Publiskojamie dokumenti

Etikas_kodekss.jpg

Nosaka ētikas pamatprincipus, lai nodrošinātu darba kultūru un vairotu pacientu un viņu piederīgo uzticību klīnikai, interešu konflikta risinājumus, darbinieku un amatpersonu tiesības, pienākumus un atbildību.

Privatuma_politika_1.jpg

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un termiņu.

Gada_parskati.jpg

Raksturo uzņēmuma finanšu informāciju, uzņēmuma darbības rezultātu novērtējumu un analīzi.

Stratēģija_1.png

Cēsu klīnikas vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības stratēģijas.

Sīkdatņu politika_1.png

Šī vietne, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes (angļu v. "cookie", burtiski - "cepums"), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Vairāk par sīkdatnēm šajā politikā.

Informacijas_izvietosana.jpg

Cēsu klīnika ir definējusi reklāmas pasākumu īstenošanas principus, kā arī noteikumus par rakstiskās un vizuālās informācijas izvietošanas kārtību Cēsu klīnikas telpās.

Trauksmes_celsana.jpg

Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem, nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību, ir pieņemts Trauksmes celšanas likums. Šeit atradīsiet noteikumus par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Cēsu klīnikā.

Ārstniecības_riska_fonds_2.png

Ja ārstniecības laikā nodarīts kaitējums veselībai, pacients var vērsties ārstniecības riska fondā.

BV_Certification_ISO50001.jpg

Cēsu klīnika ir sertificēta atbilstoši standartam: ISO 50001:2018

Ikona_dažādības_vadības_principi.png

Dažādības vadības principi definē Cēsu klīnikas pieeju personāla vadībai. Mēs strādājam vienā komandā vienotam mērķim, novērtējot mūsu darbinieku dažādību.

Sabiedrības_atbalsta_principi.png

Mums rūp vietējās kopienas veselības un dzīves kvalitātes uzlabošana, kas ir sekmējama, gan nodrošināt kvalitatīvus, sabiedrības pieprasījumā balstītus veselības aprūpes pakalpojumus, gan, sniedzot ieguldījumu pieaugušo un bērnu veselības pratības stiprināšanā.