SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


Tehnisko palīglīdzekļu noma

Cēsu klīnikā iespējams nomāt dažāda veida tehniskos palīglīdzekļus, tai skaitā ratiņkrēsls, elkoņu atbalsta kruķi, paduses kruķi, spieķis ar četriem atbalsta punktiem un cita veida tehniskie palīglīdzekļi.

Inventāra iznomāšanas un nodošanas kārtība:

 

  • Inventārs tiek saņemts Iznomātāja telpās, 242. kabinetā, Slimnīcas iela 9, Cēsis,Cēsu novads, LV-4101, darba dienās no plkst. 8.00 - 16.00, Inventārs uzskatāms par iznomātu ar brīdi, kad puses ir parakstījušas Līgumu.
  • Nomnieks var pagarināt līguma termiņu, informējot par to Iznomātāju 3 dienas iepriekš, telefoniski +37125761158 vai elektroniskā veidā uz e-pastu: maris.kuplis@cesuklinika.lv un samaksājot nomas maksu par turpmāko inventāra nomas periodu.

 

 

 Tehnisko palīglīdzekļu saraksts - skatīt šeit

 Tehnisko palīglīdzekļu nomas cenrādis - skatīt šeit