• Cēsu klīnika

Cēsu novada domes deputāti viesojas Cēsu klīnikā

Vakar, 28.februārī Cēsu klīnikā viesojās pieci novada domes deputāti, kuri pārstāv sociālo lietu, veselības un attīstības komitejas, kā arī domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. 

Vizītes mērķis bija iepazīties ar pašreizējo situāciju un klīnikas tuvāko gadu attīstības plāniem, kas paredz vērienīgus infrastruktūras uzlabošanas darbus ERAF projekta piešķirtā finansējuma ietvaros.

Fotoattēlā no kreisās: Cēsu novada domes deputāti Dita Trapenciere, Māris Sestulis, Biruta Mežale, Guntis Grosbergs, Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa, Cēsu klīnikas pakalpojumu un kvalitātes kontroles vadītāja Olga Rudzīte, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Malcenieks, Cēsu klīnikas galvenā māsa Taiga Galeja Gruntmane.

Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa viesiem izrādīja iekšķīgo slimību nodaļas telpas 4. un 5.stāvā, kur plānoti galvenie rekonstrukcijas darbi, lai uzlabotu un modernizētu ārstniecības vidi pacientiem. Projekta ietvaros tiks nomainīta arī apkures sistēma, izbūvēta jauna ventilācija, izveidoti jauni pasažieru un kravas lifti, kā arī iegādātas nepieciešamās, jaunās tehnoloģiskās ierīces.

Tāpat deputātiem bija iespēja apskatīt jau izremontētās palātas ķirurģijas nodaļā, gūstot priekšstatu par to, kā pēc remontdarbiem varētu izskatīties iekšķīgo slimību nodaļa, un iepazīt jaunās, modernās tehnoloģijas, kuras klīnikas pacienti jau paspējuši atzinīgi novērtēt un kas ārstiem palīdz veikt mūsdienu prasībām atbilstošus diagnostiskos izmeklējumus un manipulācijas. 

Skaidrojot šo uzlabojumu nepieciešamību, Ingūna Liepa uzsvēra, ka “klīnikas mērķis ir turpināt attīstīties un nostiprināties neatliekamās palīdzības funkciju nodrošināšanā, lai garantēti varētu sniegt kvalitatīvu medicīnisko palīdzību visiem Cēsu un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Priecē tas, ka jau pašlaik redzam progresīvu izaugsmi gan profesionālajā ziņā, gan finansiālajos rādītājos.”

Jau informējām, ka 2018. gada nogalē Cēsu klīnika un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 1 394 049,00  eiro apmērā, papildus projektā piešķirtajam finansējumam 1,7 miljonus plānots nodrošināt no saviem līdzekļiem. 

Infrastruktūras pārbūves darbi un jaunu tehnoloģiju iegāde tiek veikta projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/019 “Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē" ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 85% apmērā un 9% valsts budžeta finansējums.