SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra tālr. 64125634

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu no 8.00 - 16.00


Uzņemšanas nodaļa: tālr. 64107061

Lietvede tālr. 64125730,

 fakss - 64125785,

 e -pasts: info@cesuklinika.lv


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


GADA PĀRSKATI


Sabiedrības ar ierobežotu atbildību CĒSU KLĪNIKA  gada pārskats par 2014. gadu. Lasīt vairāk šeit.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību CĒSU KLĪNIKA  gada pārskats par 2015. gadu. Lasīt vairāk 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību CĒSU KLĪNIKA  gada pārskats par 2016. gadu. Lasīt vairāk

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību CĒSU KLĪNIKA operatīvā bilance par 2017. gada 1. ceturksni - bilance, peļņa/zaudējumi

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību CĒSU KLĪNIKA operatīvā bilance par 2017. gada 1. pusgadu - bilance, peļņa/zaudējumi

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību CĒSU KLĪNIKA  gada pārskats par 2017. gadu. Lasīt vairāk

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību CĒSU KLĪNIKA operatīvā bilance par 2018. gada 1. ceturksni- bilance, peļņa/zaudējumi