• Cēsu klīnika

Cēsu klīnika veicina darbinieku vadītprasmju attīstību

Šogad februārī 20 Cēsu klīnikas darbiniekiem – nodaļu vadītājiem un virsmāsām – bija lieliska iespēja piedalīties praktiskā divu dienu profesionālajā mācību ciklā “Menedžments”.

Mācību mērķis bija pilnveidot kursu dalībnieku komunikācijas prasmes un iemaņas pārrunu vadībā, kā arī padziļināt zināšanas par tādām vadības funkcijām kā plānošana, darba organizēšana, motivēšana, kontrole un darbinieku novērtēšana. Tāpat tika pievērsta uzmanība tik būtiskajai laika plānošanai. Minētās prasmes ir ļoti svarīgas ikvienam vadītājam; tās ne tikai paaugstina paša darba efektivitāti, bet palīdz profesionāli augt arī savai komandai.

“Profesionalitāte un attīstība ir divas no Cēsu klīnikai ļoti būtiskām vērtībām. Tādēļ lielu uzmanību veltām, lai veicinātu mūsu komandas izaugsmi ne tikai zināšanās, kas saistītas ar darbinieku profesiju, bet arī komunikācijas un menedžmenta jomā. Tas ir svarīgi, jo ar savu aptuveni 290 darbinieku lielo kolektīvu esam liels darba devējs Cēsu novadā. Un tieši labi vadītāji ir tie, kas veido pozitīvu darba vidi, iedvesmo un motivē pārējos kolēģus klīnikas mērķu sasniegšanai”, stāsta Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa.

Mācības vadīja viens no labākajiem vadības treneriem Baltijā “Perfect sales” direktors Armands Ābelītis, kurš ir apmācījis vairāk nekā 2000 dažādu uzņēmumu vadītājus.

Jāpiebilst, ka pagājušā gada nogalē klīnikas darbiniekiem, kuru darbs ikdienā cieši saistīts ar klientu apkalpošanu, bija iespēja piedalīties arī uzņēmuma apmaksātās mācībās “Efektīva komunikācija”.