SIA "CĒSU KLĪNIKA"
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūras tālr. 64125634

Rehabilitācijas nod. reģistratūras

    tālr: 20238111

 Zvani tiek pieņemti katru darba dienu 

8.00 - 16.00

fakss 64125785


SIA „CĒSU KLĪNIKA”  ēkā un teritorijā  ir izvietotas  aizlieguma zīmju norādes- ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti nolūkā aizsargāt pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību SIA “SIA CĒSU KLĪNIKA ”  filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus Klīnikas  telpās un teritorijā  ir aizliegts.
   


  

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 


Arhīvs


RĪGAS STRADIŅU UNIVERSITĀTE izsaka pateicību SIA "CĒSU KLĪNIKA" (03.11.2014.) 

 


 2014. gada 30.oktobrī SIA "CĒSU KLĪNIKA" saņēma pateicību no RĪGAS STRADIŅU UNIVERSITĀTES (RSU) par dalību  RSU Karjeras iespēju nedēļā 2014, pateicībā par ieguldījumu studentu izglītošanā, kā arī RSU studentu iekļaušanu darba tirgū un dalīšanos savā pieredzē. 
SIA "CĒSU KLĪNIKA" pieteica sevi kā jaunajiem kolēģiem draudzīgu darba vietu, kur speciālisti izmanto modernākās informācijas tehnoloģijas. Mūsu panākumu atslēga –saliedēts, augsta līmeņa profesionāļu kolektīvs. Prezentācija

                                 SIA „CĒSU KLĪNIKA” KOMANDA "LĀGA ZVĒRI” 7. VIETĀ! 

 

SIA „CĒSU KLĪNIKA” ņēma aktīvu līdzdalību Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts organizētajās LATVIJAS VESELĪBAS APRŪPES DARBINIEKU 16. VESELĪBAS DIENĀS 2014.GADA 01.-03.AUGUSTĀ, startējot ar komandas nosaukumu „LĀGA ZVĒRI”. Paldies visiem darbiniekiem, kas iesaistījās un ar savu darbu atbalstīja komandas dalību! 
Esam sasnieguši visus izvirzītos mērķus un uzdevumus:
  • Popularizējām veselīgu dzīves veidu ne tikai pacientiem.
  • Veicinājām veselības aprūpes darbinieku un mūsu ģimenes locekļu praktiskās iemaņas sportiskās nodarbēs ar kopēju mērķi: fiziskās un garīgās veselības veicināšana, ģimenisko saišu stiprināšana.
  • Stiprinājām savstarpējo saskaņu un veicām kopēju viedokļu saskaņošanu, izmantojot sportisku degsmi, azartu un neformālu gaisotni.
  • Uzkrājām enerģiju turpmākām darba uzvarām!
   Priecājamies par kolēģiem, jo guvām panākumus šādās disciplīnās:
2. vieta bērnu triatlonā;
2. vieta laso mešanā;
3. vietu virves vilkšana dāmām;
3. vieta tūrisma stafetē; 
3. vieta šaušanā ar kaķeni;
3. vieta auto veiklībā;
3. vieta badmintonā.

KOPSAVILKUMĀ NO 36 KOMANDĀM ESAM 7.!Latvijas Ārstu biedrība godina Cēsu klīnikas ārstus.(26.02.2013.) 23.02.2013. Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) 2. Starpdisciplinārās konferences laikā, kura norisinājās Cēsu 2. pamatskolā, tika godināti SIA „Cēsu klīnika” ārsti:
- Otorinolaringologs (ausu-kakla-deguna ārsts) Andrejs Gediņš kļuva par LĀB Goda biedru;
 - Goda zīmiCilvēka laiks” par izciliem sasniegumiem medicīnā un ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpē saņēma bērnu nodaļas vadītāja, sertificēta pediatre-Māra Brice( Nr.010), terapijas-neiroloģijas nodaļas vadītāja, sertificēta neiroloģe -Māra Čugure (nr.012) un medicīnas direktore Anda Skrastiņa (Nr.013).  
  Konferenci ar savu klātbūtni pagodināja un apbalvojumus pasniedza Latvijas prezidents A. Bērziņš un LĀB prezidents P. Apinis. Konference bija ļoti labi apmeklēta no visas Latvijas reģioniem. Lekcijas lasīja augstas klases speciālisti. Šādas konferences notiek 4 reizes gadā. 2013. gadā konferences norises vietas ir Rīgā, Cēsīs un Daugavpilī.