SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


KAPELA

Kapela

Garīgā stiprinājuma piedāvājums

    

 

Iespēja pacientiem un personālam:

·            privātas sarunas ar kapelānu un dažādu konfesiju mācītājiem;

·            apmeklējumi nodaļās un palātās;

·        radio translācijas – tematiski svētbrīži reizi mēnesī;

·        stiprinājuma saņemšana Sv. Vakarēdienā un  grēksūdzes iespēja luterāņu draudžu locekļiem;

·        konsultācijas par svētdarbībām;

(kristībām, laulībām, izvadīšanām utt.)

·            dievkalpojumi Baznīcas lielo svētku (Ziemassvētku, Lieldienu utt.) laikā;

 

  Kapelā kalpo Cēsu Sv. Jāņa ev. lut. draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs un māsa Biruta Sproģe-Tālrunis: 64125760 (Biruta)

 29.05.2013. Cēsu klīnikā, piedaloties LELB Liepājas Diecēzes bīskapam Pāvilam Brūveram un Cēsu iecirkņa prāvestam Didzim Kreicbergam, tika atklāta un iesvētīta atjaunotā kapela.

 

   

Kapelā esat aicināti pavadīt laiku klusumā un pārdomās.

Lasīšanai ir pieejamas grāmatas – Bībele, lūgšanu un garīgā literatūra.

Ir iespējas lūgt pie altāra un atstāt savu aizlūgumu rakstītā veidā.

(mācītājs aizlūgs tuvākajā dievkalpojumā baznīcā)