• Cēsu klīnika

Sveicam Latvijas neatkarības 102. gada dienā!

Vēlam domāt gaišas domas, sapņot lielus sapņus, būt izturīgiem, veseliem un mīlēt savu zemi!