top of page

Rekvizīti un lietvedība

Lietvede - sekretāre

tālr. +371 64125730

e-pasts: info@cesuklinika.lv

Rekvizīti
SIA "CĒSU KLĪNIKA",
Slimnīcas iela 9, Cēsis,
Cēsu novads, LV4101
Reģ. Nr. LV44103057729
A/S SEB banka
Konts Nr.LV11UNLA0050017396827
A/S Swedbank
Konts Nr.LV09HABA0001402048926

bottom of page