SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


SOCIĀLĀ DARBINIEKA PAKALPOJUMI

Cēsu klīnikas sociālā darbinieka pakalpojumiKā atrast sociālo darbinieku?
Cēsu klīnikas sociālais darbinieks atrodas 4. stāvā 405.kabinetā.
Kontakttālrunis: 29388963
Konsultācijas nodaļās, piesakot tās pa tālruni vai klātienē, pacientiem tiek sniegtas pirmdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00
Konsultācijas sociālā darbinieka kabinetā pacientiem tiek sniegtas pirmdienās un ceturtdienās  no 12.00 līdz 14.00.


   Galvenās problēmas, ar kurām strādā sociālais darbinieks Cēsu klīnikas stacionārā:
•    pacientu materiālo resursu izvērtēšana un resursu piesaistīšanas iespējas;
•    aprūpes nodrošināšanas problēmas mājās vai citur;
•    vides pielāgošanas problēmas, dzīves vietas trūkums;
•    pacienta un ģimenes izpratne vai disfunkcionāla pielāgošanās slimībai un nelabvēlīgas reakcijas uz esošo statusu;
•    juridiskās un dokumentu problēmas.

Galvenās problēmas, ar kurām strādā sociālais darbinieks Cēsu klīnikas garīgās veselības centrā:
•    pacienta un ģimenes izpratne vai disfunkcionāla pielāgošanās slimībai un nelabvēlīgas reakcijas uz esošo statusu;
•    garīgie traucējumi, ieskaitot indivīda iekšējās psihoemocionālās problēmas;
•    darba un izglītības problēmas;
•    atkarības problēmas;
•    attiecību problēmas.

Pacienta problēmrisināšana notiek, sniedzot konsultācijas pacientiem, - novērtējot situāciju, uzstādot sociālo diagnozi, piemērojot kādu no psihosociālajām terapijas metodēm. Darbu veic sociālā darba profesionālis ar augstāko izglītību. Darba specifika prasa ļoti plašu zināšanu spektru psiholoģijā, slimības izraisīto bio-psiho-sociālo stresoru ietekmes novērtēšanā, veselības aprūpes un rehabilitācijas, sociālās palīdzības, aprūpes un rehabilitācijas sistēmas pārzināšanu, visaptverošu situācijas izpratni, ietverot juridiskos un institucionālos aspektus, katrā gadījumā individuāli.

Sociālā darba pakalpojumi nepieciešamības gadījumā ir pieejami visiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz grupām ar augstu psihosociālā riska pakāpi, kas ietver nespēcīgus, vecus pacientus, hroniski slimus cilvēkus, bērnus un pieaugušos, kuri ir invalīdi, kritiski slimus pacientus.

Informācija pacientiem: lasīt vairā šeit