SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


ARODSLIMĪBU ĀRSTS

Arodārsts ir speciālists, kurš palīdz izvērtēt darba apstākļus un to kaitīgo ietekmi uz darbinieka veselības stāvokli. Arodārsts veic ikgadējās darbinieku veselības pārbaudes.
Obligāto veselības pārbaudi veic:
•    pirms darba līguma noslēgšanas (pirmreizēja veselības pārbaude);
•    periodiski (periodiskā veselības pārbaude);
•    mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem (ārpuskārtas veselības pārbaude);
•    pēc darba devēja iniciatīvas;
•    pēc darba aizsardzības speciālista vai uzticības personas ieteikuma.

Gadījumos, kad darbinieks maina darbavietu, viņam nav obligāti jāveic pirmreizējā veselības pārbaude, ja viņam jau ir derīga personas medicīniskā grāmatiņa, proti, kopš pēdējās pārbaudes nav pagājis gads.
 
Personas medicīniskās grāmatiņas saņemšana nav valsts apmaksāts pakalpojums, to iegādājas pārbaudāmā persona.

Darba likuma 82. panta otrā daļa paredz, ka izdevumus, kas saistīti ar veselības pārbaudes veikšanu, sedz darba devējs. Par pirmreizējo veselības pārbaudi maksā pats nodarbinātais, ja vien viņš ar darba devēju nevienojas savādāk.

  Arodārste I.Grapa-Grāfa pieņem pacientus Cēsīs, Slimnīcas ielā 9, 3.stāva 316. Kabinetā ceturtdienās no pl.13.00 līdz 15.00. 
 Lai veiktu ikgadējo veselības pārbaudi, pacientam, dodoties pie arodārsta, līdzi jāņem norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi no darba devēja.
Pirms vizītes griezties klīnikas reģistratūrā, izņemt pacienta ambulatoro karti un ambulatoro talonu. Pie arodārsta nav pieraksta.
  Iveta Grapa-Grāfa, arodārste

Speciālistu pieņemšanas laiki veselības aprūpes pakalpojumiem

Cenrādis:  Maksas pakalpojumu cenrādis
                Pacienta iemaksas apmērs