• Cēsu klīnika

Informācija

Informācija par plānveida medicīnisko pakalpojumu ierobežošanu personām, 

kas nav savlaicīgi norēķinājušās ar klīniku

No 2019. gada 1.septembra pacientiem, kas nav norēķinājušies par iepriekšējo ārstniecisko pakalpojumu saņemšanu Cēsu klīnikā, varēs tikt ierobežota vai atteikta plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana līdz brīdim, kad norēķins tiks veikts vai tiks panākta vienošanās par atlikto maksājumu ar atmaksas grafiku.

Šādi ierobežojumi tiek noteikti tāpēc, ka ilgstošo nemaksātāju īpatsvars ar katru gadu arvien pieaug, turklāt vairākos gadījumos pacienti nenorēķinās tieši par maksas medicīnas pakalpojumiem, nereti pat vairākiem pēc kārtas. Šāda situācija negatīvi ietekmē klīnikas spēju tālāk norēķināties ar saviem piegādātājiem un darbiniekiem.

Gadījumos, kad pacients nevar pilnībā veikt pacienta līdzmaksājumu 15 dienu laikā pēc izrakstīšanās no klīnikas, pamatojoties uz MK noteikumiem 555 “Veselības pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 159.punktu,  pacientam ir iespēja noslēgt ar klīniku vienošanos par atlikto maksājumu ar abpusēji saskaņotu atmaksas grafiku.

Atgādinām, ka, lai saņemtu maksas medicīnas pakalpojumus, ir jāveic 100% priekšapmaksa no pakalpojuma cenas pirms pakalpojuma saņemšanas, bet, ja pakalpojumu plānots saņemt stacionārā vai dienas stacionārā, tad galīgais norēķins jāveic izrakstīšanās dienā.