SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


Medicīniskā aprūpe mājās


Medicīniskā  aprūpe mājās vēl pieejamāka iedzīvotājiem.

 

„Nevari tikt pie mums tu ar kājām,
aiziesim palīdzēt tev uz mājām.”
      Sākoties rudens sezonai, saasinās hroniskās  saslimšanas un arvien biežāk rodas nepieciešamība pēc kvalitatīvas veselības aprūpes mājās. 2014. gadā SIA „Cēsu klīnika” kā vienu no prioritātēm ir izvirzījusi neierobežotu medicīniskās aprūpes mājās pieejamību novada iedzīvotājiem. Pamatojoties uz aktīvu un kvalitatīvu medicīniskās mājas aprūpes dienesta darbu, SIA „Cēsu klīnika” ir saņēmusi papildus finansējumu veselības aprūpei mājās. Turpmāk medicīniskais  aprūpes dienests mājās varēs sniegt savus pakalpojumus vēl lielākam klientu lokam. 
     Veselības aprūpi mājās klients var saņemt, ja viņam nepieciešama ambulatora ārstnieciska palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ viņš nespēj ierasties ārstniecības iestādē, pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, vai pacients ir izrakstīts no ārstniecības iestādes pēc ķirurģiskas iejaukšanās. Veselības aprūpei mājās nepieciešams ģimenes ārsta, vai ārsta – speciālista nosūtījums pēc izrakstīšanās no stacionāra vai dienas stacionāra.
     Veselības aprūpe mājās ietver – medikamentu ievadīšanu, ādas bojājumu aprūpi, stomu aprūpi, enterālu barošanu caur zondi, ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju.  Ja pacients saņem kādu no iepriekš minētajiem pakalpojumiem, ārsts papildus var nozīmēt  asins parauga noņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem un vitālo rādītāju kontroli.
     No septembra iedzīvotājiem ir iespēja saņemt arī fizioterapeita pakalpojumus mājās. Šī pakalpojuma saņemšanai nepieciešams rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījums un rehabilitācijas plāns. Fizioterapeita pakalpojumu mājās var saņemt pacienti, kuri pārcietuši insultu (ar diagnozēm I60, I61, I63, I64, I69), kuriem nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un šo pakalpojumu sniegšana uzsākta sešu mēnešu laikā pēc saslimšanas.
Pacients ir atbrīvots no maksājuma par veselības aprūpes pakalpojumu mājās, to apmaksā Nacionālais Veselības dienests, bet pacientam ir jāiegādājas medikamenti un medicīnas preces, kas nepieciešami veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai mājās.
  Sīkāku informāciju var saņemt, zvanot uz tālruni 28656061. (Jaunais numurs kopš 08.04.2019) 
  Pacientu atsauksmes.
Regīnas kundze no Cēsīm – man ir ļoti reta un smaga saslimšana un tāpēc nepieciešama arī īpaša ārstēšana. Jau pusgadu nevaru iziet no mājām, kājas neklausa, galva reibst, slimība dara savu. Bet zāles vēnā jāsaņem regulāri katru mēnesi 5 dienas, agrāk gulēju Rīgā slimnīcā katru mēnesi vienu nedēļu, tas bija briesmīgi, tālu no mājām, starp svešiem cilvēkiem un arī ļoti dārgi. Tagad reizi mēnesī pie manis atnāk mājas aprūpes māsiņa, salaiž vēnā zālītes, un varu atkal mēnesi turēties. Uz Rīgu tagad braucu tikai divas reizes gadā uz konsultāciju. Esmu pateicīga, ka šāds pakalpojums ir pie mums Cēsīs, kas ļauj arī tādiem kā man turēties pie dzīves.
