SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


NEATLIEKAMĀ PALĪDZĪBA

NMP un uzņemšanas nodaļas darba laiks 00.00-24.00, tālrunis 64107061, 25225707SIA "Cēsu klīnika" kā neatliekamās palīdzības slimnīca nodrošina ārstu dežūras uzņemšanas nodaļā šādās specialitātēs:

  • Internists
  • Ķirurgs/ traumatologs
  • Anesteziologs
  • Ginekologs/dzemdību speciālists - uz laiku no 01.11.2017. nav pieejams
  • Pediatrs - diennakts režīmā: darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 Bērnu nodaļā, pēc tam dežūrās Uzņemšanas nodaļā.
Telefons Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai - 113

NVD konsultatīvai tālrunis
66016001
Ārpus ģimenes ārsta darba laika var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 vai tuvākajam dežurārstam Rīgas rajona slimnīcā Siguldā, Lakstīgalas ielā 13, pa tālruni 67972808.