītāju novērošana diabēta slimniekiem. Lūdzam vērst pacientu uzmanību uz to, ka 1 stundu pirms izmeklēšanas nedrīkst smēķēt. Savukārt 12 stundas pirms izmeklēšanas nedrīkst lietot īsas darbības bronhu paplašinošos līdzekļus (salbumolu, ventolīnu u.c.) un 24 stundas pirms – garas darbības bronhu paplašinošos līdzekļus (singular, serevent, symbicort, seretide; tabletes – teotard, retafyl, eifilīnu u.c.).
15 minūtes pirms izmeklējuma pacientam jāatrodas miera stāvoklī.
Pirms izmeklējuma māsa izskaidro un demonstrē, kā veicams izmeklējums. Novērtējumam nepieciešams pacienta augums, svars un vecums, kā arī sadarbība ar māsu, kura veic izmeklējumu. Par medikamentu lietošanas pārtraukšanu konsultēties ar ģimenes ārstu, vai piesakoties uz izmeklējumu pa tālruni 64125441. Pakalpojumu ir iespējams saņemt gan kā valsts apmaksātu gan kā maksas pakalpojumu. Sīkāka informācija pa iepriekš minēto tālruni.

     
  Nāgele-Lūse, pneimonologs
 Līga Jemeļjanova, ārste  Ilze Bērziņa,ārste
     
 
 
     
 Izolde Lāce, sertificētas medmāsa    Valija Butkina, sertificētas medmāsa 

Elektrokardiogrāfiju veic Izolda Lāce, Valija Butkina.
Elektrokardiogrammas apskata, analizē, apraksta un dod slēdzienu sertificēti un augsti profesionāli ārsti –  Līga Jemeļjanova un Ilze Bērziņa.
Spirogrāfiju veic: Izolde Lāce
Izmeklējuma slēdzienu sagatavo: pneimonologs Inga Nāgele-Lūse.
Kontakttālrunis: 64125441
Pacienti tiek pieņemti Slimnīcas ielā 9, 2. stāva 244. kabinetā.
Darba laiks: Speciālistu pieņemšanas laiki
EKG un slodzes testa izmeklējuma rezultātus ir iespējams saņemt uzreiz pēc izmeklējuma veikšanas
 
Maksas pakalpojumu cenrādis -lejupielādēt šeit.