Darba piedāvājumi - vakances

Santehniķis - remontstrādnieks

CV un motivācijas vēstuli var iesniegt uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, personīgi vai pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, ar norādi „santehniķis-remontstrādnieks” līdz 31.12.2021. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: apkopes un veļas dienesta vadītāja Ilze Anckiņa - 28653077.

Māsu palīgi / sanitāri

Darbam ķirurģijas un iekšķīgo slimību nodaļās

Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus uz e-pastu personals@cesuklinika.lv vai pa pastu. Adrese: SIA “Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov. Tālr. uzziņām: 29405685, galvenā medicīnas māsa Taiga Galeja - Gruntmane

Klīniskais psihologs

Darbam stacionārā un Garīgās veselības dienas centrā

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Sīkāka informācija, zvanot uz tālr.: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce

Ginekologs

Darbam ambulatorajā nodaļā

Pieteikties, nosūtot CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi “Ginekologs” uz e- pastu personals@cesuklinika.lv, vai pa pastu - adrese: SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV–4101, tālr. uzziņām: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce

Grāmatvedis

Darbam uz noteiktu laiku grāmatvedības un ekonomikas daļā

CV un motivācijas vēstuli var iesniegt uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, personīgi vai pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, ar norādi „Grāmatvedis” līdz 2021. gada 29. novembrim. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: 27458739, Iveta Lange

Internists

Darbam iekšķīgo slimību nodaļā

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Sīkāka informācija, zvanot uz tālr.: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce

Pediatrs

Darbam dežūrās

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Sīkāka informācija, zvanot uz tālr.: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce

Ķirurgs

Darbam dežūrās

Pieteikties, nosūtot savu CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus ar norādi “Ķirurgs” uz e- pastu personals@cesuklinika.lv, vai pa pastu - adrese: SIA „ Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV–4101, tālr. uzziņām: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce

Virsārsts

Reanimatoloģijas anestezioloģijas nodaļā

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu personals@cesuklinika.lv vai pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Sīkāka informācija pa tālr.: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce

Neirologs

Ambulatorajam darbam

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
Sīkāka informācija, zvanot uz tālr.: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce

Internists

Darbam dežūrās

Gaidīsim CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: personals@cesuklinika.lv, pa pastu: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Sīkāka informācija, zvanot uz tālr.: 26569973, galvenā ārste Inga Skrapce