SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00

Uzņemšanas nodaļas tālr. 64107061

Lietvede, tālr. 64125730

 fakss 64125785

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


NEATLIEKAMĀ PALĪDZĪBA

NMP un uzņemšanas nodaļas darba laiks 00.00-24.00, tālrunis 64107061, 25225707

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kārtība:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā medicīniskas palīdzības sniegšanai noteiktas šādas prioritātes:
Prioritāte
Krāsa
 Apraksts
 1.  Sarkanā  Nekavējoties jāsāk dzīvības glābšana.
 2.  Orandžā  Augsta riska situācijas dzīvībai -10 minūšu laikā jāuzsāk vitālo funkciju stabilizāciju.
 3.  Dzeltenā  Draudi veselībai- nepieciešama steidzama veselības aprūpe 30 minūšu laikā, lai novērstu stāvokļa pasliktināšanos un nopietnas sekas veselībai.
 4.  Zaļā   Akūti pacienti ar stabiliem vitālo funkciju rādītājiem, pacients neatliekamās palīdzības saņemšanu var gaidīt līdz 2 stundām.
 5.  Zilā  Pacienti, kam nav nepeiciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, veselības aprūpes paklapojumu saņemšanas laiks līdz 4 stundām.

SIA "Cēsu klīnika" kā neatliekamās palīdzības slimnīca nodrošina ārstu dežūras uzņemšanas nodaļā sekojošās specialitātēs:

  • Internists
  • Ķirurgs/ traumatologs
  • Anesteziologs
  • Ginekologs/dzemdību speciālists - uz laiku no 01.11.2017. nav pieejams
  • Pediatrs - diennakts režīmā: darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 Bērnu nodaļā, pēc tam dežūrās Uzņemšanas nodaļā.


Telefons Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai - 113

NVD konsultatīvai tālrunis
66016001
Ārpus ģimenes ārsta darba laika var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 vai tuvākajam dežurārstam Rīgas rajona slimnīcā Siguldā, Lakstīgalas ielā 13, pa tālruni 67972808.