SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti:

  • Personu apliecinošs dokuments (pieaugušajiem – derīga pase vai ID karte).
  • Ja nepieciešams - ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums (Veidlapa Nr. 027/u).
  • Bērniem līdz 14 gadu vecumam - vecāku un bērna dokuments (derīga pase, ID karte, dzimšanas apliecība. Drīkst uzrādīt arī vecāku pasi, kuras sadaļā “Bērni” ir ierakstīti bērnu vārdi).
  • Dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt pacienta bērna intereses - vecāku rakstiska atļauja, ja bērnu pavada cita pavadošā persona.
  • Apdrošināšanas polise. SIA “CĒSU KLĪNIKA” ir sadarbības līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām: vairāk lasīt šeit,
  • Politiski represētās personas apliecība,
  • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas apliecība,
  • Izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam,
  • 1.grupas invalīda apliecība,
  • U.c. dokumenti, kas apliecina atbilstību no maksāšanas atbrīvotajai personu kategorijai.