Rutas kundze no Priekuļu novada – savu trofisko čūlu auklēju jau 8 mēnešus, pati pārsēju, smērēju dažādas ziedes un gēlus, ik pa laikam dzēru zāles, te asinsritei, te iekaisumam, arī sāpēm. Viss velti – čūla nedzija, sastrutoja. Sāpju nomocīta negulēju naktis, un biju īgna pa dienu. Ģimenes ārste ieteica medicīnisko mājas aprūpi. Aprūpes māsiņa brauca pie manis 3 reizes nedēļā, veica pārsiešanas, mierināja, uzklausīja, pamācīja, un mana čūla ātri vien sadzija. Tagad sāpes mani nemoka, jau pati varu aiziet līdz veikalam un sevi aprūpēt. Paldies māsiņai!
Ivana kungs no Cēsu novada – tā nu sanācis, ka mūža nogalē esmu palicis viens un tagad vēl turklāt ar vienu kāju, gangrēnas dēļ man to amputēja. Tādu mani arī izrakstīja no slimnīcas. Jau slimnīcā ārsts iedeva norīkojumu mājas aprūpei un māsiņa nāca katru dienu pārsiet manu brūci, līdz tā sadzija. Pats es nevarētu tikt līdz poliklīnikai, nemāku pat vēl apsēsties uz krēsla, vēl nav sagādāti arī kruķi. Māsiņa ieteica vērsties pēc sociālās palīdzības Sociālajā dienestā, kur man arī laipni palīdzēja.
Valdas kundze no Cēsu novada – liels paldies rehabilitācijas speciālistei-fizioterapeitei Mārai Krūze par mana vīra straujo atveseļošanās gaitu.
                                           Jums nepieciešama veselības aprūpe mājās?
Ko darīt? Atbildi sniedz SIA „CĒSU KLĪNIKA” medicīnas māsa Sandra Untere -profesionāle ar bakalaura grādu māszinībās, medicīnas māsas kvalifikāciju un sertifikātu garīgās veselības aprūpes māsas specialitātē. Jau trešo gadu SIA „CĒSU KLĪNIKA” sniedz veselības aprūpes pakalpojumus mājās. 
   Kāda ir kārtība, kādā veicat pacienta veselības aprūpes pakalpojumus mājās?
1. Pacientam bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz, ja viņam ir nepieciešama regulāra (pastāvīga) ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai.
 2. Veselības aprūpes pakalpojumi mājās tiek sniegti pacientiem ar šādām diagnozēm un stāvokļiem:
2.1. guļoši pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem (C00-C97; D37- D48);
2.2. pacienti ar psihiskiem traucējumiem (F00-F03;F06.0-F06.3; G10- G32; A81);
2.3. pacienti ar izgulējumiem (L89);
2.4. pacienti ar cerebrālo trieku un citiem paralītiskajiem sindromiem (G80-G83);
2.5. pacienti, kuriem nepieciešama respiratora terapija (Z99.1);
2.6. pacienti ar kustību traucējumiem, kuriem ir šādas diagnozes: B20-B24; E10-E11; G35; I60-I69; T91.3; Z48; Z93; Z94; Z98.
2.7. pacienti, kam nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi (I60, I61, I63, I64, vai I69).
3. Veselības aprūpes pakalpojumus mājās persona var saņemt, ja viņai ir ģimenes ārsta nosūtījums vai stacionārās ārstniecības iestādes nosūtījums (pēc izrakstīšanas no stacionāra), kurā norādīts, kādus veselības aprūpes pakalpojumus nepieciešams nodrošināt vai ar rehabitologa  vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu.  Nosūtījumā jāatspoguļo pakalpojuma sniegšanas pamatojums un laikposms, kurā tas jānodrošina.
4. Veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniedzējs atbilstoši kompetencei:
4.1. plāno pacienta aprūpi;
4.2. veic nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas.

Kas var saņemt bezmaksas aprūpi?
Saskaņā ar veselības aprūpes pakalpojuma mājās organizēšanas un finansēšanas kārtības noteikumiem veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:
•    pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
•    pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās.
Pakalpojuma saņemšanai obligāti nepieciešams ģimenes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes speciālista nosūtījums medicīniskai aprūpei mājās. Ārstnieciskās manipulācijas un procedūras tiek veiktas tikai ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu.

Kuru novadu teritorijās iedzīvotāji var saņemt Cēsu klīnikas piedāvātos veselības aprūpes pakalpojumus mājās?
Administratīvās teritorijās, kurās saskaņā ar NVD līgumu SIA "Cēsu klīnika"nodrošina medicīnisko aprūpi mājās:
Amatas novadā, Cēsu novadā, Pārgaujas novadā un Priekuļu novadā.

  Kādi pakalpojumi tiek sniegti veselības aprūpes mājās ietvaros?
•    medikamentu ievadīšana;
•    ādas bojājuma aprūpe:
•    izgulējumu aprūpe;
•    trofisku čūlu aprūpe;
•    primāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe;
•    diegu vai skavu izņemšana no pēcoperācijas brūces;
•    ilgstoši dzīstošas brūces aprūpe (pārsiešanas);
•    urīna ilgkatetera maiņu un aprūpi, mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, tai skaitā pacientu un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru dienests vienai personai apmaksā ne vairāk kā piecas reizes, izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi, kuru dienests apmaksā atbilstošifaktiski sniegto pakalpojumu skaitam;
•    enterāla barošana caur zondi;
•    vitālo rādītāju kontrole;
•    asinsanalīžu paraugu noņemšana;
•    glikozes līmeņa noteikšana;
•    pacientu un viņu tuvinieku izglītošana un apmācība aprūpes veikšanā un par veselības veicināšanas pasākumiem;


Aprūpes laikā medicīnas māsa un/vai fizioterapeits:
•    sadarbojas ar ģimenes ārstiem un speciālistiem;
•    veic aprūpes procesa dokumentēšanu.

 Kas veic veselības aprūpes pakalpojumu mājās?
Veselības aprūpi pacientu dzīvesvietā bez maksas sniedz speciāli apmācītas, sertificētas māsas ar vismaz 5 gadu praktiskā darba pieredzi, no ārstniecības iestādes, kas noslēgusi līgumu ar Nacionālo Veselības dienestu par veselības aprūpes pakalpojuma – medicīniskās aprūpes mājās – sniegšanu un apmaksu.

 Kāds ir bezmaksas aprūpes ilgums?
Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem bezmaksas, bez pacienta nodevas valsts apmaksātā veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Veselības aprūpes mājas ilgums ķirurģiskiem pacientiem ar stacionāra speciālista nosūtījumu ir 5 dienas pēc ārstēšanās stacionārā, ja nepieciešams aprūpi turpināt vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums. Aprūpes epizodes beigās pakalpojuma sniedzējs pacienta ģimenes ārstam iesniedz aprūpes epikrīzi, kurā norāda tās rezultātus. Ja veselības aprūpes pakalpojums mājās ir nepieciešams ilgāk par 1 mēnesi, ģimenes ārsts pēc pacienta apmeklējuma un iepazīšanās ar iepriekšējā aprūpes perioda epikrīzi, sniedz atzinumu turpināt vai pārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu mājās.
Aicinām atcerēties, ka nosūtot pacientu uz veselības aprūpi mājās, ģimenes ārsta kvotu apjoms nemainās!

Cik tas maksā?
Pacients ir atbrīvots no maksājuma par pakalpojumu, ko apmaksā Nacionālais Veselības dienests, bet pacientam jāiegādājas ģimenes ārsta vai speciālista nozīmētos medikamentus un medicīnas preces (šļirces, katetri, sistēmas, pārsēji utml.), kas nepieciešams, lai sniegtu veselības aprūpes pakalpojumu mājās.
Kur iegūt papildus informāciju un pieteikt pakalpojumu?
Darba dienās no pol. 09.00-16.00, brīvdienās un svētku dienās no pl. 09.00-13.00
Pakalpjumu sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža un ir pieejama darba dienās, brīvdienās un svētku dienās.
E-pasts: medmajasaprupe@cesuklinika.lv
Pacienti ar dzirdes traucējumiem pakalpojumu var pieteikt, sūtot īsziņu uz medicīnas māsu kontakttālruņiem vai sūtot elektronisko pastu uz adresi medmajasaprupe@cesuklinika.lv

Medicīnas māsas
     
Sandra Untere
 Zane Brente-Brantiņa  Linda Petzāle
Buklets par medicīnas aprūpi mājās.
Lejupielādēt šeit