top of page

Izsoles

Mobilais kāpurķēžu kāpņu pacēlājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA”, rīko kustamās mantas- mobilā kāpurķēžu kāpņu pacēlāja rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Kustamā manta atrodas Palasta ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā. Izsoles sākumcena 2100,00 EUR bez PVN, nodrošinājums 210,00 EUR bez PVN, izsoles solis noteikts 100.00 EUR bez PVN. Izsole notiks 2023. gada 12. jūnijā plkst.:15:00, Sabiedrības juridiskajā adresē: Slimnīcas ielā 9, Cēsis, Cēsu novads, 1 stāvā, 193. kabinetā. Pieteikumus par dalību izsolē var iesniegt līdz 2023. gada 12. jūnija plkst.:15:00:-Sūtot pieteikumu uz e- pastu: iepirkumi@cesuklinika.lv, -pa pastu, adresējot SIA „CĒSU KLĪNIKA” Kustamās mantas atsavināšanas komisijai Slimnīcas ielā 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, personīgi darba dienās no plkst.no plkst. 9:00 līdz 16:00 Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, 1. stāvā, Administrācijas telpās, 193.kabinetā. Nodrošinājums iemaksājums pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē SIA “CĒSU KLĪNIKA” kontā Nr. Nr. LV11UNLA0050017396827, A/S SEB banka. Pirkuma maksa - par izsolāmo mantu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot CĒSU KLĪNIKA” kontā Nr. Nr. LV11UNLA0050017396827, A/S SEB banka, 2 (divu) darbdienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas.

VW TRANSPORTER

SIA „CĒSU KLĪNIKA”, reģistrācijas Nr. 44103057729, adrese Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads,LV-4101 pārdod par brīvu cenu tās īpašumā esošo vieglo medicīniskās palīdzības transportlīdzekli: VW TRANSPORTER, izlaiduma gads 2002, ar valsts reģistrācijas numuru HF9356, dīzeļdegviela, odometra rādījums saskaņā ar CSDD datiem 498690, bez tehniskās apskates.
Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena noteikta – 750,00 euro, neieskaitot PVN.
Pretendenti pieteikumu var iesniegt elektroniski vai pa pastu līdz 2022. gada 26. aprīlim plkst.16:00
Ar atsavināmās kustamās mantas Noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.cesuklinika.lv sadaļā „izsole”. Par apskates vietu un laiku var sazināties ar ēku ekspluatācijas daļas vadītāju Jāni Štefenbergu (mob.tel.nr.28334588, e-pasts:janis.stefenbergs@cesuklinika.lv).

bottom of page