• Cēsu klīnika

Jūlijs – Cēsu klīnikas jubilejas mēnesis

Jūlijs ir jubilejas mēnesis ne vien Cēsīm kā pilsētai, bet arī Cēsu klīnikai, kuras saknes ietiecas pat 257 gadu senā pagātnē. Piedāvājam ielūkoties notikumiem bagātajā ārstniecības nozares attīstības vēsturē Cēsīs.

Par slimnīcas dibināšanas laiku, saskaņā ar Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta liecībām, pieņemts uzskatīt 1762.gadu, kad 4.jūlijā Cēsīs tika iesvētīta koka ēka, kurā atradās pirmais medicīniskās palīdzības punkts. Tas darbojās galvenokārt kā izolators infekcijas slimību laikā un tajā sākumā strādāja viens ārsts. Zīmīgi, ka arī tagadējā klīnikas, toreiz – Cēsu rajona slimnīcas –, ēka pacientiem durvis vēra tieši vasaras pilnbriedā – 12. jūlijā.

Cēsu rajona jaunās slimnīcas ēkas pamatakmens tika ielikts 1975.gada maijā. Vēstījumu nolasīja tā laika galvenais ārsts dr.Matulis, bet to ievietot ēkas pamatos tika uzticēts Cēsu klīnikas traumatoloģei (šobrīd - galvenajai ārstei) Dr. Andai Skrastiņai kopā ar celtniecības vadītāju.

Cēsu pilsētas slimnīcas ēka Lielā Dārza ielā 18 (tagadējā Bērzaines iela) ap 1932.gadu. Divstāvu plienakmens mūra ēka celta 1881.gadā būvuzņēmēja  Pētera Pētersona vadībā, kurš bija Jāņa Poruka sievas tēvs. 1926. – 1929.gadā notika ēkas renovācijas darbi, ierīkojot kanalizāciju, centrālo ūdens apsildīšanu, ārstnieciskās vannas, rentgena un fizioterapijas kabinetus, slimnīcas inventāru, kā arī veicot citus uzlabojumus. Līdz ar to gultu skaitu no 25 bija iespēja palielināt līdz 60.

Šo reklāmu iespējams datēt ar renovācijas darbu beigu posmu. 1929.gadā slimnīcas paplašināšanas vajadzībām tika atvēlēta un labiekārtota arī blakus esošā sarkano ķieģeļu divstāvu ēka, gultu skaitu palielinot līdz 140. 1929.gadā slimnīcā bija ārstējušies 987 slimnieki, stacionārā veiktas 408 operācijas, rentgena kabinetā izmeklēti 592 pacienti. Tolaik pieejamās fizikālās procedūras: kalnu sauli izmantojuši 1077 slimnieki, ogļskābes, sēra, skuju ekstrakta vannas – 684, diatermiju – 417, elektrizācijas – 304, masāžas – 390 pacienti.

Slimnīcas kolektīvs 20.gs 20tajos gados. Otrajā rindā trešais no kreisās – Ernests Ķivulis, Cēsu pilsētas slimnīcas galvenais ārsts no 1891.līdz 1928.gadam

Operāciju zāle ar vienkāršu koka galdu 1928.gadā. Paukšēna foto.

Slimnīcas kolektīvs kopā ar tās direktoru Dr.Ernestu Andšmitu (attēlā pirmajā rindā ceturtais no labās), kas vadīja slimnīcu no 1928. līdz 1932.gadam.

Slimnīcas kolektīvs 1940.gada jūnijā. Attēlā pirmajā rindā ceturtais no labās slimnīcas direktors Artūrs Meija. Viņš vadīja slimnīcu no 1932. līdz 1944.gadam. Cita starpā, 1935.gadā Cēsu slimnīcā tika veikta arī pirmā operācija ar asins pārliešanu. Tā bija kuņģa operācija, kuru veica dr. Meija ar Beka aparātu, pārlejot ilggadēja sanitāra A.Ķauķa ziedotās asinis. Kopš tā laika asins ziedošanai bieži tika pieaicināti slimnīcas darbinieki.

Cēsu medicīnas māsu skolas izlaidums 1947.gadā. Vairāku paaudžu laikā vairums māsiņu, kas sāka mācības māsu skolā Cēsīs, pēcāk turpināja darbu slimnīcā, tādējādi nodrošinot pastāvīgu paaudžu nomaiņu. Lai arī māsu skolas diemžēl vairs nav, Cēsu klīnikā joprojām uzticami strādā vairākas māsas, šīs skolas absolventes.

Ārstu vizīte pie pacienta 1964.gadā. 

1965.gadā šādi aprīkotu telpu ārstniecības iestādē dēvēja par pretšoka istabu. Tā pildīja līdzīgas funkcijas, kādas mūsdienās veic reanimācijas zāle, tikai atbilstoši sava laika iespējām. 

Dr.Grīnbergs ar fizikālās terapijas nodaļas medicīnas māsām 1969.gadā. 

Slimnīcas medicīnas māsu padome 1978.gadā.

Attēlā otrā māsu skolas 2.kursa studente un medicīnas māsa, sterilizējot operāciju piederumus. Māsu statusu varēja noteikt pēc cepurēm – studentēm bija izšūtas tik svītriņas, cik gadus viņas jau mācās, bet māsu cepures rotāja sarkanais krusts.

Cēsu slimnīca vienmēr bijusi slavena ar savu spēcīgo traumatoloģijas nodaļu un ārstiem, kas veica savam laikam sarežģītas operācijas. Attēlā traumatoloģiskie pacienti ar ārējās fiksācijas aparātiem, tā saucamajiem profesora Jeļizarova aparātiem, kas agrāk tika izmantoti kaulu lūzumu ārstēšanai.

Šodien SIA „Cēsu klīnika” ir 24 stundu neatliekamās palīdzības lokālā daudzprofilu slimnīca, kura kā patstāvīga kapitālsabiedrība darbojas kopš 2010.gada 1.janvāra, kad tā pārņēma visu labo pieredzi un tradīcijas no pašvaldības aģentūras „Cēsu rajona slimnīca”.  Mūsu vīzija ir būt modernai medicīnas iestādei, kurā augsti profesionāla komanda nodrošina mūsdienīgu diagnostiku un ārstēšanu, garantē individuālu attieksmi pret katru pacientu un mājīgu ārstēšanas vidi. Nupat sākti projektēšanas darbi klīnikas ārstniecības korpusa rekonstrukcijai, kas sniegs iespēju tuvāko gadu laikā ievērojami uzlabot ēkas infrastruktūru un ērtības kā pacientiem, tā arī darbiniekiem.

Informācijas apkopojumā izmantoti Cēsu klīnikas arhīva materiāli un fotogrāfijas, kā arī laikraksta Druva 2011.gada 24.septembra publikācija “Cēsu klīnikas gaitas”, kas veidota, balstoties uz Cēsu Vēstures un mākslas muzeja materiāliem.