• Cēsu klīnika

Dalība seminārā par “Slimnīcu sadarbības teritorijām”

Šī gada 27. un 28. novembrī, Veselības ministrijā, norisinājās pirmās divas sesijas Eiropas Komisijas Reformu Atbalsta Dienesta (EKRAD) rīkotajam projektam par “Slimnīcu sadarbības teritorijām”. Cēsu klīniku sesijās pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa un galvenā ārsta vietniece Inga Vilka. Diskusijās piedalījās arī NMPD direktore Liene Cipule un Latvijas Ārstu biedrības viceprezidente Ilze Aizsilniece.

Divu sesiju laikā tika diskutēts par galvenajām sadarbības jomām un šķēršļiem sadarbības uzlabošanai, kā arī par sadarbības jomu prioritizēšanu.

Cēsu klīnikas galvenā ārsta vietniece Inga Vilka akcentē: “Diskusijās izkristalizējas jomas, kurās slimnīcas varētu sadarboties. Šajās diskusijās notiek liela pieredzes apmaiņa dažādos jautājumos par ārstniecības iestāžu darbību un sadarbību ar ģimenes ārstiem, sociālajiem dienestiem un citām iestādēm. Domāju, ka sadarbībai būtu jānotiek daudzās jomās, jo vienoti standarti, vadlīnijas noteikti atvieglotu darbu ne tikai darbiniekiem, kuri mēdz strādāt dažādās ārstniecības iestādēs, bet arī ļautu drošāk justies pacientiem, kuri varētu nokļūt kādā citā slimnīcā. Ļoti ceru, ka šī projekta galarezultāts būs cieša sadarbība un kopīgi projekti, kas ļaus ietaupīt līdzekļus apvienojot darbības, kas katram atsevišķi izmaksātu dārgāk, lai ieguvēji būtu gan pacienti, gan darbinieki.”

Nākamā sesija, kurā piedalīsies arī Cēsu klīnika, paredzēta jau šī gada 12. decembrī. 

Par projektu: EKRAD rīkotā projekta mērķis ir aktuālo reformu kontekstā veicināt efektīva slimnīcu sadarbības modeļa izstrādi un ieviešanu, izstrādājot praktiskus un realizējamus ieteikumus slimnīcu sadarbības pilnveidei.