SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

Lietvede, tālr. 64125730

 fakss 64125785

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


Pacientiem

Tikai mēs kopā varam uzlabot un pilnveidot klīnikas darbību!

Tāpēc aicinām Tevi aktīvi dalīties ar saviem ieteikumiem, pieredzi un problēmām, lai kopīgi uzlabotu veselības aprūpes sistēmu un pakalpojumu kvalitāti!
Pacientu ombuda pastkastīti un atsauksmju veidlapu meklē pie informācijas dēļa 1.stāvā pretī “Apotheka” ieejas durvīm!

Pastkastīte tiek iztukšota katru mēnesi. Pacientu ombuds ir neatkarīga organizācija, kura kopš 2008.gada konsultē, palīdz rast risinājumus, sniedz ieteikumus veselības aprūpes organizācijas, kvalitātes, pacientu tiesību jautājumos gan pacientiem, gan mediķiem un nozares speciālistiem, tādejādi esot pirmā šāda organizācija Latvijā.
Vairāk informācijas par Pacientu ombuda piedāvātajām iespējām Cēsu klīnikā uzzini ŠEIT.

Ar pacientu ombudu var sazināties sūtot e-pastu uz ombuds@pacientuombuds.lv vai zvanot pa tālruni 28646268.
_________________________________________________ 
  
 


                           APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI !!!
         Ambulatorajiem apmeklētājiem  un dienas stacionāra pacientiem pieejamas 2 autostāvvietas:
* Viestura ielas stāvlaukums;
*  stāvlaukums pretī Uzņemšanas nodaļai-iebraukšana pa Turaidas ielu:                                                                                                            
                                                        *************


                                  Tiks uzsākta informatīvā kampaņa 

                                  "Rūpes par veselību ir ģimenes laime !"

Nacionālais veselības dienests vēlas informēt nozares profesionāļus un pacientu organizācijas, ka Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests uzsāk informatīvo kampaņu "Rūpes par veselību ir ģimenes laime!",lai informētu iedzīvotājus par vēža profilaktisko pārbaužu veikšanas nozīmīgumu un aicinātu iedzīvotājus veikt profilaktiskās pārbaudes.

Kāds ir kampaņas mērķis? 

-informēt iedzīvotājus par iespējām veikt valsts apmaksātas dzemdes kakla vēža, krūts vēža un zarnu (kolorektālā) vēža profilaktiskās pārbaudes*, uzsverot pārbaužu veikšanas nozīmīgumu gan paša cilvēka,gan viņa tuvinieku skatījumā.
Kampaņas sauklis ir "Rūpes par veselību ir ģimenes laime!". Šis vēstījums tiks ietverts ikvienā informatīvās kampaņas aktivitātē.Kampaņā tiks īpaši uzsvērts, ka profilaktisko pārbaužu veikšana ir svarīga ne vien pašam cilvēkam, bet arī viņa ģimenes locekļiem un arī citiem tuviniekiem,kuriem rūp viņa veselība, jo slimības gadījumā tā emocionāli un tieši ietekmē ikvienu ģimenes locekli.

Kapēc šāda kampaņa tiek veidota?

Latvijā valsts apmaksāta vēža savlaicīgas atklāšanas programma tiek īstenota ko[š 2009. gada.Programmas ietvaros sievietēm un vīriešiem noteiktos vecumos tiek nodrošināta iespēja bez maksas veikt profilaktiskās pārbaudes dzemdes kakla vēža, krūts vēža un zarnu (kolorektālā) vēža noteikšanai. Neskatoties uz to, joprojām tikai neliela daļa iedzīvotāju atsaucas pārbaužu veikšanai.

Ar informatīvās kampaņas palīdzību iedzīvotāji tiks informēti par pārbaužu veikšanas nozīmīgumu un pārbaužu veikšanas kārtību, kā arī to, ka , regulāri pārbaudot veselību, iespējams noteikt slimību agrīni un uzsākt savlaicīgu ārstēšanu.

Kādi komunikācijas kanāli un rīki tiks izmantoti kampaņā?

kampaņas laikā tiks pārraidīts videoklips televīzijā,norisināsies informatīvi raidījumi par katru profilaktiskās pārbaudes veidu, tiks izvietota vides reklāma,bukleti,plakāti u.c. Kampaņas ietvaros tiks īstenotas informatīvās aktivitātes arī Nacionālā veselības dienesta profilos sociālajos tīklos un mājaslapā. Informāciju par profilaktisko pārbaužu programmu iedzīvotāji varēs saņemt arī zvanot uz NVD informatīvo tālruni 80001234.

dzemdes kala vēža pārbaudes tiek nodrošinātas sievietēm vecumā no 25 līdz 70 gadiem (reizi trijos gados),savukārt krūts vēža pārbaudes sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem ( reizi divos gados).Šo pārbaužu veikšanai Nacionālais veselības dienests nosūta uzaicinājuma vēstules uz deklarēto dzīves adresi. Zarnu (kolorektālā) vēža profilaktisko pārbaudi reizi gadā var veikt sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem, vēršoties sava ģimenes ārsta praksē.

Saziņai par informatīvo kampaņu-

Evija Štālberga, Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

E- pasts:evija stalberga@vmnvd.gov.lv,tālrunis: 67045007, 28383970

                                                                       *****

Jauns pakalpojums CĒSU KLĪNIKĀ  - Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums.

 

Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums ir aprūpes pakalpojums, kuru var saņemt Klienti:

·        kuriem nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas  centra un naktspatversmē noteikto pakalpojumu apjomu,

·        pēcoperācijas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 

Lai saņemtu Pakalpojumu, nepieciešams:

·        klienta iesniegums,

·        ne agrāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš izsniegts ģimenes ārsta nosūtījums – veidlapa Nr. 027/u “Izraksts no stacionārā pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” ar informāciju par klienta saslimšanām, norādot diagnozes,medikamentiem un to devām un nepieciešamo aprūpi.

 

 Klients Pakalpojumu saņem sekojošā apjomā:

·        aprūpes komandas (virsmāsa, medicīnas māsa, sociālais darbinieks, māsu  palīgs/sanitārs) vizīte pie Klienta ne retāk kā vienu reizi nedēļā,

·        medicīnas māsas novērtēta un plānota, Klienta stāvoklim atbilstoša ikdienas aprūpe   kopā ar māsu palīgu/ sanitāru,

·        klienta veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana trīs reizes dienā,

·        ģimenes ārsta nozīmēto medikamentu ievade,

·        sociālā darbinieka pirmreizēja vizīte/ konsultācijas,

·        klienta un tuvinieku izglītošana par Klienta pašaprūpes spējām.

Klientam, ja nepieciešams, tiek nodrošināti:

·        tehniskie pārvietošanās palīglīdzekļi,

·        ģimenes ārsta un speciālistu konstultācijas,

·        neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Par Pakalpojuma saņemšanas laiku vienojas ar Neiroloģijas – terapijas virsmāsu darba dienās no plkst. 9.00 – 16.00 vai zvanot pa tālr. 64125368, vai elektroniski isap@cesuklinika.lv

Pakalpojuma cena par vienu dienu 26,50 EUR


 

                                  ***********


                          Medicīniskās rehabilitācijas pieejamība 

Ja pacients cieš no ilgstošām sāpēm mugurā vai locītavās, veic smagu fizisku darbu  vai ilgstoši veic darbu vienveidīgā pozā (sēdus, stāvus) cieš no mazkustīga dzīvesveida-iesakām  vērsties pie ģimenes ārsta, kurš uzsāks Jūsu ārstēšanau un ieteiks vai nosūtīs uz konsultāciju pie rehabilitologa.
Sīkāk par rehabilitācijas pieejamību informē SIA „CĒSU KLĪNIKA” fizikālās  un rehabilitācijas medicīnas ārste Eva Rudzīte. Lasīt vairāk šeit.

Medicīniskā mājas aprūpe.
Nevari tikt pie mums ar kājām, mēs aiziesim palīdzēt tev uz mājām.
  Sākoties jaunajam 2014. gadam, SIA „CĒSU KLĪNIKA” kā vienu no prioritātēm ir izvirzījusi neierobežotu medicīniskās mājas aprūpes pieejamību novada iedzīvotājiem.
     Bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumus mājās pacientiem sniedz, ja viņiem ir nepieciešama regulāra, ambulatora, ārstnieciska palīdzība, bet veselības stāvokļa dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē.
     Veselības aprūpes pakalpojumi mājās tiek sniegti pacientiem ar šādām diagnozēm:
  guļoši pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem;
-    pacienti ar psihiskiem traucējumiem;
-    pacienti ar izgulējumiem;
-    insulta pacienti;
-    pacienti, kuriem nepieciešama respiratora terapija;
-    pacienti ar kustību traucējumiem.
Veselības aprūpes pakalpojumus mājās pacienti var saņemt, ja pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi vai pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes (arī dienas stacionāra) pēc ķirurģiskas iejaukšanās.
     Ārstnieciskās manipulācijas un procedūras mājās tiek veiktas tikai ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu. Aicinām atcerēties, ka nosūtot pacientu uz veselības aprūpi mājās, ģimenes ārsta kvotu apjoms nemainās!
     Veselības aprūpes mājās ietvaros tiek sniegti sekojoši pakalpojumi:
-    medikamentu ievadīšana, perorālo medikamentu sadalīšana;
-    ādas bojājumu, izgulējumu aprūpe;
-    trofisku čūlu aprūpe;
-    primāri dzīstošu pēcoperācijas brūču aprūpe;
-    diegu vai skavu izņemšana no pēcoperācijas brūces;
-    mākslīgās atveres aprūpe (katetri, stomas);
-    enterāla barošana caur zondi;
-    asinsanalīžu paraugu ņemšana;
-    pacientu un viņu tuvinieku izglītošana.
Veselības aprūpes pakalpojumu mājās nodrošina speciāli apmācītas, sertificētas māsas ar vismaz 5 gadu praktiskā darba pieredzi ārstniecības iestādē.
     Pacients ir atbrīvots no maksājuma par pakalpojumu, ko apmaksā Nacionālais Veselības dienests, bet pacientam ir jāiegādājas medikamenti un medicīnas preces, kas nepieciešami veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai mājās.
Sīkākai informācijai koordinatora tālrunis 26636234, e-pasts: medmajasaprupe@cesuklinika.lv
Jums nepieciešama veselības aprūpe mājās? Ko darīt? Lasīt vairāk šeit.

Cēsu klīnikas sociālā darbinieka pakalpojumi.  Lasīt vairāk šeit
 
 
 Informācija par valsts apmaksātajiem veselības pakalpojumiem

 Valdes locekle, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja O. Rudzīte būs SIA "CĒSU KLĪNIKA"  amatpersona, pie kuras iedzīvotāji var saņemt informāciju par  sekojošo:  

•    valsts apmaksāto  veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un veidiem;
•    rindām uz plāna veselības aprūpes pakalpojumiem;
•    iespēju saņem pakalpojumus, gadījumā, ja persona atsākas gaidīt rindā uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
•    pacientu iemaksām un citiem jautājumiem.
Kontaktinformācija: tel. 64125895; e-pasts: olga.rudzite@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA” piedāvā maksas diagnostikas pakalpojumus
ar iespēju saņemt slēdzienu 1 stundas laikā!


Pacientiem, kuri nevēlas gaidīt uz valsts apmaksātu datortomogrāfijas izmeklējumu, ir iespēja saņemt 64 slāņu datortomogrāfijas (CT)  par maksu, sākot ar nākamo dienu pēc reģistrācijas pakalpojuma saņemšanai. Lai pieteiktos uz iepriekš minētajiem izmeklējumiem, zvaniet 64125634 darba dienās no 8.00 līdz 18.00. CT izmeklējuma rezultātus (CD + apraksts) ir iespēja saņemt tajā pašā dienā- stundas laikā pēc izmeklējuma veikšanas.
Maksas pakalpojumu cenrādis -lejupielādēt šeit.  

Kas jāzina pacientam

Kādos gadījumos nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums pie speciālistiem? 

Valstī noteikti ārsti-speciālisti, pie kuriem pacients var vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma – tie ir tiešās pieejamības speciālisti. Bez nosūtījuma pacients var vērsties pie šādiem speciālistiem:
• pie psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;
• pie narkologa, ja pacients slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību;
• pie ftiziopneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;
• pie dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;
• pie endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu;
• pie onkologa, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
• pie ginekologa, tai skaitā, lai veiktu profilaktisko apskati;
• pie bērnu ķirurga;
• pie pediatra;
• pie oftalmologa

Pacienta līgums par ārstniecības pakalpojumu

Pacienti stājoties slimnīcā slēdz ar SIA "Cēsu klīnika" ārstniecības līgumu, kurā ir atrunāta medicīniskā pakalpojuma sniegšanas kārtība, pakalpojuma apmaksas nosacījumi, kā arī abu pušu tiesības un pienākumi.

Pacientu līgums par neatliekamās palīdzības sniegšanu
Pacientu līgums par plānveida maksas stacionārajiem pakalpojumiem un dienas stacionāra pakalpojumiem 


Kas jāzina pacientiem, kuriem paredzēta ārstēšanās

Dienas stacionārā!

  • Dienas stacionāri paredzēti pacientiem gadījumos, kad nav nepieciešama  atrašanās klīnikā pa nakti.
  • Pacientu uz dienas stacionāru nosūta ģimenes ārsts vai ārsts speciālists.
  • Stacionēšana dienas stacionārā jāsaskaņo ar dienas stacionāra ārstu, kurš pacientu pieraksta rindā uz konkrētu datumu.
  • Pacientam, kurš nosūtīts uz dienas stacionāru, jāierodas tajā no plkst. 7.30 līdz 17.00, par laiku iepriekš vienojoties.
  • Pacientam jāņem līdzi nosūtījums, pase, apdrošināšanas polise, ja pacients ir apdrošināts, dokumenti, kas apliecina pacienta piederību personu grupai, kuriem paredzēti maksājumu atvieglojumi (politiski represētie, trūcīgie.c.), istabas apavi un piemērots, ērts apģērbs. Jāņem līdzi zāles, ko pacients lieto pastāvīgi (asinsspiediena samazināšanai, diabēta kontrolei u.c.).
  • Dokumentu noformēšanu veic dienas stacionāra personāls.
  • Pacienta sagatavošanu operācijai (ja tāda paredzēta)  veic dienas stacionāra personāls.
  • Pirms izrakstīšanās no dienas stacionāra pacientam jāveic maksājumi par uzturēšanos dienas stacionārā.
  • Stacionārā veic ātru un kvalitatīvu ārstēšanu bez rindas gan pilsētas, gan lauku iedzīvotājiem.
  • Diagnostikai un ārstēšanai stacionārā pacienti pavada tikai dienas daļu, tādējādi saglabājot ikdienas aktivitātes mājās vai atsevišķos gadījumos arī darbā. Ja nepieciešams , tiek izrakstīta darbnespējas lapa.

Meklēt ārstu