SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


KAS JĀZINA PACIENTAM


Kas jāzina pacientiem, kuriem paredzēta ārstēšanās Dienas stacionārā!

-  Dienas stacionāra pakalpojums ir ārstniecības vai diagnostikas pakalpojums ārstniecības iestādē, kur personai ārstēšanu un veselības aprūpi nodrošina nepilnu diennakti( ne agrāk kā no plkst. 6.00 un ne vēlāk kā līdz plkst. 22.00) un ne mazāk kā trīs stundas veic manipulācijas vai nodrošina personas novērošanu pēc manipulāciju veikšanas.
-  Pacientu uz dienas stacionāru nosūta ģimenes ārsts vai  sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālists.

- Tiesības nosūtīt pacientu uz valsts apmaksātu dienas stacionāra pakalpojumu ir ārstiem, kuriem līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu.
-  Stacionēšana dienas stacionārā jāsaskaņo ar dienas stacionāra ārstu, kurš pacientu pieraksta rindā uz konkrētu datumu.
-  Pacientam, kurš nosūtīts uz dienas stacionāru, jāierodas tajā no plkst. 7.30 līdz 17.00, par laiku iepriekš vienojoties.
-  Pacientam jāņem līdzi nosūtījums(veidlapa 27/u), personu apliecinošs dokuments( pase vai ID karte), apdrošināšanas polise, ja pacients ir apdrošināts, dokumenti, kas apliecina pacienta piederību personu grupai, kuriem paredzēti maksājumu atvieglojumi (politiski represētie, trūcīgie u.c.), istabas apavi un piemērots, ērts apģērbs. Jāņem līdzi zāles, ko pacients lieto pastāvīgi (asinsspiediena samazināšanai, diabēta kontrolei u.c.).
-  Dokumentu noformēšanu veic dienas stacionāra personāls.
-  Pacienta sagatavošanu operācijai (ja tāda paredzēta)  veic dienas stacionāra personāls.
-  Pirms izrakstīšanās no dienas stacionāra pacientam jāveic maksājumi par uzturēšanos dienas stacionārā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Klīnikas maksas pakalpojumu cenrādi.


Pacienta līgums par ārstniecības pakalpojumu

Pacienti stājoties klīnikā slēdz ar SIA "Cēsu klīnika" ārstniecības līgumu, kurā ir atrunāta medicīniskā pakalpojuma sniegšanas kārtība, pakalpojuma apmaksas nosacījumi, kā arī abu pušu tiesības un pienākumi.

Lasīt vairāk šeit:

Pacientu līgums par neatliekamās palīdzības sniegšanu

Pacientu līgums par plānveida maksas stacionārajiem pakalpojumiem un dienas stacionāra pakalpojumiem

Neesi vienaldzīgs, izsaki savu viedokli
No marta mēneša Cēsu klīnikas apmeklētājiem ir pieejamas divas Pacientu ombuda pastkastītes atsauksmēm. Viena ir uzstādīta uzņemšanas nodaļā un otra ir pirmajā stāvā pretī garderobei.
Pacienti, piederīgie, kā arī klīnikas darbinieki tiek aicināti izteikt savus ierosinājumus un pozitīvās atsauksmes, pretenzijas, lai kopīgi uzlabotu un pilnveidotu klīnikas darbu. Klīnikā dažādās vietās ir atrodamas arī novērtēšanas anketas par uzturēšanos kādā no nodaļām.
Pastkastīte tiek iztukšota katru mēnesi.
 
 Ar pacientu ombudu var sazināties, sūtot e-pastu uz ombuds@pacientuombuds.lv vai zvanot pa tālruni 28646268. Pacientu ombuds ir neatkarīga organizācija, kura kopš 2008.gada konsultē, palīdz rast risinājumus, sniedz ieteikumus veselības aprūpes organizācijas, kvalitātes, pacientu tiesību jautājumos gan pacientiem, gan mediķiem un nozares speciālistiem, tādejādi esot pirmā šāda organizācija Latvijā.