• Cēsu klīnika

Cēsu klīnikā turpinās vakcinācija pret Covid-19

No 12. janvāra līdz 19.februārim Cēsu klīnikā kopumā vakcinēta 341 ārstniecības persona un ārstniecības iestāžu darbinieki. No tām 248 personas jau saņēmušas revakcināciju.

No visiem vakcinētajiem 149 ir Cēsu klīnikā strādājošie mediķi un citi darbinieki. Vēl virkne blakusdarbā strādājošo ambulatoro speciālistu, dežūrārstu saņēmuši vakcīnu savās pamatdarba vietās. Līdz ar to kopumā vakcinējušies vairāk nekā puse no visiem Cēsu klīnikas darbiniekiem.


Vakcinācija tiek plānota atbilstoši saņemto vakcīnu un pieteikušos personu skaitam.


Kopumā vakcinēti: 64 ārsti, 26 ārstu palīgi, 84 māsas, 18 māsu palīgi, 5 radiologa asistenti, 21 zobārsts, 12 zobārstu asistenti, arī higiēnisti, 16 funkcionālie speciālisti, 26 farmaceiti, 2 farmaceitu asistenti, 5 laboranti, 60 ārstniecības iestāžu darbinieki.


Atgādinām, ka Cēsu klīnikā tiek veikta klīnikas darbinieku un apkārtnes ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu darbinieku vakcinācija.