• Cēsu klīnika

Cēsu klīnikā pieņemts darba koplīgums nākamajiem trim gadiem

Vakar, 27.jūnijā, notika Cēsu veselības aprūpes darbinieku arodorganizācijas sasauktā klīnikas darbinieku kopsapulce, lai vienotos par darba koplīguma jauno redakciju, kas būs spēkā Cēsu klīnikā, sākot no šā gada 1.jūlija, nākamos trīs gadus.

Darbs pie jaunās darba koplīguma redakcijas ilga trīs mēnešus jeb kopš šā gada aprīļa, un tas tika aktualizēts atbilstoši likumdošanas prasībām. Darba koplīgums attiecas uz visiem Cēsu klīnikā strādājošajiem un paredz virkni sociālo labumu, piemēram: 

• veselības apdrošināšanas polisi, 

• vienreizēju pabalstu un divas apmaksātas brīvdienas ģimenes locekļa nāves gadījumā, 

• uzņēmuma apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā saistībā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. — 4.klasē, kā arī apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā – ja skolu absolvē darbinieka bērns vai pats strādājošais beidz studijas kādā izglītības iestādē,

• darbiniekiem, kuru darbs ir pie datora, ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu redzes korekcijas līdzekļu iegādei.

Tāpat darba koplīgumā paredzēta vēl virkne citu sociālo labumu, kas vairo darbinieku sociālās garantijas un līdz ar to - drošības sajūtu, izvēloties par savu darba vietu Cēsu klīniku.

__________________________________________________


Cēsu klīnikas darbinieki papildina savas profesionālās prasmes


Pēc darbinieku ierosinājuma 27.jūnijā uz vieslekcijām Cēsu klīnikā tika uzaicināta psiholoģe, kognitīvi biheiviorālās terapijas psihotarapeite un Latvijā pazīstama apmācību vadītāja Marija Ābeltiņa, kura dalījās savā profesionālajā pieredzē par mediķu darba ikdienā aktuāliem tematiem, kas saistīti ar stresa noturību, emocionālo stabilitāti un krīzes intervenci. Psihoterapeitei ir ievērojama pieredze, strādājot ar visdažādākajām krīzes situācijām krīzes centrā “Skalbes”, kā arī atbalstot cilvēkus krīzes situācijās individuāli. Mācībās piedalījās 25 darbinieki, viņu vidū gan medicīnas māsas un māsu palīgi, gan ārsti. 

Cēsu klīnika arī turpmāk saviem darbiniekiem plāno īstenot dažādas profesionālās izaugsmes aktivitātes kursu un semināru veidā, jo ar darbu apmierināti, zinoši un augsti kvalificēti darbinieki ir viena no uzņēmuma vērtībām. 

__________________________________________________

Māmiņu skolas nodarbību programma jūlijam


Pirts skoliņas un šūnu bankas nodarbības ir bez maksas.

“Mazuļa hendlings” pie fizioterapeites Māras Krūzes – 7 EUR.

“Zīdīšanas ABC” krūts zīdīšanas ekspertes, vecmātes Daces Dugneses vadībā un individuālās nodarbības pie vecmātes Ivetas Reķes – 10 EUR.

Bērniņa sirdstoņu pieraksts (KTG): ar nosūtījumu bez maksas, bez – 9 EUR.

Jauno vecāku ērtībām pieejama arī telpa, kur mazuļus pabarot un pārtīt. 

Priecāsimies, ja nodarbībām pieteiksieties laikus.