• Cēsu klīnika

Pateicība

Updated: Jun 3, 2020

Pateicamies Aigaram Jansonam par negaidīto vitaminizēto pārsteigumu NMP un uzņemšanas nodaļai! Un novēlam katram katru dienu kādu sirdsjauku pārsteigumu!