SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


OPERĀCIJU BLOKS AR STERILIZĀCIJAS NODAĻU

   Patlaban Operāciju blokā ir 4 operāciju zāles, kurās tiek veiktas dažāda profila operācijas. Šeit tiek sniegta plānveida un neatliekamā ķirurģiskā palīdzība visu diennakti.  
 Mēs veicam ķirurģiskās operācijas:
  • vispārējā ķirurģijā;
  • traumatoloģijā un ortopēdijā;
  • ginekoloģijā un dzemdniecībā;
  • otorinolarinoloģijā.
   

 
Pacientu kvalitatīvu aprūpi kopumā nodrošina augsti kvalificēta komanda, kas sastāv no anesteziologiem, ķirurgiem, operāciju māsām, anestēzistēm, medicīnas palīgiem, kā arī tehniskajiem darbiniekiem. 

 
 Nodaļas vadītāja: Operācijas bloka ar sterilizācijas nodaļu vadītāja Ieva Kalniņa.
Operāciju bloka kontakttālrunis: 64107062 
   Sterilizācijas nodaļas kontakttālrunis: 64125139 (sniedz informāciju par sterilizācijas pakalpojumiem).
Sterilizāciju veic medicīnas māsas Rasma Skrinda un Jekaterina Smirnova.

 


Integrēta un centralizēti vadāma operāciju plānošanas un dokumentēšanas sistēma

  Cēsu klīnika ir Latvijā pirmā ārstniecības iestāde, kuras operāciju bloks ir aprīkots ar integrētu un centralizēti vadāmu operāciju plānošanas un dokumentēšanas sistēmu - Olympus ENDOALPHA Documentation. Papildus tam, visas operāciju zāles ir aprīkotas ar daudzmonitoru video sistēmu, kuras vadība tiek īstenota izmantojot  inovatīvo bez kontakta vadības sistēmu.


 

Kādas ir ieviestās sistēmas priekšrocības?
Ieviestā sistēma ļauj operāciju bloka darbu organizēt, plānot un dokumentēt elektroniski. Tas būtiski atvieglo personāla darbu, kā arī viss operāciju bloka darbības process kļūs pārskatāmāks.
Kā jaunā sistēma ietekmēs pacientus? Pacienti pēc operācijas var saņemt skaidri salasāmu operācijas izraksta izdruku, un, ja nepieciešams, tajā tiks iekļauti arī operācijas endoskopiskie attēli.
 
 
 Kādas ir sistēmas tehniskās priekšrocības?
Operāciju zālē ir uzstādīti seši dažādu funkciju un pielietojuma monitori, kurus vada izmantojot bez kontakta metodi  ar 3D kameru. Tas nozīmē, ka ārstam vairs nav nepieciešams izmantot klaviatūru, peli vai skārienjūtīgos paneļus, bet tā vietā, lai kontrolētu datoru un monitorus, var izmantot tikai rokas žestus. Tam ir būtiska nozīme, lai saglabātu ārsta roku sterilitāti. Uzstādītie seši monitori ir pieslēgti pie jaudīga vadības datora un centrālā servera. Tas nozīmē, ka pašā operāciju zālē nav neviena datora, bet monitori tam ir pieslēgti izmantojot modernas HD kvalitātes attēla pārraides iekārtas.
Izveidotā daudzmonitoru video sistēma dod iespēju vienmēr būt gatavībā veikt video ierakstu no jebkura video signāla avota, kas atrodas operāciju zālē. Tādi avoti var būt gan endoskopiskās, gan operāciju lampas kameras, kā arī loka RTG video signāls. Papildus tam, uz jebkura no sešiem monitoriem var apskatīt pacienta vēsturi, kas atrodas Cēsu slimnīcas datu bāzē. 


Šī ir pirmā un vienīgā šāda veida sistēma pasaulē un tā ir izstrādāta Latvijā uzņēmumā “UMT” SIA sadarbībā ar “OLYMPUS Latvia” SIA tieši “Cēsu klīnika” SIA vajadzībām.