• Cēsu klīnika

Cēsu klīnika iekļauta Padziļinātās sadarbības programmas Bronzas līmeņa dalībnieku reģistrā

Cēsu klīnika šī gada sākumā ir iekļauta Padziļinātās sadarbības programmas Bronzas līmeņa dalībnieku reģistrā. Programmas ietvaros Cēsu klīnika saņem atpazīstamības zīmi, kas apliecina, ka ir iegūts programmas dalībnieka statuss un uzņēmuma vērtības ir balstītas uz godprātīgu nodokļu nomaksu, tādējādi paaugstinot uzņēmuma reputāciju.

Padziļinātās sadarbības programma ir izveidota, lai veicinātu ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu. Dalība programmā ir brīvprātīga un katrs dalībnieks tiek izvērtēts pēc noteiktiem kritērijiem, tai skaitā saimnieciskās darbības ilgums, godprātīga rīcība, u.c. kritēriji. Programmas dalībniekiem tiek atvieglota komunikācija ar Valsts Ieņēmumu Dienestu un konsultāciju saņemšana, iespēja ātrāk saņemt pievienotās vērtības nodokļa atmaksu, atvieglotas muitas procedūras u.c. priekšrocības.