top of page

Ārstniecības līgumu paraugi

Pacienti, stājoties klīnikā, paraksta ar Cēsu klīniku ārstniecības līgumu, kurā ir atrunāta medicīniskā pakalpojuma sniegšanas kārtība, pakalpojuma apmaksas nosacījumi, kā arī abu pušu tiesības un pienākumi.

Ārstniecības standarta līgumi:

 

Pacienta līgums par ārstniecību stacionārā.

Pacienta līgums par plānveida dienas stacināra pakalpojumiem.

Pacienta līgums par maksas pakalpojumiem dienas / diennakts stacionārā.

Pacients pirms stacionēšanas dienas stacionārā un pēc izrakstīšanās no dienas stacionāra  ķirurģijas nodaļā var saņemt izmitināšanas pakalpojumu. Līgums par izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Cēsu klīnika nodrošina, ka pēc pacienta pieprasījuma pēc viņa izrakstīšanas no ķirurģiskā dienas stacionāra ar operējošā ārsta nosūtījumu Ķirurģijas nodaļā ir iespēja saņemt īslaicīgas aprūpes pēc ķirurģiskās manipulācijas pakalpojumu – diennakts ārstēšanu un novērošanu ārsta un aprūpes personāla uzraudzībā. Līgums par īslaicīgās aprūpes pakalpojuma sniegšanu pēc ķirurģiskās manipulācijas.

bottom of page