SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


ADMINISTRĀCIJA

Administrācijas darba laiks darbdienās: 8.00 - 16.30
Pārtraukums 30 min.INĀRA RIEKSTIŅA
Lietvede
e-pasts: info@cesuklinika.lv
tālr.64125730

 
INGŪNA LIEPA
Valdes priekšsēdētāja
e-pasts: inguna.liepa@cesuklinika.lv
tālr. 64107060, 29477253


  INGA SKRAPCE
Galvenā ārste
e-pasts: inga.skrapce@cesuklinika.lv 
tālr. 26569973

 
TAIGA GALEJA GRUNTMANE
Galvenā medicīnas māsa
e-pasts: taiga.galeja@cesuklinika.lv
tālr. 64125169, 29405685
 
 
OLGA RUDZĪTE
Valdes locekle, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja

e-pasts: olga.rudzite@cesuklinika.lv
tālr. 64125895

 


DIĀNA LAZDOVSKA
Galvenā grāmatvede
e-pasts: diana.lazdovska@cesuklinika.lv 
tālr. 64107071
 
MĀRIS PRIEDE
Ēku eksplutācijas daļas vadītājs
e-pasts: maris.priede@cesuklinika.lv
tālr. 29276572

 
LIENE VEGNERE
Juridiskās, personāla un iepirkumu daļas vadītāja/juriste
e-pasts: liene.vegnere@cesuklinika.lv
tālr. 26182328

 

 DACE VALNERE

Sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: dace.valnere@cesuklinika.lv
tālr. 26514650