Iepirkumi

Cenu aptaujas

2021/4/CA

SIA "Cēsu klīnika" saules elektrostacijas izbūves būvuzraudzība

Iepirkuma nosaukums
Lēmums, līgums un ziņojums

"Traumatoloģijas - ortopēdijas titāna un tērauda implantu iegāde un piegāde"

2017/1/VM/CK/8.2 

"Veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojums SIA “CĒSU KLĪNIKAI”

2017/10/VM/CK/9  

"Fibrogastroskopa iegāde, piegāde, uzstādīšana un apkalpošana”

2017/11/VM/CK/9.21 

"Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa divdurvju kravas lifta nomaiņa”

2017/12/VM/CK/AK

"Degvielas iegāde SIA ,,CĒSU KLĪNIKA” īpašumā un valdījumā esošajam autotransportam”

2017/13/VM/CK/9   

"Datortomogrāfijas kontrastvielas injektora un ultraskaņas, advancētās bipolārās tehnoloģijas vienreizlietojamo instrumentu piegāde”

2017/14/VM/CK/9   

“SIA „CĒSU KLĪNIKA” darbinieku veselības apdrošināšana”

2017/15/VM/CK/9  

“SIA “CĒSU KLĪNIKA” izmantoto CareStream, OR Technology radioloģijas tehnoloģiju un sistēmu apkopes, uzturēšanas un remonta pakalpojuma sniegšana”

2017/16/VM/CK/9.21   

“Sterilizācijas nodaļas iekārtu apkopju veikšana”

2017/17/VM/CK/9.21  

“SIA “CĒSU KLĪNIKA” diagnostikas korpusa 1.stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība”

2017/18/VM/CK/9   

“Sterilizācijas nodaļas iekārtu apkopju un remonta veikšana”

2017/19/VM/CK/9.21    

"Uzkopšanas līdzekļu un aprīkojuma iegāde klīnikas Apkopes un veļas dienesta vajadzībām"

2017/2/VM/CK/8.2  

“Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu atjaunošana”

2017/20/VM/CK/9

“Artroskopisko implantu un operāciju nodrošinājuma palīgierīču iegāde un  piegāde”

2017/21/VM/CK/AK

“Elektroenerģijas iegāde SIA “CĒSU KLĪNIKA” vajadzībām”

2017/22/VM/CK/AK 

“Liftu tehniskās apkopes, remonta un avārijas izsaukumu pakalpojumu sniegšana”

2017/23/VM/CK/9  

“Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde”

2017/24/VM/CK/9 

“Medicīnas ierīču, inventāra un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”

2017/25/VM/CK/9  

“Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde”

2017/26/VM/CK/9  

“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un balss izziņošanas sistēmas uzstādīšana un esošās sistēmas daļēja nomaiņa”

2017/27/VM/CK/9   

“SIA “Cēsu klīnika” ārstniecības korpusa 2.stāva  Dienas stacionāra divu trīsvietīgu un četru vienvietīgu pacientu izmitināšanas telpu ar WC un dušas telpu, 3.stāva endoskopiju kabineta ar palīgtelpām un diagnostikas korpusa 1. stāva klientu un personāla ēdināšanas telpu  un atpūtas telpu vienkāršotā atjaunošana”

2017/28/VM/CK/9  

“Gāzu piegāde SIA “CĒSU KLĪNIKA” vajadzībām”

2017/29/VM/CK/9

„Siemens vizuālās diagnostikas iekārtu apkalpošanas līgums”

2017/3/VM/CK/SP

“Ķirurģisko un ginekoloģisko operāciju implantu un aprīkojuma iegāde un piegāde”

2017/30/VM/CK/9 

“Cēsu klīnikas telpu remonts, pandusa izbūve un kanalizācijas stāvvada vienkāršotā atjaunošana”

2017/31/VM/CK/AK  

“Medicīnas preču iegāde un piegāde”

2017/32/VM/CK/9 

"SIA “CĒSU KLĪNIKA” telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība"

2017/4/VM/CK/8.2   

"Saimniecības preču iegāde un piegāde"

2017/5/VM/CK/8.2  

"SIA “CĒSU KLĪNIKA” telpu izbūves projektēšana un autoruzraudzība"

2017/6/VM/CK/8.2    

"Diagnostikas korpusa un  stacionāra korpusa aukstā maģistrālā ūdensvada pagraba stāvā daļēja nomaiņa, diagnostikas korpusa kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu, kanalizācijas guļvadu nomaiņa"

2017/7/VM/CK/8.2   

"Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums"

2017/8/VM/CK/9  

 "Veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojums SIA “CĒSU KLĪNIKAI”

2017/9/VM/CK/9  

"Endoskopisko manipulāciju aprīkojuma iegāde un piegāde"

CK 2018/10/9 

"Fibrokolonoskopa iegāde un piegāde"

CK 2018/11/9.21

"Sterilo un  nesterilo cimdu iegāde un piegāde"

CK 2018/12/9 

"Automātiskās ugunsgrēka atkāšanas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošana"

CK 2018/13/9  

"Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkope"

CK 2018/16/9

"Sterilizācijas medicīnisko materiālu iegāde un piegāde"

CK 2018/18/9 

"Endoskopisko manipulāciju aprīkojuma iegāde un piegāde"

CK 2018/19/9 

"Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

CK 2018/20/AK/ERAF 

"Medicīnas mēbeļu iegāde un piegāde"

CK 2018/21/9  

Medicīnas ierīču un inventāra piegāde

CK 2018/22/9

"Vienreizlietojamo, sterilo, mehānisko ķirurģisko šuvēju iegāde un piegāde"

CK 2018/23/9  

"Ķirurģisko šujamo materiālu iegāde"

CK 2018/24/9

"Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu apkope"

CK 2018/25/9

"Medicīnas ierīču pārbaudes - elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes veikšana"

CK 2018/26/9

Medicīnas ierīču un inventāra piegāde

CK 2018/27/9

Ēdināšanas nodrošināšana

CK 2018/28/10

“Datu glabātuves paplašināšana”

CK 2018/3/9

"Endoskopiju kabineta aprīkojums - guļrati endoskopiju kabinetam, dezinficēto endoskopu uzglabāšanas skapis"

CK 2018/4/9

"Pārsienamo materiālu iegāde un piegāde"

CK 2018/5/9 

"Fibrokolonoskopa iegāde un piegāde"

CK 2018/6/9.21

"Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde"

CK 2018/8/9

"Vienreizlietojamo, sterilo, mehānisko ķirurģisko šuvēju iegāde un piegāde"

CK 2018/9/9 

“Vienreizējās sterilās un nesterilās operāciju veļas, darba apģērbu, materiālu un komplektu iegāde un piegāde”

Cēsu klīnika 2018/1/VM/CK/AK

“Medicīnas preču iegāde un piegāde”

Cēsu klīnika 2018/2/VM/CK/AK 

Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

Reģistratūra: +371 64125634

Seko mums

Ja pamani kļūdu vai neprecizitāti mājas lapā, 

lūdzu, informē mūs par to: info@cesuklinika.lv

Rehabilitācijas nodaļas reģistratūra: +371 20238111

Palasta iela 15

© 2020, Cēsu klīnika

Zvani tiek pieņemti

darbdienās  8.00 - 16.00

  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube