SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


APDROŠINĀŠANA

SIA " CĒSU KLĪNIKA "  noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām

 
   
BALTA AS
 IF LATVIJA  GJENSIDIGE BALTIC AAS
     
 SEESAM LATVIA AAS  BTA AS  ERGO AS
 
   
BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS  Compensa Vienna Insurance Group

NAMS AS

Pārējo apdrošināšanas kompāniju polises nepieņemam.
Pacientiem, kuri apdrošināti pārējās kompānijās, jāmaksā par ārstēšanos skaidrā naudā slimnīcas kasē vai ar pārskaitījumu.