• Cēsu klīnika

Tikšanās ar Vidzemes reģiona ārstniecības iestādēm

Piektdien, 12. oktobrī, Vidzemes slimnīcā norisinājās vairāku Vidzemes reģiona ārstniecības iestāžu pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu un konkretizētu turpmākās sadarbības iespējas. Tikšanās laikā tika apspriesti vairāki dalībniekiem svarīgi jautājumi.

Pirmkārt, tika runāts par kopīgi realizējamiem ERAF līdzfinansētiem projektiem. Otrkārt, tika akcentēts jautājums par ārstniecības iestāžu pakalpojumu attīstību, ar mērķi visiem reģiona iedzīvotājiem nodrošināt vienlīdz pieejamus, savlaicīgus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, paturot prātā, katras slimnīcas rīcībā esošos personāla un finanšu resursus un tehnoloģisko nodrošinājumu. Treškārt, tikšanās laikā tika spriests par personāla nodrošinājumu un speciālistu pieejamību. Sanāksmes dalībnieki vienojās piedāvāt vakances no pārējām sadarbības slimnīcām savas slimnīcas personālam, kurš meklē papildu darba iespējas. Visbeidzot, sanāksmē tika aktualizēts jautājums par reģiona slimnīcu sadarbības saimniecisko procesu optimālu risināšanu, izstrādājot kopīgu kārtību par pacientu pārvadāšanu starp sadarbības partneriem.


Attēlā (no kreisās): Alūksnes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa un projektu vadītāja Anita Žukova, Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa, Limbažu slimnīcas veselības aprūpes vadītāja Liene Česle, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs un Attīstības un mārketinga nodaļas vadītāja Jolanta Vaido.


(Informāciju sagatavoja: Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila)