top of page

Veselības aprūpe mājās

Cēsu klīnika piedāvā iespēju Cēsu novada iedzīvotājiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumu mājās, kuru nodrošina vispārējās aprūpes māsas.

 

Veselības aprūpi mājās pacients var saņemt, ja ir nepieciešama ambulatora ārstnieciska palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ cilvēks nespēj ierasties ārstniecības iestādē, ja ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi vai pacients ir izrakstīts no ārstniecības iestādes pēc ķirurģiskas operācijas.

Veselības aprūpei mājās pakalpojuma saņemšanai nepieciešams nosūtījums no:

  • ģimenes ārsta vai

  • ārsta speciālista, pēc izrakstīšanās no stacionāra vai dienas stacionāra.

Nosūtījumā jāatspoguļo pakalpojuma sniegšanas pamatojums un laika posms, kurā tas jānodrošina, kā arī to, kādus veselības aprūpes pakalpojumus nepieciešams saņemt.

 

Pacients ir atbrīvots no maksājuma par veselības aprūpes pakalpojumu mājās, to apmaksā Nacionālais Veselības dienests, bet pašam ir jāiegādājas medikamenti un medicīnas preces, kas nepieciešami veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai mājās.

Pakalpojumi, kas tiek sniegti veselības aprūpes mājās ietvaros:
 


•    medikamentu ievadīšana;
•    ādas bojājuma aprūpe:
•    izgulējumu aprūpe;
•    trofisku čūlu aprūpe;
•    primāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe;
•    diegu vai skavu izņemšana no pēcoperācijas brūces;
•    ilgstoši dzīstošas brūces aprūpe (pārsiešanas);
•    urīna ilgkatetera maiņa un aprūpe, mākslīgās atveres (stomas) aprūpe,

•    pacienta un tuvinieku izglītošana un apmācība par mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi;

•    enterāla barošana caur zondi;
•    vitālo rādītāju kontrole;
•    asinsanalīžu paraugu noņemšana;
•    glikozes līmeņa noteikšana;
•    pacienta un viņu tuvinieku izglītošana un apmācība aprūpes veikšanā un par veselības veicināšanas pasākumiem.

 

Ja ir ārsta nosūtījums, bet pacientam nav pārvietošanās traucējumu, bezmaksas veselības aprūpi mājās saņemt nevar, taču var to izmantot arī kā maksas pakalpojumu. Manipulāciju izmaksas aicinām skatīt maksas pakalpojumu cenrādī, 9.sadaļā.

Veselības aprūpi mājās pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem iespējams  nodrošināt līdz 30 kalendāra dienām. Savukārt  veselības aprūpes mājas pakalpojuma saņemšanas ilgums ķirurģiskiem pacientiem ar stacionāra speciālista nosūtījumu ir 10 dienas pēc ārstēšanās stacionārā. Ja nepieciešams aprūpi turpināt nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums. Aprūpes epizodes beigās māsa pacienta ģimenes ārstam iesniedz aprūpes epikrīzi - aprakstu, kurā norāda aprūpes gaitas rezultātus. Ja veselības aprūpes pakalpojums mājās ir nepieciešams ilgāk par 1 mēnesi, ģimenes ārsts pēc pacienta apmeklējuma un iepazīšanās ar iepriekšējā aprūpes periodā sasniegtiem rezultātiem sniedz atzinumu turpināt vai pārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu mājās.

Kontaktinformācija un pakalpojuma pieteikšana

Tālrunis: +371 28656061

E-pasts: medmajasaprupe@cesuklinika.lv

Pacienti ar dzirdes traucējumiem pakalpojumu var pieteikt, nosūtot īsziņu vai e-pastu.

Pakalpojumu var pieteikt darba dienās plkst. 09.00-16.00, brīvdienās un svētku dienās plkst. 09.00-13.00


Pakalpojumu sniegšana tiek sākta ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža vai, individuāli vienojoties ar pakalpojuma saņēmēju, un ir pieejama darba dienās, brīvdienās un svētku dienās.

Veselības aprūpi mājās klīnikā nodrošina visparējās aprūpes māsas ar ilggadīgu pieredzi un spēju patstāvīgi plānot, izvērtēt un veikt pacienta  aprūpi - Linda Petzāle un Zane Brente Brantiņa.

bottom of page