• Cēsu klīnika

Svarīga informācija vecākiem - lai arī vasarā bērni būtu drošībā

Mīļie bērnu vecāki, ir sākusies vasara, un brīvlaikā bērni bieži dodas ciemos pie saviem vecvecākiem vai citiem radiniekiem. Nekad nevar zināt, kurā brīdī var rasties situācija, kad bērnam var būt nepieciešama medicīniskā palīdzība. Tāpēc parūpējieties laikus, lai cilvēkiem, kas Jūsu atvasi pieskatīs, būtu juridiskas tiesības pārstāvēt bērna intereses, piemēram, atvedot viņu uz ārstniecības iestādi, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Atgādinām, ka gadījumā, ja uz ārstniecības iestādi bērnu atved vecāki, līdzi jābūt vecāku un bērna personu apliecinošam dokumentam: derīgai pasei vai dzimšanas apliecībai, drīkst uzrādīt arī vecāku pasi, kurā ierakstīts bērna vārds.

Savukārt citām personām – vecvecākiem, brāļiem, māsām, citiem tuviniekiem – vajadzīga notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses. Bērna vecāks var jau laikus nokārtot rakstisku atļauju, ierodoties klīnikā personīgi. Baudiet vasaru droši un bez raizēm!