SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


MEDICĪNISKĀ APRŪPE MĀJĀS

Kur iegūt papildus informāciju un pieteikt pakalpojumu?
Darba dienās no pol. 09.00-16.00, brīvdienās un svētku dienās no pl. 09.00-13.00
Pakalpjumu sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža un ir pieejama darba dienās, brīvdienās un svētku dienās.
E-pasts: medmajasaprupe@cesuklinika.lv
Pacienti ar dzirdes traucējumiem pakalpojumu var pieteikt, sūtot īsziņu uz medicīnas māsu kontakttālruņiem vai sūtot elektronisko pastu uz adresi medmajasaprupe@cesuklinika.lv

Medicīnas māsu kontakttālruņi:
Sandra Untere-26636234;
Zane Brente-Brantiņa-28351198;
Linda Petzāle-25151337.

Kuru novadu teritorijās iedzīvotāji var saņemt Cēsu klīnikas piedāvātos veselības aprūpes pakalpojumus mājās?

Administratīvās teritorijās, kurās saskaņā ar NVD līgumu SIA "Cēsu klīnika"nodrošina medicīnisko aprūpi mājās:
Amatas novadā, Cēsu novadā, Pārgaujas novadā un Priekuļu novadā. 
Informāciju par līguma saturu ar Nacionālo veselības dienestu var saņemt pie Pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītājas O. Rudzītes 191. kabinetā vai pa tālruni 64125895 vai rakstot uz e- pastu:
olga.rudzite@cesuklinika.lv apjomu.

Lasīt vairāk šeit.