• Cēsu klīnika

Cēsu klīnikā norsinās ESF rīkotas mācības par pacientu tiesību aspektiem medicīniskās aprūpes jomā

Šā gada 8.februārī “Cēsu klīnikā” notika pirmais modulis kursiem par pacientu, tostarp bērnu, tiesību ievērošanu veselības un sociālās aprūpes jomās. Mācības notiek ESF projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros.

Tajās piedalās gan vairāki SIA “Cēsu klīnika” medicīnas darbinieki, gan dažādi speciālisti no citām organizācijām: ģimenes ārstu praksēm, skolām un medicīnas iestādēm.

SIA “Cēsu klīnika” galvenās ārstes vietniece Inga Vilka skaidro: “Mēs vēlamies, lai mūsu darbinieki ir profesionāli un zinoši, jo saviem pacientiem gribam nodrošināt visaugstākā līmeņa medicīnisko aprūpi, tāpēc regulāri veicinām un piedāvājam iespējas piedalīties profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. Esam gandarīti par iespēju ESF mācībām piedāvāt klīnikas telpas. Tas ir īpaši ērti mūsu kolēģiem, kas tajās piedalās.” 

Mācības nodrošina Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD”. Kursos tiks sniegtas zināšanas par veselības aprūpi regulējošo tiesību normu saturu, par pacientu tiesībām un pienākumiem, kā arī par ārstniecības atbalsta personu un farmācijas speciālistu tiesībām, pienākumiem un atbildību. Kopumā “Cēsu klīnikā” paredzētas četras nodarbības – 8. un 9. februārī, kā arī 15. un 16. februārī.