top of page

Pacientu līdzmaksājumi

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojumu izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

Pacienta līdzmaksājuma apmēru nosaka MK noteikumi Nr.555., 13.pielikums. Vairāk informācijas šeit.

Kopējā pacientu līdzmaksājuma summa, ko maksā pacients par katru ārstēšanās gadījumu slimnīcā, nedrīkst pārsniegt 355,- eiro. Pacienta līdzmaksājuma kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 570,- eiro (līdzmaksājumi par operācijām netiek ieskaitīti).

 

Iedzīvotāju grupas, kas atbrīvotas no līdzmaksājuma, nosaka Veselības aprūpes finansēšanas likums. 

bottom of page