• Cēsu klīnika

Mentoru prasmes apgūst trīspadsmit Cēsu klīnikas māsas

Nav noslēpums, ka pašam būt zinošam speciālistam un prast savā arodā ievadīt citus – jaunos kolēģus – nav viens un tas pats. Medicīnā jauno darbinieku, īpaši māsu, efektīvai ievadīšanai darbā ir ļoti liela nozīme, jo šo speciālistu trūkst visā valstī. Prakse liecina, ka jebkurā nozarē vislielākā mainība un risks pazaudēt labu darbinieku ir tad, ja jaunais speciālists netiek pietiekami sagatavots, atbalstīts vai, ja viņam nav iespējas pilnvērtīgi un pietiekami īsā laikā pārņemt visu darbam nepieciešamo pieredzi un prasmes no kolēģiem.

Tāpēc šonedēļ Cēsu klīnikā sākas īpašas mācības māsām – topošajiem mentoriem “Ārstniecības personu mentoru sagatavošana”, kurās piedalās trīspadsmit Cēsu klīnikas dažādu nodaļu māsas, kā arī vairāku citu ārstniecības iestāžu māsas, ārstu palīgi, vecmātes. Kursi notiek ES finansēta projekta ietvaros*, un tos rīko Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pieaugušo neformālās izglītības centrs. Mācības vada lektori Reinis Upenieks un Ieva Damberga. Mentoru apmācības notiks laikā līdz martam 100 akadēmisko stundu apjomā. To ietvaros paredzētas gan teorētiskās un praktiskās klātienes nodarbības, gan iemaņu praktizēšana darbā, kā arī noslēguma pārbaudījuma veiksmīga nokārtošana.

“Mācībām izraudzījām zinošas māsas, kurām jau dabiski piemīt arī labs pedagoģiskais potenciāls un kuras nākotnē saredzam kā spēcīgu atbalstu jaunajām māsām”, mentoru programmas mērķus skaidro Cēsu klīnikas galvenā māsa Taiga Galeja Gruntmane. “Vēlam visām māsām iegūt vērtīgas zināšanas un pieredzi, kas lieti noderēs gan pašām dzīvē un darbā, gan jo īpaši, mentorējot mūsu jaunos profesionāļus!”


*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”