SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


Mūsu komanda

  Endoskopiskā ķirurģija  prasa iemaņas, kas ievērojami atšķiras no konvencionālās (atvērtās) ķirurģijas. Šīs iemaņas tiek iegūtas  speciālos apmācības kursos. 

  Mūsu centra operāciju zālēs tiek izmantotas jaunās jeb advansētās tehnoloģijas , kas prasa augstu personāla kompetences līmeni un efektīvu komandas darbu, lai nodrošinātu darba kvalitāti un pacientu drošību. Mūsu centrā strādājošie speciālisti nepārtraukti apmeklē kongresus, kursus un seminārus dažādās Eiropas valstīs ( Francijā, Vācijā, Itālijā, Beļģijā, Ungārijā, Dānijā un Apvienotajā Karalistē).

 Mūsu centrā strādājošie speciālisti:

Ginekologi:
Dr. Jolanta Krauze
Ginekologs – dzemdību speciālists; 

Dr. Dagnija Ķirsona
Ginekologs – dzemdību speciālists;

Dr. Sandra Kumpiņa
Ginekologs – dzemdību speciālists.

                                                                                    

Traumatologi – ortopēdi:

 Dr. Arnolds Skirmanis
Traumatologs – ortopēds;
 Dr. Arnis Barks 
Traumatologs – ortopēds;

 Dr. Artūrs Strazds, traumatologs - ortopēds;

Ķirurgi:

Dr. Voldemārs Vaivods
Ķirurgs

Dr. Erlends Geruļskis
Ķirurgs

Dr. Andis Plīkšs 
Ķirurgs
 Dr. Gundars Forstmanis - ķirurgs