• Cēsu klīnika

Atgādinājums ES valstīs dzīvojošo bērnu vecākiem

Cienījamie bērnu vecāki, ja šovasar plānojat savu bērnu ciemošanos Latvijā, atcerieties laikus nokārtot savām atvasēm EVAK kartes. Tas ir svarīgi, lai bērni nepieciešamības gadījumā varētu saņemt bezmaksas neatliekamo medicīnisko palīdzību.


EVAK karte ir bez maksas, un to ērti iespējams pieteikt arī elektroniski, autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv.

Tāpat atgādinām, ka vecvecākiem un citiem tuviniekiem, pavadot bērnu uz ārstniecības iestādi, vajadzīgs ne vien savs un bērna personu apliecinošs dokuments, bet arī notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses. Bērnu vecākiem ir iespēja jau laikus nokārtot rakstisku atļauju, ierodoties klīnikā personīgi.