top of page

Īslaicīgā sociālā aprūpe

Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma "Atelpas brīdis" sniegšanai izveidota atsevišķa nodaļa

 

Pilnībā pārbūvētās un modernizētās ārstniecības korpusa 4. stāva telpās ir nodrošināta atbilstoša vide, kas ir mājīga, ērta un droša klientiem un darbiniekiem. Pieejamas vienvietīgas un trīsvietīgas istabas. Katrā istabā ir sanitārais mezgls. Gultas vietas aprīkotas ar paneli, kurā iebūvēta skābekļa padeves sistēma, elektrības padeve, t.sk. datortīkliem, mazais apgaismojums un virsgaisma, kā arī medicīnas personāla izsaukuma poga. Klientu aprūpi uzlabo elektroniski vadāmās četrdaļīgās ergonomiskās gultas ar kvalitatīviem pretizgulējumu profilaktiskajiem matračiem, kā arī funkcionālie skapīši, kurus var pielāgot atbilstoši katra klienta vajadzībām.

Kādos gadījumos noder īslaicīgā sociālā aprūpe?

  • Klientu aprūpei līdz pārvešanai uz sociālās rehabilitācijas vai ilgstošas sociālās aprūpes institūciju.

  • Atbalsts ģimenes locekļu prombūtnē vai «atelpas brīdim».

  • Pacienta sagatavošana pirms plānveida operācijām.

Kas ietverts īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumā?

  • Sociālā aprūpētāja / māsu palīga diennakts uzraudzība un aprūpe kopā ar medicīnas māsu atbilstoši sastādītajam aprūpes plānam.

  • Ģimenes ārsta izrakstīto un tuvinieku iegādāto medikamentu saņemšanas nodrošināšana.

  • Klienta un tuvinieku izglītošana par pašaprūpes iespējām, tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana.

  • Klienta veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana četras reizes dienā.

  • Vajadzības gadījumā – sociālā darbinieka, ģimenes ārsta un ārsta speciālista konsultācija, diagnostiskie izmeklējumi. Speciālistu konsultācijas, izmeklējumi iespējams ar ģimenes ārsta nosūtījumu vai kā maksas pakalpojums.

  • Vajadzības gadījumā ērti pieejama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

 

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams klienta iesniegums un ne agrāk kā pirms 10 dienām izsniegts ģimenes ārsta nosūtījums – veidlapa Nr. 027/u “Izraksts no stacionārā pacienta / ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” ar informāciju par klienta saslimšanām.

Nosūtījumā jānorāda diagnozes, medikamentus un to devas, kā arī nepieciešamo aprūpi.

 

Par pakalpojuma saņemšanu aicinām sazināties ar nodaļas vadītāju Daigu Lilientāli darba dienās plkst. 8.00 – 16.00: isap@cesuklinika.lv, 26380147.

Pakalpojuma cena par vienu dienu noteikta saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi.

bottom of page