SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


ADMINISTRĀCIJA

                            
 Darba laiki:
Administrācijas darba laiks: darba dienās no 8:00 – 16:30;
Pacientu apmeklējumiem stacionārā klīnika atvērta katru dienu no 8:00 -20:30;
Pacientu izrakstīšana no stacionāra notiek darba dienās no 11:00 - 16:00.


 
INĀRA RIEKSTIŅA
Lietvede
e-pasts: info@cesuklinika.lv
tālr.64125730

 
 INGŪNA LIEPA
Valdes priekšsēdētāja
e-pasts: inguna.liepa@cesuklinika.lv
tālr. 64107060, 29477253
 
 ANDA SKRASTIŅA
 Galvenā ārste
e-pasts: anda.skrastina@cesuklinika.lv
tālr. 64125468, 29459876
  TAIGA GALEJA GRUNTMANE
Galvenā medicīnas māsa
e-pasts: taiga.galeja@cesuklinika.lv
tālr. 64125169, 29405685
   OLGA RUDZĪTE
Valdes locekle, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja

e-pasts: olga.rudzite@cesuklinika.lv
tālr. 64125895

 


DIĀNA LAZDOVSKA
Galvenā grāmatvede
e-pasts: diana.lazdovska@cesuklinika.lv 
tālr. 64107071
 
MĀRIS PRIEDE
Ēku eksplutācijas daļas vadītājs
e-pasts: maris.priede@cesuklinika.lv
tālr. 29276572
   LIENE VEGNERE
Juridiskās, personāla un iepirkumu daļas vadītāja/juriste
e-pasts: liene.vegnere@cesuklinika.lv
tālr. 26182328

 

  DACE VALNERE

Sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: dace.valnere@cesuklinika.lv
tālr. 26514650