• Cēsu klīnika

Evita Šmite saņem Cēsu novada pašvaldības augstāko apbalvojumu kā "Gada darbinieks 2020"

No sirds sveicam un lepojamies ar ķirurģijas nodaļas virsmāsu Evitu Šmiti par augsto apbalvojumu! Šodien Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un domes administrācijas vadītājs Atis Egliņš Eglītis pasniedza Evitai īpašu apbalvojumu – atzinību par godprātīgu amata pienākumu izpildi un sudraba piespraudi “Bruņinieks”.

Katru gadu valsts svētku mēnesī pateicību un atzinību saņem Cēsu novada pašvaldības iestāžu labākie darbinieki. Savukārt sudraba piespraudes “Bruņinieks” piešķiršana ir jauna tradīcija, kas tiek īstenota pirmo gadu, lai izceltu labāko darbinieku starp labākajiem. To, kurš kas savā darbā uzrādījis bruņinieka cienīgu, izcilu sniegumu, drosmi, nesavtību, un kura veikumu kā šādu novērtē arī kolēģi.


Evita apbalvojumam tika izvirzīta par viņas kā infekciju kontroles māsas godprātīgo un atbildīgo darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos ārkārtējās situācijas laikā šajā pavasarī, kā turpmākajos mēnešos. Viņa bija iesaistīta krīzes vadības komandā, lai izstrādātu rīcības plānus un varētu īstenot SPKC un citu atbildīgo institūciju rekomendācijas, operatīvi veiktu nepieciešamās izmaiņas darba organizācijā, organizētu karantīnas nodaļas darbu, kas bija svarīgi visu pacientu un darbinieku drošībai. Šajā pārmaiņu un neziņas pilnajā laikā Evita Šmite izrādīja drosmi, spēju uzņemties atbildību, rūpēties par citu darbinieku motivēšanu, apmācību individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā, kā arī lojalitāti uzņēmumam, strādājot līdz precīzai uzdevuma izpildei, neraugoties uz ieguldītā darba stundām.


Klātienē māsu sveica arī Cēsu klīnikas valdes locekle Olga Rudzīte un galvenā māsa Taiga Galeja Gruntmane.


Evita atzina, ka ir pārsteigta un patiesi aizkustināta par šo godu, jo vienkārši centās darīt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, nevienu brīdi neiedomājoties par iespēju saņemt šādu novērtējumu.

Cēsu domes adminstrācijas vadītājs Atis Egliņš Eglītis stāstīja par Cēsu jauno tradīciju - sudraba piespraudes "Bruņinieks" izveidi, uzsvērdams to īpašību kopumu, kas raksturo bruņniecisku rīcību tās vispārcilvēciskajā aspektā

Evitu Šmiti sveic Cēsu klīnikas valdes locekle un pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja Olga Rudzīte

Attēlā no kreisās: Cēsu klīnikas galvenā māsa Taiga Galeja Gruntmane, valdes locekle Oga Rudzīte, Cēsu domes administrācijas vadītājs Atis Egliņš Eglītis, ķirurģijas nodaļas virsmāsa Evita Šmite un Cēsu novada domes valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs