SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

Lietvede, tālr. 64125730

 fakss 64125785

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


APDROŠINĀŠANA

SIA " CĒSU KLĪNIKA "  noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām

 
   
BALTA AS
 IF LATVIJA  GJENSIDIGE BALTIC AAS
     
 SEESAM LATVIA AAS  BTA AS  ERGO AS
     
 BALTIKUMS AS Compensa Life Vienna Insurance Group SE

 
BALTIJAS APDROŠINĀSĀNAS MANS AAS
 
   

   

Pārējo apdrošināšanas kompāniju polises nepieņemam.
Pacientiem, kuri apdrošināti pārējās kompānijās, jāmaksā par ārstēšanos skaidrā naudā slimnīcas kasē vai ar pārskaitījumu.